Lys Türk Edebiyatında İlkler

Lys Türk Edebiyatında İlkler

Lys Türk Edebiyatında İlkler

Lys Edebiyata daha kolay bir şekilde çalışmanız için sizlere Türk Edebiyatında ilkler arşivini hazırladık. Bu bilgilerin Lys Edebiyatta çıkma olasılığı çok yüksektir genel olarak her sınavda ilkler sorulmaktadır. Bunun için bu bilgilerin çıktısını alarak detaylı bir şekilde çalışmalısınız. Çoğu kaynakta bu bilgilerin bir araya getirilmiş arşivi bulabilmeniz çok zordur. Türk Edebiyatında ilkler ÖSYM'nin birçok sınavında sorulmaktadır. Özellikle KPSS'de genel kültür sorularında karşınıza çıkma olasılığı yüksek bilgilerdir. Özellikle Lys Edebiyat sınavına hazırlanan öğrencilerimizin Lys Edebiyatında İlkler arşivini detaylı şekilde çalışmalarını ve öğrenmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz bu sayede Lys Edebiyat netlerinizi arttırabilirsiniz. 

ÖSYM hazırladığı Lys Edebiyat sınavlarının geçmiş yıllarda çıkmış sorularını incelediğiniz zaman Türk Edebiyatında İlkler üzerinden birçok soruya yer verdiğini görebilirsiniz. Bunun için gelecek sınavlarda  bu bilgilerin sorulma olasılığı çok yüksektir.

Türk Edebiyatında İlkler :

 • İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi - Şair Evlenmesi - 1859
 • İlk yerli roman : Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil - Aşk-ı Memnu
 • İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa - Fenelon’dan Telemak /1859
 • İlk köy romanı : Nabizade Nazım - Karabibik
 • İlk psikolojik roman : Mehmet Rauf - Eylül
 • İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası
 • İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi
 • İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis
 • İlk edebî roman: Namık Kemal - İntibah
 • İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
 • İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi - Tercüman-ı Ahval
 • İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan - Sahra
 • İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî
 • İlk kez noktalama işareti kullanan, ilk Türk gazeteci : Şinasi
 • Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan - Eşber  
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan - Nesteren
 • İlk bibliyografya : Katip Çelebi - Keşfü’z Zünun
 • İlk hatıra kitabı : Babürşah - Babürname
 • İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai
 • İlk tezkire : Ali Şir Nevai - Mecalisün Nefais
 • İlk şiir antolojisi : Ziya Paşa - Harabat
 • İlk atasözleri kitabı : Şinasi - Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 • İlk mizah dergisi : Diyojen  - Teodor Kasap
 • İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi - Letaif-i Rivayet
 • İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim
 • İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig
 • İlk siyasetname : Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig
 • Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Y. H. Hacip Kutadgu Bilig
 • İlk didaktik şiir örneğimiz : Kutadgu Bilig
 • Aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig
 • İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul
 • İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)
 • İlk seyahatname : Seydi Ali Reis - Miratül Memalik
 • İlk Edebiyat tarihçimiz : Abdulhalim Memduh Efendi
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü
 • Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal - Vatan yahut Silistre
 • Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekilerinden farklı ilk örnekleri veren: TevfikFikret
 • Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa - Sarf-ı Türki
 • İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım -  Zehra
 • Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi : Nedim
 • Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamusul Alam
 • İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut - Divan-ı Lügat-it Türk
 • İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami Kamus-ı Türki
 • İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey - Lehçet’ül Hakayık
 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)
 • Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem
 • Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: M.Emin Yurdakul
 • Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin
 • Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : A. Hamit Tarhan - Validem
 • İlk köy şiiri : Muallim Naci - Köylü Kızların Şarkısı
 • İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi
 • Tekke şiirinin kurucusu : Ahmet Yesevi
 • İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı
 • Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : Namık Kemal
 • Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner
 • İlk kadın romancımız : Fatma Aliye Hanım
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi : Sinan Paşa
 • Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
 • Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi
 • Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman : H.E.AdıvarAteşten Gömlek
 • İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa
 • Deneme türünün kurucusu : Montaigne
 • İlk divan şairi : Hoca Dehhani
 • Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen : Refik Halit Karay
 • En başarılı psikolojik roman yazarımız : Peyami Safa - 9.Hariciye Koğuşu
 • ilk Modern Roman:  Servantes-Donkişot
 • İlk Tahlil Romanı örneği:  Madam Dö La Fayet’in-Prenses Dö Klev
 • Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : Boccaio-Decameron
 • Deneme türünün kurucusu : Montaigne
 • Dünyanın bilinen ilk destanı : Sümerlerin Gılgamış Destanı
 • Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı : Kırgızların Manas Destanı
 • İlk mizah dergisi : DiyojenTeodor Kasap
 • Komedi türünün ilk büyük ustası : Aristophanes
 • Trajedi türünün ilk büyük ustası : Aiskylos

YORUMLAR:

Ad

19. Dönem POMEM (Özel Harekat Branşı) Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı ve Parkuru,1,19.Dönem Polis Özel Harekat Mülakat Nasıl Yapıldı ? Hepsini Anlatiyorum,1,19.Dönem POMEM (Özel Harekat Branşı) Sınavı 2016 sorulanlar ve cevapları,1,19.Dönem POMEM Polis Özel Harekat Sınav Giriş Belgesi Açıklandı.,1,2016 KPSS taban puanları,1,2016 KPSS Taban Puanları Orta Öğretim,1,2016 Polis Özel Harekat Başvuru Sayısı Nedir ?,1,2016 Polis Özel Harekat e-Devlet Kapısına Ulaşılamadı Hatası,1,2018 ehliyet,1,2018 yks tercih,1,2019 ehliyet,1,acikögretim,2,adalet bölümü,1,adalet nasıl bir bölümdür iş imkanları nelerdir,1,ales,4,ales geometri,1,ales konuları,1,ales matematik,1,ales soru dağılımı,1,ales türkçe,1,anestezi bölümü,1,anestezi nasıl bir bölümdür,1,aöd,1,aöf,10,askerlik,1,Bankacılık ve Sigortacılık nasıl bir bölümdür,1,beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur ?,1,Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Nedir ? Tanıtımı,1,Bilgisayar Mühendisliği,1,Bilgisayar Mühendisliği Hakkında Geniş Bilgi,1,Bilgisayar Programcılığı Staj Defterleri,1,biyoloji konu dağılımı,1,Biyomedikal Mühendisliği Staj Defterleri,1,bordo bereli alınacak,1,bordo bereli kimdir,1,bordo bereli nasıl olunur,1,bordo olmak için gereken şartlar,1,burs,8,burs 2018,1,burs veren kurumlar,3,Büro Yönetimi ve Sekreterlik Staj Defterleri,1,Cevher Hazırlama Mühendisliği Staj Defterleri,1,chat sitesi,1,coğrafya,3,cv,1,çocuk gelişimi bölümü,1,çocuk gelişimi nasıl bir bölüm,1,destek,2,devlet,1,devlet personeli,2,dgs,21,dgs nasıl yapılır,1,dgs ne zaman olacak,1,dgs nedir,1,dış ticaret,1,dış ticaret nasıl bir bölümdür iş imkanları nelerdir,1,dikey geçiş sınavı nedir,1,dil bölümleri,1,dil puanı bölümler,1,Dil Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler,1,diploma,1,diplomamı kaybettim,1,diş hekimliği bölümü,1,Diş Hekimliği Bölümü Geniş Tanıtımı,1,doktora,1,dolar,1,doldurulmuş,1,duyuru,1,e-sınav,1,Eczacılık Bölümü Tanıtımı,1,edebiyat,6,edebiyat lys,4,edx,1,Efes Pilsen Staj Defteri,1,egitim,18,egitim rehber,10,eğitim,3,eğitim kredisi,6,Eğitim Sistemine Müthiş Eleştiri,1,ehliyet,2,ehliyet sınavı,1,ek tercih nedir,1,ek yerleştirme nedir,1,ekonomi,1,Elektrik-Elektronik Mühendisliği Staj Defterleri,4,en çok tercih edilen üniversite bölümleri,1,en çok tercih edilen üniversiteler,1,en iyi 2 yıllık önlisans bölümleri,1,en iyi 4 yıllık bölümler,1,en iyi bölümler,1,en iyi eğitim veren üniversiteler,1,en iyi lisans bölümleri,1,en iyi üniversite bölümleri,1,en iyi üniversiteler,1,en iyi üniversiteler hangileridir,1,Endüstri Mühendisliği Staj Defterleri,1,engineer,1,Erasmus Programı Nedir ?,1,featured,2,featuredpost,2,fedai,1,feyza,1,fizik konu dağılımı,1,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Tanıtımı,1,fransa,1,Gastronomi bölümü,1,Gastronomi ve Mutfak Sanatları Nasıl Bir Bölümdür ?,1,gazete,1,Gemi Mühendisliği Staj Defterleri,1,gibbon,1,girişimcinin özellikleri,1,girişimcinin özellikleri nelerdir,1,güncel,1,haber,6,Haberler,1,harç,1,hazır,3,hukuk fakültesi için gereken net,1,hukuk fakültesi kaç netle kazanılır,1,İktisat Bölümü Tanıtımı,1,imalat,1,ingilizce,1,ingilizce nasıl öğrenilir,1,ingilizce öğrenmek,2,İngilizce Öğrenmenin Yöntemleri Nelerdir,1,insaport,1,inşaat,2,İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı,1,İnşaat Mühendisliği Staj Defterleri,6,inşaat platformu,1,inşaport,1,iş dünyası,1,iş hayatı,1,işletme bölümü,1,işletme bölümü tanıtımı,1,jandarma özel harekat giriş şartları nelerdir,1,jandarma özel harekat nasıl olunur,1,jöak,1,jöh nasıl olunur,1,kampüs,1,kamu,43,kanada liseleri,1,Kara delik,1,kara yolu,1,kariyer mi,1,kaybedilen diploma nereden nasıl çıkartılır,1,kaynak,1,kimya konu dağılımı,1,Kimya Mühendisliği Staj Defterleri,2,kodlama,1,kodlama öğrenmek,1,kosgeb,1,kpss,39,kpss tarih,2,kpss-güncel-bilgiler,1,kpsssiz özel harekat polisi,1,kpsssiz özel harekat polisi alınacak,1,kredi,8,kültür sanat,6,kyk,9,kyk yurdu,1,Laboratuvar,1,lgs,1,Lisans,2,lys,20,lys edebiyat,2,lys edebiyat en çok sorulan yazar ve eserler,1,LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler,1,lys edebiyat soru tahminleri,1,lys ne zaman olacak,1,lys tarih,3,maaş,1,Maden Mühendisliği Staj Defterleri,2,makina,1,makine,1,Makine Mühendisliği Staj Defterleri,3,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Staj Defterleri,1,meb,1,MF bölümleri,1,MF puan türüyle tercih edilebilecek bölümler,1,milli savunma üniversitesi,3,Mimarlık Staj Defterleri,1,mit,1,msb,4,Muhasebe Staj Defterleri,1,Mustafa Vural,1,Mühendislik alanında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri,1,net,2,okul deneyimi,1,Okul Deneyimi Staj Defterleri,3,online,1,öğrenciye eğitim kredisi,1,öğrenmek,1,Ön lisans,1,örnek,2,örnekirapor,1,ösym,5,ösym sınav takvimi 2017,1,ösym sinav takvimi,1,ösym tercih,1,özel eğitim,1,özel harekat polisi alımı yapılacak,1,özel harekat polisi başvurusu yapılamıyor,1,özel harekat polisi başvurusuna erişemiyorum,1,özel harekat polisi olma şartları nelerdir,1,özel okul,1,para,1,para mı,1,Paradoks,1,Paragraf Sorusu Çözme Teknikleri,1,paranın gücü,1,platform,1,pmyo,1,polis,3,polis nasıl olunur,1,polis olmak için gereken şartlar nelerdir,1,polis olmak istiyorum,1,Polis Özel Harekat Başvuru Sayısı Açıklandı,1,Polis Özel Harekat Başvurusunda Gereken Belgeler Nelerdir ?,1,Polis Özel Harekat Fiziki Yeterlilik Parkuru nasıl olacak ?,1,polis özel harekat nasıl olunur,1,polis özel harekat sınavı,1,Polis Özel Harekat Sınavı Hakkında Genel Bilgi,1,polis özel harekat yardım sayfası,1,polis özel harekatlık için istenen belgeler,1,pomem,2,pöh,1,pöh fiziki yeterlilik parkuru,1,pöh istenen belgeler,1,pöh nasıl olunur,1,pratik ingilizce öğrenmek,1,primavera,1,Psikoloji Bölümü Tanıtımı,1,puan türleri,4,rapor,1,rehberlik,21,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü nasıl bir bölümdür,1,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü nedir,1,reklam,7,Resmi Gazete,1,Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tanıtımı,1,sas nedir,1,sat,1,sat nedir,1,sat ve sas komandosu nasıl olunur,1,sat ve sas nasıl olunur,1,seviyeli sohbet,1,sinav takvimi 2017,1,sinav takvimi 2017 açıklandı,1,sohbet odaları,1,sohbet sitesi,1,staj,29,staj ilanları,1,Staj Sigortası,1,Staj Sigortası Emekliliği Nasıl Etkileyecek,1,Staj Sigortası Emeklilik,1,Stephen Hawking,1,subay nasıl olunur,2,talaşlı,1,tanitim yazisi,16,tarih,3,telegram,1,teog nedir ?,1,teog sınavı,1,tercih,4,tercih edilen bölümler,1,tercih yaparken dikkat edilmesi,1,tercihte dikkat edilmesi gerekenler,1,tez,2,tezli lisans,1,tezsiz lisans,1,tıp bölümü,1,tıp bölümü tanıtımı,1,tıp fakültesi,2,tıp fakültesi için gereken net sayısı,1,tıp fakültesi kaç netle kazanılabilir,1,tm bölümleri,1,tm puanıyla tercih edilebilecek bölümler,1,tm-1 bölümleri,1,tm-2 bölümler,1,torpil,1,ts bölümleri,1,TS puan türüyle tercih edilebilecek bölümler,1,ts-1 bölümleri,1,ts-2 bölümleri,1,tsk,2,TSK Önlisans Mezunu Bordo Bereli Alacak,1,Turizm ve Otel İşletmeciliği Staj Defterleri,1,Türk Edebiyatındaki Önemli Dergiler,1,türkçe konuları,1,Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Üniversiteler,1,türkiyede en çok tercih edilen 10 üniversite,1,türkiyenin en iyi üniversiteleri,1,tyt,11,Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi,1,udemy,1,ukrayna üniversitelerinde okumak,1,ulaştırma,1,Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi,1,universite bolumleri,33,Uygur Çelebi,1,üniversite,8,üniversite hazırlık,1,üniversite Hazırlık Telegram grubu,1,üniversite kayıt dondurma,1,üniversite sınavı,1,üniversite tercih,3,üniversite tercih rehberi,1,üniversite tercihi,1,üniversite tercihi nasıl yapılır,1,üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler,1,üniversite tercihi yapmadan önce bilinmesi gerekenler,1,üniversite tercihi yapmak,1,Üniversitenin Anlatılamayan bölümleri,1,üretim staj defteri,1,vakıf üniversiteleri,8,verimli ders çalışma,1,Yabancı Dil Öğrenmenin Faydaları Nelerdir ?,1,yaratıcı,1,yaşlı bakımı bölümü,1,yaşlı bakımı nasıl bir bölümdür,1,yatay geçiş kimler yapabilir,1,yatay geçiş nasıl yapılır,1,yatay geçiş nedir,2,yatay geçiş şartları nelerdir,1,yazılım,1,ygs,17,YGS Coğrafya Konuları,1,YGS Felsefe Konuları,1,ygs fen bilimleri,1,ygs fen bilimleri konu ve soru dağılımı,1,YGS Fizik Konuları,1,ygs geometri ders konulari,1,ygs geometri konu ve soru dağılımı,1,YGS Geometri Konuları,1,ygs geometri sorular,1,ygs konuları,8,ygs konulari,1,ygs matematik,1,Ygs matematik konuları,2,ygs matematik soru ve konu dağılımları,1,ygs ne zaman olacak,1,ygs sosyal bilimler,1,ygs sosyal bilimler konu ve soru dağılımı,1,ygs sosyal bilimler konuları,1,YGS Tarih Konuları,1,ygs türkçe konuları,2,ygs türkçe konuları 2016-2017,1,ygs türkçe soru dağılımları,1,YGS'de En Çok Çıkan Konular,1,yks,31,yks edebiyat,2,yks telegram Grubu,1,yks tercih,6,yök,1,yunus polis,1,yunus polis nasıl olunur,1,yunus polis olmak istiyorum,1,yurt için gerekli eşyalar,1,yurt için gerekli malzemeler,1,yüksek kariyer,1,yüksek lisans,3,yüksek maaş,1,zabıta nasıl olunur,1,zam,1,Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı,1,Zootekni Bölümü,1,
ltr
item
Eğitim Destek: Lys Türk Edebiyatında İlkler
Lys Türk Edebiyatında İlkler
https://3.bp.blogspot.com/-DqKP0HTvHGU/WRZc8cOU_3I/AAAAAAAALfc/B_4ngZw1NpwXTzU0KiBiAHlUw-DS7L9QACLcB/s1600/lysedebiyat.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-DqKP0HTvHGU/WRZc8cOU_3I/AAAAAAAALfc/B_4ngZw1NpwXTzU0KiBiAHlUw-DS7L9QACLcB/s72-c/lysedebiyat.jpg
Eğitim Destek
https://www.egitimdestek.org/2017/05/lys-turk-edebiyatinda-ilkler.html
https://www.egitimdestek.org/
https://www.egitimdestek.org/
https://www.egitimdestek.org/2017/05/lys-turk-edebiyatinda-ilkler.html
true
5101758931147556569
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi. Herhangi bir yazı bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamını Oku... Yanıtla Yanıtı Sil Sil By EV Sayfalar GÖNDERİLER Hepsini Gör SİZİN İÇİN ÖNERİLENLER: ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM GÖNDERİLER İsteğiniz ile ilgili herhangi bir gönderi bulunamadı. Ana Sayfaya Dön... Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şu anda 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago iki ay önce İzleyiciler Takip et PREMİUM İÇERİK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN PAYLAŞIN. STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorum, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content