Lys Edebiyat Sınavda Çıkabilecek Önemli Bilgiler

Lys Edebiyat Sınavda Çıkabilecek Önemli Bilgiler


Lys Edebiyat Sınavda Çıkabilecek Önemli Bilgiler

Lys Edebiyata daha kolay bir şekilde çalışmanız için sizlere Türk Edebiyatında ilkler arşivini hazırladık. Bu bilgilerin Lys Edebiyatta çıkma olasılığı çok yüksektir genel olarak her sınavda ilkler sorulmaktadır. Bunun için bu bilgilerin çıktısını alarak detaylı bir şekilde çalışmalısınız. Çoğu kaynakta bu bilgilerin bir araya getirilmiş arşivi bulabilmeniz çok zordur. Türk Edebiyatında ilkler ÖSYM'nin birçok sınavında sorulmaktadır. Özellikle KPSS'de genel kültür sorularında karşınıza çıkma olasılığı yüksek bilgilerdir. Özellikle Lys Edebiyat sınavına hazırlanan öğrencilerimizin Lys Edebiyatında İlkler arşivini detaylı şekilde çalışmalarını ve öğrenmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz bu sayede Lys Edebiyat netlerinizi arttırabilirsiniz. 


➕ ÖSYM hazırladığı Lys Edebiyat sınavlarının geçmiş yıllarda çıkmış sorularını incelediğiniz zaman Türk Edebiyatında İlkler üzerinden birçok soruya yer verdiğini görebilirsiniz. Bunun için gelecek sınavlarda  bu bilgilerin sorulma olasılığı çok yüksektir.

 1. İlk şiir çevirisini yapan: Şinasi
 2. İlk makaleyi yazan: Şinasi
 3. İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 4. İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
 5. İlk yarı gazete: Ceride-i Havadis
 6. Batılı tekniği uygun ilk roman: Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu
 7. İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
 8. İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
 9. İlk köy romanı: Nabizade Nazım / Karabibik
 10. İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
 11. İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
 12. İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai- İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
 13. İlk resmi Türkçe gazete: Takvim-i Vakayi
 14. İlk tezkire: Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
 15. İlk antolojisi: Ziya paşa /Harabat
 16. İlk atasözleri kitabı: Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 17. İlk tarihi roman: Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
 18. İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
 19. İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra
 20. Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci: Şinasi
 21. Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
 22. Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit/Nesteren
 23. İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
 24. İlk hatıra kitabı: Babürşah /Babürname
 25. İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
 26. İlk hikaye kitabı: A: Mithat /Letaif-i Rivayet
 27. İlk Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
 28. İlk mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya
 29. Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan: Mehmet Emin Yurdakul
 30. Dünya edebiyatındaki ilk modern roman: Cervantes/Don Kişot
 31. İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 32. İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
 33. Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser: Kutadgu Bilig
 34. İlk seyahatname: Mir’atül Memalik / Seydi Ali Reis
 35. İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
 36. Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 37. Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
 38. Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret
 39. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman paşa / Sarf – ı Türki
 40. İlk naturalist eserimizin yazarı: Nabızade Nazım / Zehra
 41. Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
 42. Şarkıyı icat eden: Nedim
 43. İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Alam
 44. İlk sözlüğümüz: Divan-ı Lügat-it Türk
 45. İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami: Kamus-ı Türki
 46. İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 47. İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig
 48. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
 49. Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem
 50. Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
 51. Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin
 52. Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan: A. Hamit / Validem
 53. İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
 54. İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
 55. Tekke şiirinin babası: Ahmet Yesevi
 56. İlk Türk destanı: Alp Er Tunga Destanı
 57. Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
 58. Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
 59. İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
 60. Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 61. Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı
 62. Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
 63. Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
 64. Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman: Ateşten Gömlek
 65. İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A.Vefik paşa
 66. İlk divan şairi: Hoca Dehhani
 67. Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay
 68. En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye koğuşu
 69. İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin
 70. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
 71. Edebiyatımızda noktalama işaretini, ilk kez Şinasi “Şair Evlenmesi” nde kullanmıştır.
 72. Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paşa’nın yaptığı Telemak’tır.
 73. Edebiyatımızda ilk roman, Taaşşuk-u Talat-ı Fitnat’tır.
 74. Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.
 75. Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
 76. Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdası’dır yazarı Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
 77. Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemal’in “İntibah” adlı eseridir.
 78. Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Eylül’dür (Mehmet Rauf)
 79. Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemal’in “Cezmi” adlı eseridir.
 80. Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliye’dir.
 81. Edebiyatımızda ilk makaleyi Şinasi yazmıştır. (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
 82. İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir.
 83. Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir A.Hamit Tarhan’ın Sahra adlı şiiridir.
 84. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazım’ın Zehra adlı eseridir.
 85. Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmış ilk eserler Nabi’nin Hayriye’si ve Sümbülzade Vehbi’nin Lütfiye’sidir.
 86. Edebiyatımızdaki ilk eleştirmen Namık Kemal’dir.
 87. İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
 88. Türk Edebiyatı’nda bilinen ilk çocuk gazetesi Çocuklar İçin Mümeyyiz’dir.
 89. Aşık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıştır.
 90. Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
 91. Türk Edebiyatı’nda iç monolog tarzı yazılmış ilk roman Bir Düğün Gecesi’dir.(A.Ağaoğlu)
 92. Türk Edebiyatı’nda yayınlanmış ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlan’ın Müsameratname’dir.(1872)
 93. Türk Edebiyatı’nda mensur şiir yazımı ilk defa Halit Ziya ile başlar.
 94. Türk Edebiyatı’nda post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Oğuz Atay’dır.(Tutunamayanlar)
 95. Türk Edebiyatı’nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi Şinasi tarafından yapılmıştır.
 96. Türk Edebiyatı’nda yazıya geçirilen ilk masallar Billur Köşk Masalları’dır.
 97. Türk masalları ilk defa yurt dışında 16.Lui döneminde Fransa’da yayınlanmıştır.
 98. Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kunoş adlı Macar bilim adamıdır.
 99. Divan Edebiyatı’nın ilk şairi Hoca Dehhani, son şairi ise Şeyh Galip’dir.
 100. İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroğlu’dur.(1953)
 101. Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.(1943)
 102. Dünyada ilk özgün çizgi roman New Fund’dur.(1935)
 103. Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracy’dir.(Chester Gould)
 104. Dünyada ilk kez resimle yazıyı birleştiren, konuşma balonları hazırlayan ressam William Hogarth’tır.(1697-1908)
 105. Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluğu Fecr-i Ati’dir.
 106. Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Meşaleciler’dir.
 107. Yahya Kemal bütün şiirlerini aruzla yazmıştır, yalnız Ok şiiri hece vezni ile yazmıştır.
 108. Kutatgu Bilig ilk Türk dünyası ansiklopedisidir.
 109. İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroğlu’dur.
 110. Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk şairimiz Tevfik Fikret’tir.
 111. Şiirde noktalama işaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikret’tir.
 112. Divan Edebiyatı’nın Sebk-i Hindi tarzının ilk temsilcisi Naili’dir.
 113. Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıştır.(1929)
 114. Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıştır.
 115. İlk Türkçe gazete 1831′de kurulan Takvim-i Vaka’dır.İlk Türkçe özel gazete 1860′da kurulan Tercüman-ı Ahval’dır.
 116. Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızlar’ın Manas Destanı’dır.
 117. En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya başlayan Varlık Dergisi’dir.
 118. Türkiye’de lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügat Bulamadım’dır.(M.Doğan)
 119. Hayat hikâyesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvar’dır.
 120. Türkiye’de kurulan ilk kadın derneği kurucularından biri Halide Edip Adıvar’dır.
 121. Atatürk’e muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
 122. Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvar’dır.
 123. Ülkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maske’dir.
 124. Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eşber’dir.(A.Hamit Tarhan )
 125. Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnaz’dır.(Y.Ziya Ortaç)
 126. İlk bibliyoğrafya Keşfiz-Zünun’dur. (K.Çelebi)
 127. İlk hatıra kitabı Babürname’dir. (Babürşah)
 128. İlk hamse yazarı Ali Şir Nevai’dir.
 129. Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabat’tır. (Z.Paşa)
 130. Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniye’dir. (Şinasi)
 131. İlk mizah dergisi Diyojen’dir. (Teodor Kasap)
 132. Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Letafet-i Rivayet’tir. (A.Mithat)
 133. Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük Şeyler’dir. (S.Sezai, ilk gerçekçi hikaye)
 134. Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasim’dir.
 135. Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigin’dir.
 136. İlk siyasetname eseri Kutadgu Bilig’tir.
 137. İlk mensur şiir yazarı R.Mahmut Ekrem’dir.
 138. İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türk’tür. (K.Mahmut)
 139. İlk sosyolog Ziya Gökalp’tir.
 140. İlk edebi tartışma Ziya Paşa ile Namık Kemal arasında olmuştur.
 141. Ülkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jale’dir.
 142. Edebiyatımızdaki batı roman tekniklerine uygun ilk
 143. modern roman Mai ve Siyah’tır. (Halit Ziya)
 144. Dünyada bilinen en eski destan Gılgamış’tır.
 145. Dünyadaki ilk kadın romancı Afraben’dir (Afrahat)
 146. Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovary’dir.
 147. Türk Edebiyatı’ndaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataç’tır.
 148. İlk tezkiremiz Mecalis’ün Nefais’tir. (A.Şir Nevai’dir)
 149. Matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügatı’dir.
 150. Türkler’in kullandığı ilk alfabe Göktürk Alfabesi’dir.
 151. İlk edebi topluluk Servet-i Fünun’dur.
 152. İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emre’dir.
 153. Türk şiirinin en eski lirik şiir örneği Aprın Çar Tigin’dir.
 154. Nobel edebiyat ödülünü ilk kez İsviçre kazandı.
 155. Türkçenin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıştır.
 156. Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakul’dur.
 157. Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakul’dur.
 158. İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
 159. İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitna
 160. Batılı tekniği uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil /Aşk-ı Memnu
 161. İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak / 1859
 162. İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
 163. İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
 164. İlk gerçekçi (realist) roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
 165. İlk tasvir ve tahlil ağırlıklı roman Namık Kemal / İntibah
 166. Yurdumuzda ilk gazete: Zimirini ((1824)
 167. İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vaka
 168. İlk yarı gazete : Ceride-i Havadis
 169. İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi – A. Mithat / Yeniçeri
 170. İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi / Tercüman-ı Ahval
 171. İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan / Sahra
 172. İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci : Şinasi
 173. Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan / Eşber veya Sardanapal
 174. İlk bibliyografya : Keşfü’z Zünun / Katip Çelebi
 175. ilk biyografi: Hoca Dehhani – Selçuklular Şartnamesi
 176. İlk hatıra (anı) kitabı : Babürşah / Babürname
 177. İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai
 178. İlk tezkire : Ali Şir Nevai / Mecalisün Nefais
 179. İlk antolojisi : Ziya Paşa / Harabat
 180. İlk atasözleri kitabı : Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 181. İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet
 182. İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim
 183. İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Kutadgu Bilig
 184. İlk siyasetname : Kutadgu Bilig
 185. Cumhuriyet dönemi ilk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil
 186. ilk mensur şiir örneklerini veren : Recaizade Mahmut Ekrem
 187. Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul
 188. Türkçe’nin ilk gramer kitabını yazan: Baskakov
 189. İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 190. İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati
 191. Cumhuriyet sonrası ilk bildiri yayınlayan topluluk: Yedi Meşaleciler
 192. Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Kutadgu Bilig
 193. İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Mir’atül Memalik
 194. İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
 195. Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü
 196. Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal / Vatan yahut Silistre
 197. Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret
 198. Şiirde noktalama işaretlerini ilk kullanan: Tevfik Fikret
 199. Türkçe’nin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
 200. İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra
 201. Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
 202. Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim
 203. İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamus’ul Alam
 204. İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk
 205. Matbaada basılan ilk kitabımız: Vankulu Lügatı
 206. İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami – Kamus-ı Türki
 207. İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 208. İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig
 209. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri
 210. Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan : R. Mahmut Ekrem
 211. Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden : Mehmet Emin Yurdakul
 212. Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin
 213. İlk deneme yazarı: Nurullah Ataç
 214. Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : A. Hamit Tarhan / Validem
 215. İlk köy şiiri : Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
 216. İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi
 217. Tekke şiirinin babası : Ahmet Yesevi
 218. İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı
 219. Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : Namık Kemal
 220. Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner
 221. İlk kadın romancımız : Fatma Aliye
 222. Süslü nesrin ilk temsilcisi : Sinan Paşa
 223. Dünyanın bilinen ilk destanı : Sümerlerin Gılgamış Destanı
 224. Dünyanın en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı : Kırgızların Manas Destanı
 225. Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi
 226. Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman : Halide Edip Adıvar / Ateşten Gömlek
 227. İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa
 228. İlk divan şairi : Hoca Dehhani
 229. Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen : Refik Halit Karay
 230. En başarılı psikolojik roman yazarımız : Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu
 231. İlk çocuk şiirlerini yazan : Tevfik Fikret / Şermin
 232. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı : Genç Kalemler
 233. Hayat hikayesini İngilizce yazan ilk yazarımız: Halide Edip Adıvar
 234. İlk çocuk yayınımız: Eftal ve Mümeyyiz
 235. İlk Çocuk Romanı: Mahmut Yeşari / Bağrı Yanık Ömer
 236. İlk Çocuk Şiir Kitabı : İbrahm Alaattin Gövsa / Çocuk Şiirleri
 237. İlk Çocuk Tiyatromuz: M. Kemal Küçük / Çocuklara Tiyatro Dersi – Gülmeyen Çocuk
 238. İlk edebiyat dergimiz: Hazine-i Evrak
 239. İç monolog tarzında yazılmış ilk roman: Adalet Ağaoğlu / Bir Düğün Gecesi
 240. Post-modern tarzında eser veren ilk yazarımız: Tutunamayanlar / Oğuz Atay
 241. İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı: Köroğlu (1953)
 242. Ülkemizde ilk çocuk çizgi roman türü : Kara Maske (1943)
 243. En uzun ömürlü edebiyat dergisi : Varlık Dergisi (1933)
 244. İlk edebi tartışma: Namık Kemal ile Ziya Paşa arasında
 245. İlk divan sahibi sanatçımız: Yunus Emre
 246. İlk mizah gazetemiz: Namık Kemal / Diyojen
 247. Serbest vezni kullanan ilk kullanan şair: Nazım Hikmet Ran (1929)
 248. Cumhuriyet dönemi heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : Yusuf Ziya Ortaç / Binnaz
 249. Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan / Nesteren
 250. Lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat: D. Mehmet Doğan / Bir Lügat Bulamadım
 251. İlk edebi topluluk: Servet-i Fünun
 252. Türk Edebiyatı’nda yayınlanmış ilk öykü kitabı: Emin Nihat Tarlan / Müsameratname
 253. Türk Edebiyatı’nda batıdan yapılan ilk fabl çevirisi: Şinasi
 254. Türk Edebiyatı‘nda yazıya geçirilen ilk masallar: Billur Köşk Masalları
 255. Türk masallarını ilk defa derleyen: İ. Kunoş adlı Macar bilim adamı
 256. Türk masallarını ilk defa yayınlayan yabancı ülke: 16. Lui dönemi Fransa
 257. Aşık Veysel’i Türk halkına ilk tanıtan: Ahmet Kutsi Tecer
 258. Batılı anlamdaki Türk resmine figür kullanan ilk ressam: Osman Hamdi Bey
 259. Cumhuriyet tarihinin ilk ressamı Refik Epikman
 260. Türkiye’nin ilk kadın caz piyanisti: Nilüfer Verdi
 261. İlk Türk filmi: Fuat Uzkınay / ‘Ayastefonos’daki Rus Abidesinin Yıkılışı’ (1914).
 262. İlk sesli Türk filmi: Muhsin Ertuğrul / İstanbul Sokaklarında
 263. Yasaklanan ilk film: Metin Erksan / Aşık Veysel’in hayatı
 264. İlk uluslararası ödül: Metin Erksan / Susuz Yaz
 265. İlk renkli Türk filmi: Muhsin Ertuğrul / Halıcı Kız
 266. İlk renkli belgesel film: Ali İpar – İlhan G. Arakon / Bir Şehrin Doğuşu
 267. Köy hayatını anlatan ilk Türk filmi: Lütfi Akad / Beyaz Geceler
 268. İlk sinema gösteriminin yapıldığı yer: Yıldız Sarayı (1896)
 269. İlk kadın seslendirme yönetmeni: Sacide Keskin
 270. Seslendirme işlemi Türkiye’de yapılan ilk film: Muhsin Ertuğrul / Bir Millet Uyanıyor
 271. Basılan ilk küçük hikaye kitabı: S. Sezai / Küçük Şeyler
 272. Bilinen ilk Türk yazar: Yollug Tigin
 273. Türkiye’de bilinen ilk resim sergisi, İstanbul Atmeydanı’nda (Hipodrom) açıldı.
 274. Türkiye’de çekilen ilk belgesel: Ayastefonos’taki Rus Abidesi’nin yıkılışıdır.(1914)
 275. Türkiye’de afiş sanatının öncüsü: İhap Hulusi Görkey (1929)
 276. İlk Anket Düzenleyen Dergi: Mektep ( Karabet Efendi)
 277. İlk dergi : Vakayi-i Tıbbiye
 278. İlk Edebiyat Tarihi: Abdülhalim Memduh / Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye
 279. İlk spor dergisi: Sait çelebi / Spor Alemi (1919 – 1921)
 280. Fotoğrafçılık konusunda ilk kitap : Yüzbaşı Hüsnü Efendi / Risale-i Fotoğrafya
 281. İlk Fotoğrafçılık dergisi: Saffet Sürel –Şinasi Barutçu / Profesyonel ve Amatör Foto Dergisi
 282. İlk fotoğraf sergisi: 1942 yılında Gazi Öğretmen okulunda açıldı
 283. İlk fotoğraf yarışması : 1933 Ankara Halkevleri tarafından yapıldı
 284. 127. Yurdumuzda ilk fotoğrafhane: 1845 yılında M.Yana tarafından açıldı.
 285. İlk Güzel Sanatlar Akademisi: Sanayi-i Nefise Mektebi
 286. İlk haber ajansı : Anadolu Ajansı
 287. İlk özel haber ajansı : Türk Haberler Ajansı (THA) / Kadri Kayabal
 288. İlk Heykel : Osman Gazi büstüdür (1914)
 289. İlk heykeltıraş : İhsan Aksoy
 290. İlk Kabare Tiyatrosu: Haldun Taner /Devekuşu Kabare Tiyatrosu (1962)
 291. İlk Marş: Mahmudiye Marşı (1289)
 292. İlk Milli Marş: İstiklal Marşı (1921)
 293. İlk Opera yapıtımız: Ahmet Adnan Saygun / Özsoy (1928)
 294. İlk Sansür : Ali Kararnamesi
 295. İlk Kadın sinema oyuncumuz: Bedia Muvahhit – Neyyire Neyir
 296. İlk Kadın tiyatro sanatçımız: Afife Jale
 297. İlk Kadın opera sanatkarımız: Semiha Berksoy

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement