Lys Türk Edebiyatında İlkler

Lys Türk Edebiyatında İlkler

Lys Türk Edebiyatında İlkler

Lys Edebiyata daha kolay bir şekilde çalışmanız için sizlere Türk Edebiyatında ilkler arşivini hazırladık. Bu bilgilerin Lys Edebiyatta çıkma olasılığı çok yüksektir genel olarak her sınavda ilkler sorulmaktadır. Bunun için bu bilgilerin çıktısını alarak detaylı bir şekilde çalışmalısınız. Çoğu kaynakta bu bilgilerin bir araya getirilmiş arşivi bulabilmeniz çok zordur. Türk Edebiyatında ilkler ÖSYM'nin birçok sınavında sorulmaktadır. Özellikle KPSS'de genel kültür sorularında karşınıza çıkma olasılığı yüksek bilgilerdir. Özellikle Lys Edebiyat sınavına hazırlanan öğrencilerimizin Lys Edebiyatında İlkler arşivini detaylı şekilde çalışmalarını ve öğrenmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz bu sayede Lys Edebiyat netlerinizi arttırabilirsiniz. 

ÖSYM hazırladığı Lys Edebiyat sınavlarının geçmiş yıllarda çıkmış sorularını incelediğiniz zaman Türk Edebiyatında İlkler üzerinden birçok soruya yer verdiğini görebilirsiniz. Bunun için gelecek sınavlarda  bu bilgilerin sorulma olasılığı çok yüksektir.

Türk Edebiyatında İlkler :

 • İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi - Şair Evlenmesi - 1859
 • İlk yerli roman : Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat
 • Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil - Aşk-ı Memnu
 • İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa - Fenelon’dan Telemak /1859
 • İlk köy romanı : Nabizade Nazım - Karabibik
 • İlk psikolojik roman : Mehmet Rauf - Eylül
 • İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdası
 • İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi
 • İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis
 • İlk edebî roman: Namık Kemal - İntibah
 • İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
 • İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi - Tercüman-ı Ahval
 • İlk pastoral şiir : A.Hamit Tarhan - Sahra
 • İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî
 • İlk kez noktalama işareti kullanan, ilk Türk gazeteci : Şinasi
 • Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit Tarhan - Eşber  
 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri : A. Hamit Tarhan - Nesteren
 • İlk bibliyografya : Katip Çelebi - Keşfü’z Zünun
 • İlk hatıra kitabı : Babürşah - Babürname
 • İlk hamse yazarı : Ali Şir Nevai
 • İlk tezkire : Ali Şir Nevai - Mecalisün Nefais
 • İlk şiir antolojisi : Ziya Paşa - Harabat
 • İlk atasözleri kitabı : Şinasi - Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 • İlk mizah dergisi : Diyojen  - Teodor Kasap
 • İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi - Letaif-i Rivayet
 • İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim
 • İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig
 • İlk siyasetname : Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig
 • Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser : Y. H. Hacip Kutadgu Bilig
 • İlk didaktik şiir örneğimiz : Kutadgu Bilig
 • Aruzla yazılan ilk eserimiz : Kutadgu Bilig
 • İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya Uşaklıgil
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan : Mehmet Emin Yurdakul
 • İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
 • İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk : Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)
 • İlk seyahatname : Seydi Ali Reis - Miratül Memalik
 • İlk Edebiyat tarihçimiz : Abdulhalim Memduh Efendi
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü
 • Sahnelenen ilk tiyatro : Namık Kemal - Vatan yahut Silistre
 • Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekilerinden farklı ilk örnekleri veren: TevfikFikret
 • Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı : Süleyman Paşa - Sarf-ı Türki
 • İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım -  Zehra
 • Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi : Nedim
 • Şarkı nazım türünü ilk kullanan: Nedim
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi : Kamusul Alam
 • İlk sözlüğümüz : Kaşgarlı Mahmut - Divan-ı Lügat-it Türk
 • İlk Türkçe sözlük : Şemsettin Sami Kamus-ı Türki
 • İlk özdeyiş örneklerini veren : Ali Bey - Lehçet’ül Hakayık
 • Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin : Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)
 • Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem
 • Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: M.Emin Yurdakul
 • Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı : Ömer Seyfettin
 • Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan : A. Hamit Tarhan - Validem
 • İlk köy şiiri : Muallim Naci - Köylü Kızların Şarkısı
 • İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi
 • Tekke şiirinin kurucusu : Ahmet Yesevi
 • İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı
 • Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan : Namık Kemal
 • Bizde epik tiyatro türünün kurucusu : Haldun Taner
 • İlk kadın romancımız : Fatma Aliye Hanım
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi : Sinan Paşa
 • Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı
 • Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi
 • Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman : H.E.AdıvarAteşten Gömlek
 • İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı : Ahmet Vefik Paşa
 • Deneme türünün kurucusu : Montaigne
 • İlk divan şairi : Hoca Dehhani
 • Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadoluyu işleyen : Refik Halit Karay
 • En başarılı psikolojik roman yazarımız : Peyami Safa - 9.Hariciye Koğuşu
 • ilk Modern Roman:  Servantes-Donkişot
 • İlk Tahlil Romanı örneği:  Madam Dö La Fayet’in-Prenses Dö Klev
 • Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri : Boccaio-Decameron
 • Deneme türünün kurucusu : Montaigne
 • Dünyanın bilinen ilk destanı : Sümerlerin Gılgamış Destanı
 • Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı : Kırgızların Manas Destanı
 • İlk mizah dergisi : DiyojenTeodor Kasap
 • Komedi türünün ilk büyük ustası : Aristophanes
 • Trajedi türünün ilk büyük ustası : Aiskylos

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement