ALES Konuları ve Soru Dağılımları

ales

ALES Konuları ve Soru Dağılımları 

ÖSYM'nin ALES hakkında yaptığı değişiklik ve düzenleri bildirmesinin ardından bu konu hakkında rehber niteliğinde bir açıklama yapma gereği duyduk. Bunun yanında ALES Konuları ve Soru Dağılımlarını paylaştık şimdi konumuza gelelim.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumları öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, lisansüstü eğitime girişte ve yurt dışına lisansüstü eğitime gönderilecek adayların seçiminde kullanılmaktadır.

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar baş- vurabilir. 

2018 ALES Sonbahar Döneminde sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 çoktan seçmeli sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yö- nelik 50 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yö- nelik değil farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri niteliktedir. Adaylara 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) cevaplama süresi verilmektedir.

ALES Konuları ve Soru dağılımları hakkında sormak istediklerinizi yorum yaparak sorabilirsiniz en kısa sürede geri dönüş yaparak yardımcı olacağız.


ales-değisti


ales


ales

✔ 2017 Sonbahar döneminden itibaren ALES puanlarının geçerlilik süresi beş yıla çıkarılmıştır.

ALES’te her bir aday için sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan hesaplanmaktadır. 

ALES TÜRKÇE KONULARI : 
 1. Cümlede Anlam
 2. Sözcükte Anlam
 3. Paragraf
 4. Anlatım Bozuklukları
 5. Anlatım Biçimleri
 6. Sözel Mantık
ALES MATEMATİK KONULARI : 
 1. Temel Kavramlar
 2. Asal Çarpanlar,
 3. Ebob-Ekok
 4. Rasyonel Sayılar
 5. Çözümleme
 6. Bölme ve Bölünebilme
 7. Sıralama
 8. Basit Eşitsizlikler
 9. Mutlak Değer
 10. Üslü Sayılar
 11. Köklü Sayılar
 12. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 13. Sayı ve Kesir Problemleri
 14. Yaş Problemleri
 15. Denklemler
 16. Oran-Orantı
 17. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
 18. Karışım Problemleri
 19. İşçi ve Havuz Problemleri
 20. Hareket Problemleri
 21. Kümeler
 22. İşlem
 23. Olasılık ve Kombinasyon
 24. Sayısal Mantık
ALES GEOMETRİ KONULARI : 
 1. Üçgende Açılar
 2. Doğruda Açılar
 3. Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
 4. Üçgende Uzunluk ve Alan
 5. Dörtgenler
 6. Çember ve Daire
 7. Analitik Geometri
 8. Katı Cisimler

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement