Edebiyat Sorulma İhtimali Yüksek Yazarlar ve Eserleri


yazarlar-eserleri

Edebiyat Sınavlarında Sorulma İhtimali Yüksek Yazarlar ve Eserleri

Edebiyat sınavlarında sorulma ihtimali en yüksek olan yazarlar ve eserlerini bir araya getirerek paylaştık. Bu arşivin içerisinde Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat dönemi sanatçıları yer almaktadır. Bu dönemlerdeki önemli sanatçılar geçmiş yıllardaki üniversite sınavlarında doğrudan veya dolaylı olarak sorulmuş olan sanatçılardır. Bunun  için gelecek sınavlarda sorulma ihtimali yüksek olan yazarlar ve eserleridir. Sizlere tavsiyemiz bir kere bile olsun okumanız olacaktır.  Konuyla ilgili düşüncelerinizi veya sormak istediklerinizi yorum yaparak belirtebilirsiniz kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.


ACIMAK: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu romanında, eser küçük yaşta gördüğü kötü muamelelerden dolayı acıma duygusu olmayan bir öğretmeninin babasının vefatından sonra onun günlüğü okuyarak babası ve hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenmesini konu alır…

AFAK-I IRAK: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…

AKIN: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun; oyun konusunu İslamiyet öncesi Türk Tarihinden almakta­dır; şiir-piyes biçiminde, destan olarak anlatılmaktadır…

AKINCILAR. Yahya Kemal Beyatlı; şiir…

AKINDAN AKINA: Yusuf Ziya Ortaç; şiir kitabı…

AKŞAM GÜNEŞİ: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu eserinde,  hareketli bir hayattan sonra hasta olan bir adamın başından geçen olayları ve aşklarını anlatıyor…

ALTIN IŞIK: Ziya Gökalp; şiir kitabı…

ANADOLU NOTLARI: Reşat Nuri Güntekin; gezi yazısı; yazar bu eserinde, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği görevi sırasında uzun yıllar boyu Anadolu'da yaptığı gezilerin sağladığı gözlemlerini ve Anadolu'nun sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili çeşitli yönlerini anlattığı bir eserdir…

ANAMIN KİTABI: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; çocukluk anılarını anlattığı bir eserdir…

AND: Ömer Seyfettin; hikâye; çocukluk anılarından söz ettiği bir hikâyedir…

ANKARA: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; Cumhuriyet dönemi Türkiye’sini anlatır…

ARUZA VEDA: Halit Fahri Ozansoy; şiir…

ASIM: Mehmet Akif Ersoy; Safahat adlı şiir kitabının altıncı bölümüdür; şair bu şiirlerinde, Türk milletine olan sevgisini dile getirdiği şiirleri yer alır…

ÂŞIKLAR YOLU: Yusuf Ziya Ortaç; şiir kitabı…

AŞK-I MEMNU: Halit Ziya Uşaklıgil; roman; “ Yasak aşk “ anlamındadır. Türk edebiyatının batılı anlamda ilk romanlarındandır. Roman “ kıskançlık “ teması üzerine kurulmuştur…

ATEŞTEN GÖMLEK: Halide Edip Adıvar; roman; yazar bu romanında, İzmir’in işgali üzerine şehri kurtarmaya amaçlayan milli mücadele hareketlerinin hedeflerine nasıl ulaştığını anlatır. Kısaca romanda,  İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu da, önce çetelerle başlayan, sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş savaşının hikâyesi anlatılır…

AVRUPA MEKTUPLARI: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…

AZİZ İSTANBUL: Yahya Kemal Beyatlı; makale; şairin İstanbul’a olan sevgisini dile getirdiği yazıları vardır…

BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT: Ömer Seyfettin; hikâye; Peçevi tarihinden alınan bir olayı anlatır; bu hikâyede    “ kahramanlık “ duygusu işlenmiştir…

BAYKUŞ: Halit Fahri Ozansoy; tiyatro…

BEN DELİ MİYİM?: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman…

BEŞİK: Yusuf Ziya Ortaç; fıkra…

BEYAZ LALE: Ömer Seyfettin; hikâye; Balkan Savaşı’nın acılarını dile getirdiği hikâyedir…

BİNNAZ: Yusuf Ziya Ortaç; oyun; hece ölçüsüyle yazmıştır; şairin başarılı ilk manzum piyesidir…

BİR ACI HİKÂYE: Halit Ziya Uşaklıgil; anı; yazar, bu eserinde 32 yaşında intihar eden oğlu Vedad Uşaklıgil'in ölümü üzerine yazmıştır…

BİR GÜNÜN SONUNDA: Ahmet Haşim; şiir…

BİR LAHZA-İ TAAHHUR: Tevfik Fikret; şiir; II. Abdülhamit’e nefretini anlattığı şiiridir…

BİR ÖLÜMÜN DEFTERİ: Halit Ziya Uşaklıgil; roman…


BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…

BİR SÜRGÜN: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; II. Abdülhamit dönemindeki Jön Türklerin çalışmaları ve Paris’teki yaşamları anlatılır…

BİR YAZIM TARİHİ: Halit Ziya Uşaklıgil; hikâye…

BİTMEMİŞ ŞİİRLER: Yahya Kemal Beyatlı; şiir kitabı; şairin tamamlayamadan öldüğü yarım kalmış şiirlerinin olduğu şiir kitabıdır…

BİZE GÖRE: Ahmet Haşim; fıkra…

BİZİM YOKUŞ: Yusuf Ziya Ortaç; anı…

BOMBA: Ömer Seyfettin; hikâye; Balkan Savaşı’nın acılarını dile getirdiği hikâyedir…

BU GÜNÜN SARAYLISI: Refik Halit Karay; roman; orta gelirli İstanbul’da yasayan bir aileye, sonradan görme zengin bir akrabanın kızı olarak gelen bir kız ve bu ailenin yargı değerlerini nasıl alt üst edişi konu ediliyor. Kızın aileye gelir olarak sağladığı katkılar, kaprisleri ve güzel olmasından dolayı birçok talip çıkması aile içinde nasıl etkiler yaptı anlatılıyor…

BÜLBÜL: Mehmet Akif Ersoy; şiir…

CADI: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; metafizik dünya görüşünü eleştiren bir eserdir…

CANAVAR: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun; bu eserinde, Anadolu köylüsünün savaş, eğitimsizlik, yoksulluk sebebiyle yüz yüze geldiği acıların anlattığı bir tiyatro eseridir…

CENG DUYGULARI: Halit Fahri Ozansoy; şiir kitabı…

CENGE GİDERKEN: Mehmet Emin Yurdakul; şiir; Türk –Yunan savaşından sonra yazdığı bu şiir, hem milli duyguları dile getirmiş hem de hece ölçüsüyle şiir yazma eğilimini başlatmıştır. Ayrıca Milli Edebiyat akımının doğuşunda da etken olmuştur…

CENK UFUKLARI: Yusuf Ziya Ortaç; şiir kitabı…

CEP ROMANLARI: Ahmet Rasim; roman…

ÇAĞLAYAN: Ahmet Hikmet Müftüoğlu; öykü; on yedi bölümden oluşur; hikâyeler okura seslenen, onu vatana, örf, adet ve dinine sahip çıkmaya çağıran hikâyeler toplamıdır…

ÇAL ÇOBAN ÇAL: Süleyman Nazif; makale…

ÇALIKUŞU: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazarın ilk romanıdır; bu romanla üne kavuşmuştur, temeli romantik bir aşk hikâyesine dayanan bu romanda aslında İstanbullu olan Feride adlı genç öğretmenin Batı Anadolu’nun değişik köy ve kasabalarında öğretmenlik yaşamı anlatılır. Yazar Anadolu’nun geri kalmışlığını, yoksulluk ve bakımsızlığını ortaya koyar…

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ: Mehmet Akif Ersoy; şiir…

ÇETE: Refik Halit Karay; roman; yazar bu romanında Rus çarı Prensesi NİNA DANİLOVİÇ’in, Fransız Ernestie evliliğinden sonra Suriye’deki yaşamı; Adana’da bulunan hazineyi almak istemesi ve bu hedefe ulaşmaya çalışırken çete komutanı Kıran Bey’le yaşadığı aşk anlatılmaktadır…
çıkardıkları “ Genç Kalemler “ dergisinde yayımladığı ve Milli Edebiyatın bildirgesi sayılmaktadır…

ÇOBAN ÇEŞMESİ: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…

ÇOCUK ADAM: Orhan Seyfi Orhon; roman…

DAĞA ÇIKAN KURT: Halide Edip Adıvar; hikâye; yazar bu eserde Türkün yeniden doğuşu olarak görülen Kurtuluş savaşı yıllarında başımızdan geçen olayların bazıları kaleme almış, bin bir zorlukla ve mücadele ile yeniden kurulan bu anavatanın anlatılan Türk büyükleri dışında kalan ama asla birey olarak kahramanlıkları anılmayan kişilerden bahsedilmiştir…

DAMGA: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazarın kısa romanlarından biridir. Yazar bu romanında, âşık olan bir delikanlının sevdiği kız uğruna hayatı boyunca hırsız damgasına vurulması ve bundan dolayı gelişen olayları anlatı

DEĞİRMEN: Reşat Nuri Güntekin; roman; Reşat Nuri Güntekin'in kısa romanlarından biridir; Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında, bir kasabada yaşanan acı tatlı olaylar, kasabanın ileri gelenlerinin ruh dünyası, Sarıpınar'daki depremin açtığı yaralar ile çıkarcı, entrikacı tiplerin acımasız davranışları, ibret verici bir biçimde başarıyla anlatılıyor…

DELİ FİLOZOF: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman…

DELİ: Refik Halit Karay; oyun…

DİNLE NEYDEN: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…

DOKSANBEĞE DOĞRU: Tevfik Fikret; şiir; hayal kırıklarlılarını ele aldığı şiiridir…

DUDAKTAN KALBE: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu kitabında, gerçek sevgiyi anlayamamış bir gencin düştüğü bunalım anlatılmakta ve yanlış yer ve zamanda yaşanmış bir aşkın, verdiği acıları göz önüne seriyor. Kitapta kısaca; kemanist olan Kenan’ın yaşadığı aşklar ve bu aşkların kendi iç dünyasında uyandırdığı bazı duygulardan bahsediliyor. Sadece Kenanın değil aşk yaşadığı bayanlardan da uzun uzun bahsediliyor. Aşkın kişilerin duygu ve düşüncelerinde ne kadar etkili olduğunu anlatılıyor…

DÜĞÜN GECESİ: Orhan Seyfi Orhon; öykü…

DÜN-BUGÜN-YARIN: Orhan Seyfi Orhon; makale…

EDEBİYAT VE HUKUK: Hüseyin Cahit Yalçın; makale; Fransızcadan çevrilmiş olan bu makale yüzünden Serveti Fünun dergisi kapatılmış ve böylece Serveti Fünun topluluğu dağılmıştır…

EDEBİYATA DAİR: Yahya Kemal Beyatlı; makale…

EDEBİYATÇILAR GEÇİYOR: Halit Fahri Ozansoy; anı…

EFRUZ BEY: Ömer Seyfettin; roman; Batı kültürünün yanlış değerlendirerek her döneme ayak uyduran ve aydın geçinen kişileri eleştirdiği bir eserdir…

EĞİL DAĞLAR: Yahya Kemal Beyatlı; makale; şair bu yazısında milli mücadele dönemi ile ilgili yazılarını anlatmıştır…

ELHAN-I ŞİTA: Cenap Şehabettin; şiir; şiirinde kış manzaralarından söz etmiş, okuyucularına karın yağışını hissettirmiştir…

ERENLERİN BAĞINDAN: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; mensur şiir…

ESKİ EDEBİYAT RAMAZANLARI: Halit Fahri Ozansoy; anı…

ESKİ HASTALIK: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu romanında, farklı kültürler çerçevesinde yetişmiş iki insanın hayatlarını birleştirmeleri sonucunda meydana gelen mutsuz bir evlilik; aşk, tutku ve sadakat ve vefa kavramları çevresinde dönen olayları anlatır. Yazar kısaca, toplum içinde bulunmak istememe ve eğer toplum içinde bulunuyorsa sessiz kalma hastalığı bulunan Züleyha’nın, İçel vilâyetinin Gölyüzü adlı bir çiftliğinde eski derebeyi torunlarından kocası Yusuf ile birlikte Taşucu vapuru ile bu çiftliğe yapılan uzun deniz seyahati, bu seyahatte ve çiftlikte geçen Yusuf ile Züleyha’nın hayatını konu edinmiştir…

ESKİ ŞARK: Reşat Nuri Güntekin; tiyatro…

ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRIYLA: Yahya Kemal Beyatlı; şiir kitabı; şairin eski ( Divan edebiyatı ) tarzdaki yazdığı şiirleri yer alır. Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanarak gazel, şarkı, türkü ve murabbalar yazdığı şiirleridir. Buradaki şiirlerin dili ağırdır…
EŞKÂL-İ ZAMAN: Ahmet Rasim; fıkra…

EVRAK-I EYYAM: Cenap Şehabettin; makale…

EY TÜRK UYAN: Mehmet Emin Yurdakul; şiir kitabı…

EYLÜL: Mehmet Rauf; roman; Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır. Roman “ yasak aşkı “ anlatır…

FALAKA: Ahmet Rasim; anı; yazarın çocukluk yıllarına dair anılarını topladığı bir eseridir…

FALAKA: Ömer Seyfettin; hikâye; öğrencilik günlerinde karşılaştığı bir olay üzerinde durmuştur…

FARE: Halit Ziya Uşaklıgil; oyun…

FATİH KÜRSÜSÜNDE: Mehmet Akif Ersoy; şiir; Safahat adlı şiir kitabının dördüncü bölümüdür; şair bu şiirinde, yeni kuşaklara çalışma ve mücadele ruhu kazandırmak isteyen düşünceler sunmuştur…

FERDA: Tevfik Fikret; şiir; gençlere seslendiği şiiridir…

FERDİ VE ŞÜREKÂSI: Halit Ziya Uşaklıgil; roman…

FERDİ-İ GARAM: Mehmet Rauf; roman…

FIRAK-I IRAK: Süleyman Nazif; şiir kitabı…

FIRTINA VE KAR: Orhan Seyfi Orhon; şiir; serbest müstezat şeklinde yazmıştır…

FORSA: Ömer Seyfettin; hikâye; tarihi kahramanlık konusu ilendiği bir eserdir…

FRANKFURT SEYAHATNAMESİ: Ahmet Haşim; gezi yazısı; 20 kısa yazıdan oluşur; Haşim’in tedavi için Almanya’ya gittiği zaman II. Dünya Savaşı öncesi Almanya’nın durumun türlü yönlerden betimleyen eseridir…

FÜRUZAN: Halit Ziya Uşaklıgil; oyun…

GECELERİM: Ahmet Rasim; anı; yazarın  " gün batımı ” ve " gece " ile ilgili duygusal yanı ağır basan anı ve gözlemlerinden oluşuyor. Çocukluk, gençlik ve olgunluk yıllarına ilişkin anılar gece ile bağlantılar kurularak veriliyor, gözlemler gece ortamı içinde sergileniyor…

GEÇTİĞİM YOL: Ali Canip Yöntem; şiir kitabı…

GEMİCİLER: Enis Behiç Koryürek; şiir; şairin Türk denizcilerini anlattığı en ünlü şiiridir…

GİZLİ EL: Reşat Nuri Güntekin; roman; “ Cemil Nimet “ takma adıyla, Dersaadet gazetesinde (1920) tefrika edilen ilk romanlarından biridir;  yazar bu romanında, gizemli bir dünyanın dile getirildiği bu eserde, bir yazarın düş gücünün sözcüklerine nasıl başarıyla yansıdığını görebilirsiniz…

GÖÇ: Yusuf Ziya Ortaç; roman…

GÖL SAATLERİ: Ahmet Haşim; şiir kitabı; Ahmet Haşim'in göl kenarının günün çeşitli zaman dilimlerde kendisine verdiği ilhamları aktardığı şiirleridir…

GÖLGELER: Mehmet Akif Ersoy;  Safahat adlı şiir kitabının yedinci bölümüdür; lirik tarzdaki yazdığı şiirleri topladığı bölümdür…

GÖNÜL HANIM: Ahmet Hikmet Müftüoğlu; roman…

GÖNÜLDEN GÖNÜLE: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…

GÖNÜLDEN SESLER: Orhan Seyfi Orhon; şiir kitabı…

GÖZ UCUYLA AVRUPA: Yusuf Ziya Ortaç; gezi…

GULYABANİ: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; yazar cin, peri ve gulyabani gibi boş inançların kötüye kullanılarak, saf ve namuslu insanların nasıl kandırıldık­larını anlatmaktadır…

GURABAHANE-İ LAKLAKAN: Ahmet Haşim; fıkra; Ahmet Haşim’in gazete yazılarını bir arada topladığı eseridir

GURBET HİKÂYELERİ: Refik Halit Karay; hikâye; kitabın konusunu bir veya birden fazla kişinin başından geçmiş, yaşanmış olaylar oluşturmaktadır, “ memleket özlemi “  kitapta çok olarak işlenmiş konular arasındadır. Kitapta, insanın memleketi kadar güzel bir yere sahip olamayacağı, onun kıymetini, ondan uzak kalanların daha iyi bildiğini ve uğruna her şeyden vazgeçilebilecek bir şey olduğu savunulmuştur…

GÜLÜP AĞLADIKLARIM: Ahmet Rasim; anı…

HAC YOLUNDA: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…

HAKKA SIĞINDIK: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman…

HAKKIN SESLERİ: Mehmet Akif Ersoy; Safahat adlı şiir kitabının üçüncü bölümüdür; şair bu bölümde eski dinsel-didaktik Türk yapıtlarında olduğu gibi, her şiirin başına bir ayet koyar. Bu ayetlerde, günün siyasal ve toplumsal olaylarının yorumuna ışık tutar…

HALUK’UN DEFTERİ: Tevfik Fikret; şiir kitabı; oğlu Haluk’un kişiliğinden öğütler verdiği şiir kitabıdır…

HAN DUVARLARI: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı; şairin her dönemde sevilerek okunduğu bir şiiridir…

HANÇER: Reşat Nuri Güntekin; tiyatro…
HANDAN: Halide Edip Adıvar; roman; yazar bu romanında, 20. yüzyıl başında İstanbul’da yaşayan bir ailenin çok değerli, akıllı, sevimli bir kızının çileli hayatı ve onun çevresindeki insanların ondan etkilenip birbirine yazdıkları mektuplardan oluşan bir psikolojik romandır…

HAREM: Ömer Seyfettin; hikâye; sevgi teması üzerinde durulmuştur…

HARİSTAN VE GÜLİSTAN: Ahmet Hikmet Müftüoğlu; öykü…

HASTA: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır…

HATIRALAR: Mehmet Akif Ersoy; Safahat adlı şiir kitabının beşinci bölümüdür; şair bu şiirlerinde, I. Dünya Savaşı sırsında Almanya ve Arap çöllerinde yaptığı hatıraları anlatır…

HAYAL İÇİNDE: Hüseyin Cahit Yalçın; roman…

HAYAT-I MUHAYYEL: Hüseyin Cahit Yalçın; öykü…

HEP O ŞARKI: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; yazarın çocukluk anılarını anlattığı anı kitabıdır…

HÜKÜM GECESİ: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; İstanbul’un I. Dünya Savaşı yıllarındaki durumun ve Meşrutiyet dönemi parti kavgalarını anlatır…

İFFET: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman…

İLK ŞAİR: Halit Fahri Ozansoy; tiyatro…
İSTAKLÂL: Reşat Nuri Güntekin; tiyatro…

İSTANBUL’UN İÇ YÜZÜ: Refik Halit Karay; roman; yazar bu romanında bütün İstanbul’un iç yüzünü değil, yalnızca İstanbul’da yaşayan bir azınlığın içyüzünü gözler önüne seriyor; savaş zenginleri, karaborsacılar, vurguncular, türediler, İttihat ve Terakki’nin adamları… İstanbul’un “ öteki yüzü “, yani halk romanda yoktur…

İSTİKLÂL MARŞI: Mehmet Akif Ersoy; şiir; şairimiz milli marşımızı Safahat adlı şiir kitabına koymamıştır. Onu kahraman Türk ordusuna armağan etmiştir…

KÂBUS: Halit Ziya Uşaklıgil; oyun…

KADIN PENÇESİ: Halit Ziya Uşaklıgil; hikâye…

KAHRAMAN: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun; şairin Atatürk konu aldığı bir eserdir…

KAŞAĞI: Ömer Seyfettin; hikâye; çocukluk anılarından söz ettiği bir hikâyedir…
KAVAK YELLERİ: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu uzun soluklu romanında, ülkemiz insanlarının iç dünyasını, Anadolu gerçeklerini, toplumun durumunu, acı tatlı birçok olayı, aşkı, acıyı, ayrılığı ve dostluğu çok güzel anlatmıştır. Anıların hüzün ve sevinç dolu rüzgârında geçip giden yılları anlatıyor yazar.

KAVGALARIM: Hüseyin Cahit Yalçın; edebiyat eleştirileri…

KENDİ GÖK KUBBEMİZ: Yahya Kemal Beyatlı; şiir kitabı; şairin yeni tarzdaki yazdığı şiirleri yer alır. Buradaki şiirlerin dili diğer şiirlerine göre daha sadedir…

KIRIK HAYATLAR: Halit Ziya Uşaklıgil; roman…

KIRK YIL: Halit Ziya Uşaklıgil; anı; yazarın hayatını başından geçenleri anılarını anlatmaktadır…

KIZIL ELMA: Ziya Gökalp; şiir kitabı; yazdığı halk masallarıyla bu eserinde çocuklara milli duygu ve ahlaki değerleri aşılamayı çalışmıştır…

KIZILELMA NERESİ? : Ömer Seyfettin; hikâye; bu hikâyede Kanuni’nin gitmek istediği bir yer anlatılır; ancak bunun neresi olduğu belirtilmez. Burada Kızılelma Türk idealinin sembolüdür…

KİRALIK KONAK: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; yazarın ilk romanıdır; II. Abdülhamit dönemi nazırlarından Naim Efendi’nin konağındaki üç kuşağın aralarındaki kültür çatışmasını anlatır…

KİRPİNİN DEDİKLERİ: Refik Halit Karay; mizahi yazılar…

KOCAKARI İLE ÖMER: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır…

KÖREBE: Cenap Şehabettin; oyun…

KÖSE İMAM: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır; şair bu şiirinde,  İslami yanlış anlayarak karısını boşamak isteyen acımasız, cahil bir adamı anlatır…

KUBBEDE KALAN HOŞ SEDA: Halide Edip Adıvar; hikâye…
KULAKTAN KULAĞA: Orhan Seyfi Orhon; fıkra…

KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; roman on iki bölümden meydana gelmektedir. Kuyruklu bir yıldızın dünyaya çarpacağı haberi ve kadın ile erkek arasında olan çatışmalar ve büyük bir aşkı anlatır…

KÜÇÜK BEYLER: Cenap Şehabettin; oyun…

KÜFE: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır; şair bu şiirinde, yetim kalan bir çocuğun dramını anlatır…

MAHALLE KAHVESİ: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır; şair bu şiirinde zamanın kahvelerde geçinen tembel insanları anlatır…

MAİ VE SİYAH: Halit Ziya Uşaklıgil; roman; batılı anlamda ilk romanlardandır.” Mai “ roman kahramanının hayallerini “ Siyah “ ise hayallerinin yıkılışını anlatan sembolik ifadelerdir…

MALTA GECELERİ: Süleyman Nazif; şiir-düzyazı; yazarın Malta’ya sürgüne gönderildiği zaman yazdığı şiir ve düzyazılarıdır.

MALTA MEKTUPLARI: Ziya Gökalp; mektup; İngilizlerce Malta’ya sürüldüğü zaman orada kaldığı sürece yazdığı ailesine yazdığı mektuplardır…

MASKE VE RUH: Halide Edip Adıvar; tiyatro…

MEMLEKET HİKÂYELERİ: Refik Halit Karay; hikâye; sürgün olarak gittiği Anadolu’nun çeşitli kesimlerini anlatmıştır. Yazar bu kitabında Anadolu’daki insanların yaşamları dile getirilmiştir. Anadolu’nun nasıl değiştiği, çağın manzarası, psikolojisi, mantığı, iç ve dış varlığı aktarılmıştır; kitap 18 hikâyeden oluşmaktadır  ve her hikâye birbirinden bağımsızdır…

MENSUR ŞİİRLER: Halit Ziya Uşaklıgil; mensur şiir…

MERDİVEN: Ahmet Haşim; şiir; “merdiven” sembolüyle anlatmaya çalıştığı ‘hayat yolu”dur. Ahmet Haşim’in geçmişe özlem duyduğu şiirlerinden biridir…

METRES: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; yazar bu romanında, mutluluğu ailesinde değil "evlilik dışında" arayan Hami ile Müştak ve Reyhan'ın başlarına gelenleri anlatıyor…

MEZARDAN SESLER: Halit Ziya Uşaklıgil; mensur şiir…

MİLLİ SAVAŞ HİKÂYELERİ: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; hikâye; Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu halkının uğradığı zulümleri anlatan bir hikâye kitabıdır…

MİRAS: Enis Behiç Koryürek; şiir kitabı…

MOHAÇ TÜRKÜSÜ: Yahya Kemal Beyatlı; şiir…

MOR SALKIMLI EV: Halide Edip Adıvar; anı; yazar bu eserinde, çocukluk günlerinden başlayarak 36 yaşına kadarki hayat hikâyesini anlattığı bir anı kitabıdır. Halide Edip, kendi çocukluğunu, yetişme yıllarını, ilk yazılarını, ilk evlilik ve ayrılığını anlatırken bir yandan da Millî Mücadele döneminin ve imparatorluğun son dönemlerinin panoramasını ortaya koymaktadır…
MUHARRİR BU YA: Ahmet Rasim; söyleşi…

MÜREBBİYE: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; yazar bu romanında natüralist romancılığın özelliklerini ustaca uygular. Yabancı mürebbiyelerin eğitim ve öğretimine bırakılan çocuklarımızın düşebileceği kötü durumları anlatır…

NADİDE: Hüseyin Cahit Yalçın; roman…

NEMİDE: Halit Ziya Uşaklıgil; roman…

NİÇİN ALDATIRLARMIŞ: Hüseyin Cahit Yalçın; öykü…

NİLGÜN: Refik Halit Karay; roman…

NİMETŞİNAS: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; kitapta çok terbiyeli, dürüst ve namuslu bir kızın hizmetçi olarak çalıştığı yerin hanımının ölmesinden sonra başka bir hanıma hizmet etmesi ve ona olan sadakati anlatılmaktadır…

NUR BABA: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; tekkelerin toplumda yol açtığı sorunları ve bir Bektaşi tekkesinde olup bitenleri anlatan bir eserdir…

O BELDE: Ahmet Haşim; şiir…

OK: Yahya Kemal Beyatlı; şiir; şairin tek hece ölçüsüyle yazdığı şiiridir, 11’li hece ölçüsüyle yazmıştır.

OKUN UCUNDAN: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; mensur anı…

ORDUNUN DESTAN: Mehmet Emin Yurdakul; şiir kitabı…

ÖZYURT: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun…

PANORAMA: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; Cumhuriyet’ten sonraki devrimlerin ve Atatürk’ün ölümünden sonraki yıllarını değerlendirdiği bir eserdir…

PEMBE İNCİLİ KAFTAN: Ömer Seyfettin; hikâye; gururlu Safevi hükümdarına elçi giden Muhiddin Çelebi’nin cesareti, gururu, millet sevgisi üzerine yaptığı fedakârlıklar anlatılır…

PERİ KIZI İLE ÇOBAN HİKÂYESİ: Orhan Seyfi Orhon; manzum masal; bu şiirlerinde, klasik edebiyattan ayrılma isteğini kinayeli bir biçimde ifade ediyor; sosyal olayları hicivsel bir üslupla işliyordu. Ayrıca bu çalışmasında, divan şiirine özgü aruz vezni kalıplarını, modern ve sade hece ölçüsüne uyarlayarak, oldukça güzel bir dönüşüm ortaya koyduğu bir eserdir…

PİYALE: Ahmet Haşim; şiir kitabı; Piyale, Haşim’in ikinci şiir kitabıdır; şairin şiir anlayışını özetleyen ve kendisini beğenmeyenlere verdiği cevapları içeren şiirleri yer alır…

POLİTİKADA 45 YIL: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; yazarın siyasi anılarını anlattığı anı kitabıdır…

POTRELER: Yusuf Ziya Ortaç; anı…

RAHMET: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; hikâye;

RAİK’İN ANNESİ: Halide Edip Adıvar; roman…

RAMAZAN SOHBETLERİ: Ahmet Rasim; söyleşi; yazarın, ağızlık çeşitlerinden fes modellerine kadar kıyafet ve aksesuarlarıyla; tiryakileri, oruç bozanlarıyla; iftar sofralarını, gece eğlencelerini, sohbet ortamlarını, güldüren üslubu ve tüm detaylarıyla anlatarak eski ramazanları bize yeniden yaşattığı eseridir…

RİNDLERİN AKŞAMI: Yahya Kemal Beyatlı; şiir…

RİNDLERİN ÖLÜMÜ: Yahya Kemal Beyatlı; şiir…

RUBAB-I ŞİKESTE: Tevfik Fikret; şiir kitabı; Serveti Fünun dönemindeki yazdığı hem biçim hem muhteva bakımından yeni olan şiir kitabıdır…

RUBAİLER: Yahya Kemal Beyatlı; şiir kitabı; İranlı Şair Ömer Hayyam’ın rubailerinin Türkçe karşılıklılarını yazdığı şiir kitabıdır… 

RÜYA: Halit Fahri Ozansoy; şiir kitabı…

SAFAHAT: Mehmet Akif Ersoy; şiir kitabı; yedi bölümden oluşur. Bu bölümler şunlardır; “ Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde,  Hakkın Sesleri,  Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler. “

SARAY VE ÖTESİ: Halit Ziya Uşaklıgil; anı; yazarın sarayda ki memuriyet hayatı ve memuriyet hayatından sonraki yaşamı anlatılmaktadır. Yazar sarayda geçirdiği dört yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin bulunduğu durumdan bahsetmektedir…

SESSİZ GEMİ: Yahya Kemal Beyatlı; şiir…

SEVİYE TALİP: Halide Edip Adıvar; roman; yazar bu romanında kadın psikolojisi üzerinde durmuştur…

SEYFİ BABA: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır…

SİNEKLİ BAKKAL: Halide Edip Adıvar; roman; yazarın en ünlü romanıdır; ilk olarak İngilizce The Clown and His Daughter, (Soytarı ile Kızı) adıyla 1935 yılında Londra'da yayımlanmıştır; II. Abdülhamit dönemi anlatır.  Yazar bu romanda, Aksaray’ da Sinekli Bakkal Mahallesi’ndeki küçüklüğünden beri hafız olan Rabia adlı kadın kahramanın kişiliğinde Doğu kültürünü, İtalyan piyanist Pelegrini ile de Bati kültürünü yansıtmaya çalışır. Yazar kısaca Doğu- Batı çekişmesini anlatır…

SİS: Tevfik Fikret; şiir; İstanbul’a nefretini dile getirdiği ilk ve tek şiiridir. Şiirinde İstanbul’u “ Fahişe bir kadına “ benzetmiştir…

SİSTE SÖYLEYİŞ: Yahya Kemal Beyatlı; şiir; şair İstanbul’a sevgisini dile getirdiği şiiridir. Ayrıca, Tevfik Fikret’in İstanbul’u kötülediği Sis şirine karşı olarak yazdığı da söylenir…

SİYAH İNCİLER: Mehmet Rauf; mensur şiir…

SİYASİ VE EDEBİ HATIRALAR: Yahya Kemal Beyatlı; anı…

SODOM VE GOMORE: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; I. Dünya Savaşı sonrasında mütareke dönemindeki İstanbul’u anlatır; yazar, İstanbul’u tarihte ahlaksızlık yüzünden yok olan Sodom ve Gomore kentlerine benzetir…

SOLGUN DEMET: Halit Ziya Uşaklıgil; hikâye…

SONSUZ PANAYIR: Halide Edip Adıvar; roman…

SÖNEN KANDİNLER: Halit Fahri Ozansoy; tiyatro…

SUDA HALKALAR: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…

SULARA GİDEN KÖPRÜ: Halit Fahri Ozansoy; roman…

SURİYE MEKTUPLARI: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…

SÜLEYMANİYE KÜRSÜSÜNDE: Mehmet Akif Ersoy; şiir; Safahat adlı şiir kitabının ikinci bölümüdür; şair bu şiirinde Osmanlı aydınlarının halkla ilişkisini dile getirir…

SÜRGÜN: Refik Halit Karay; roman; yazar bu romanında milli mücadeleye karşı çıkanlarla, yurtdışına çıkarılan siyasilerin sürgün yaşamları anlatılır. Ayrıca, sürgüne gönderilen bir subayın Suriye’de başına gelen çok ilginç olayları anlatır…

ŞARKIN SULTANLARI: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı; şairin ilk şiir kitabıdır…

ŞEHİR MEKTUPLARI: Ahmet Rasim; fıkra; yazar bu eserinde doğup büyüdüğü İstanbul’u tüm yönleriyle anlatmıştır…

ŞERMİN: Tevfik Fikret; şiir kitabı; hece ölçüsü ile çocuklara yazdığı şiir kitabıdır…
ŞIK: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; yazarın ilk romanıdır. Romanda alafrangalığa özenen ve aptal denecek ölçüde saf olan Şöhret Bey’in serüvenlerini ve düştüğü kötü ve gülünç durumları anlatır…

ŞIPSEVDİ: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; toplumsal adalet, kadın-erkek ilişkisi ve din temalarının yer aldığı bu romanda, Doğu ile Batı’ya körü körüne bağlananları eşleştirir.Romanın asıl adı “ Alafranga “dır…

ŞİİR HAKKINDAKİ BAZI MÜLAHAZALAR: Ahmet Haşim; makale; Ahmet Haşim’in şiirle ilgili görüşlerini anlattığı,  Piyale adlı şiir kitabının önsözüne koyduğu yazıdır…

TAMAT: Cenap Şehabettin; şiir kitabı; “ Saçma söz “ anlamındadır, yeni tarzdaki şiirleridir…

TAN SESLERİ: Mehmet Emin Yurdakul; şiir kitabı…

TANRI MİSAFİRİ: Reşat Nuri Güntekin; hikâye; yazar bu romanında, Türkiye toplumunun her kesiminden eşsiz insan manzaralarını ustalıkla sunduğu hikâyelerini kapsar…

TARİH-İ KADİM: Tevfik Fikret; şiir; kutsal edilen her şeyi reddettiğini anlatan şiiridir…

TATARCIK: Halide Edip Adıvar; roman; fakir bir köyün fakir insanlarını işlediği bir romandır; “ Tatarcık ”, Halide Edip’in bütün romanlarında hayalini kurduğu; Batı kültürüyle Doğu geleneklerini şeklini birleştiren kadın tipidir…

TESADÜF: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; mutluluğu evi dışında, bir metreste arayan bir insanın, kendisini ve ailesini felakete sürüklemesi anlatılıyor…

TİRYAKİ SÖZLE: Cenap Şehabettin; özdeyişlerini içeren önemli bir eserdir…

TOPUZ: Ömer Seyfettin; hikâye; tarihi kahramanlık konusu ilendiği bir eserdir…

TURAN: Ziya Gökalp; şiir; şairin aruz ölçüsüyle yazdığı tel şiiridir…

TURANA DOĞRU: Mehmet Emin Yurdakul; şiir kitabı…

TÜRK EDEBİYAT TARİHİ: Mehmet Fuat Köprülü; araştırma; yazar bu eserinde Türk edebiyatının bir bütün olarak ele alınmasını bilimsel bir zorunluluk olduğunu ispatladığı görülür…

TÜRK EDEBİYATINDA İLK MUTASAVVIFLAR: Mehmet Fuat Köprülü; araştırma; bu eserde Ahmet Yesevi ile Yunus Emre'nin hayatı ve eserleri çevresinde, yetiştikleri dönem, çeşitli özellikleriyle aydınlatılmaktadır. Ayrıca,  XII. yüzyılın kavmi, dini, lisanı, edebi ve siyasi özellikleri; iki büyük Türk mutasavvıfının faaliyetleri çevresinde dikkatlere sunulmaktadır…

TÜRK SAZI ŞAİRLERİ: Mehmet Fuat Köprülü; araştırma…

TÜRK SAZI: Mehmet Emin Yurdakul; şiir kitabı…

TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI: Halide Edip Adıvar; anı; yazar bu eserinde, Kurtuluş savaşı ve yakın tarihinin, belli bir zaman kesitinde, şartların, bu şartlar içerisinde nasıl bir zaferin kazanıldığını konu alan, o günlerin anılarını dile getirdiği bir eserdir…

TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI: Ziya Gökalp; inceleme; bu eserde Türkçülük ve Turancılıkla ilgili düşüncelerini ortaya koyduğu bir eserdir…

TÜRKLEŞMEK, İSLAMLAŞMAK, MUASIRLAŞMAK: Ziya Gökalp; makale; yazarın kendi milliyetçilik tanımını yaptığı kitabının adıdır. Türk milliyetçiliği kavramının tanımlanmasındaki en önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir…

VARİDAT-I SÜLEYMAN: Enis Behiç Koryürek; şiir kitabı; şairin buradaki şiirleri tasavvufi özellikler taşımaktadır…

VATAN YOLUNDA: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; yazarın,  Mondros Mütarekesi'ni izleyen günlerde tedavi gördüğü İsviçre'den Türkiye'ye dönüşünü anlattığı anı kitabıdır…

VATAN: Ziya Gökalp; şiir; bu şiirinde kendi tanımınca vatan ne olduğunu anlatmaktadır…

VURUN KAHPEYE: Halide Edip Adıvar; roman; konusunu Millî Mücadele günlerinden alan roman ilk kez 1923 yılında basıldı. Romanda, idealist İstanbullu öğretmen Aliye’nin Anadolu’da bir kasabaya gidişi ve bölgede Milli Mücadele düşüncesine destek faaliyetleri aktarılır. Romanda, bölge halkının Millî Mücadele’ye bakışı, söz konusu mücadelenin sembolü konumuna gelmiş Kuvayı Milliye oluşumunu algılayışının yanı sıra çözülen Osmanlı devlet mekanizmasının temsilcileri ve eski düzen karşıtları yansıtılır…

YABAN: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’nun zor durumunu anlatır. Romanda Türk aydını ile Türk köylüsü arasındaki kopukluk sergilenir. Ayrıca bu roman, köye ve köylüye bilinçli yönelişinin ilk ürünüdür…

YALAN: Cenap Şehabettin; oyun…

YALNIZ EFE: Ömer Seyfettin; hikâye; kendisi ve mağdur duruma düşen halk için, zalimlere ve halkı soyan kişilere karşı yaptığı mücadeleleri anlatan bir eserdir…
YAPRAK DÖKÜMÜ: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu romanında,  toplumsal sorunları, insan ilişkilerini, ahlaki değerlerin yozlaşmasını gerçekçi bir biçimde ele aldığı sosyal bir romandır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazılmıştır; romanında, yanlış Batılaşma üzerinde durmaktadır…

YAYLA KARTALI: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun…

YENİ HAYAT: Ziya Gökalp; şiir kitabı…

YENİ LİSAN: Ömer Seyfettin; makale; yazarın Selanik’te

YENİ TURAN: Halide Edip Adıvar; roman; yazar bu romanında, Türkçülük ideolojisini işlemiştir…

YEŞİL GECE: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu romanında, topluma yararlı olmaya çalışmış, bilgilendirip bir derece de olsa cehaletten kurtarmaya çalışmış bir eserdir; kısaca bu romanda, her yaprağı inkılâp öncesi o dipsiz karanlığı ve derin uçurumu bize en iyi şekilde anlatmaktadır. Kararmış ve sadece yeşil bir ışıkla aydınlanmış zihinleri bir yenilikçi öğretmenin gözünden anlatan roman o yılları ve savaşı her yönüyle anlatmış…

YEZİDİN KIZI: Refik Halit Karay; roman; yazar bu romanında bir adamın, akıl hastası bir kadınla geçirdiği ilginç olayları anlatır…

YILDIZ YAĞMURU: Faruk Nafiz Çamlıbel; roman…

ZORAKİ DİPLOMAT: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; yazarın büyükelçilik yıllarının anılarını anlattığı bir eserdir…

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement