Lys Tarih İlkler ve Önemli Bilgiler 2

lys-tarih-önemli-bilgiler

LYS TARİH İLKLER ve ÖNEMLİ BİLGİLER 2
Lys Tarih sınavında genel olarak bilgi ağırlıklı sorular sorulmaktadır. Bunun için Lys Tarih konularının içerisindeki Lys Tarih İlkleri sizlere sunuyoruz. Özetlenmiş bir şekilde Lys Tarih'deki önemli bilgileri maddeler halinde çalışmanız hafızanızda daha kolay ezberlemeniz sağlayacaktır. Bu bilgiler ÖSYM'nin önem verdiği ve geçmiş sınavlarda sormuş olduğu bilgilerdir.  Sınava girmeden önce bu bilgileri tekrarlamak hafızanızı canlandıracak ve netlerinizin artmasını sağlayacaktır. Lys Tarih'deki ilkleri kronolojik olarak sizlere sunuyoruz bu sayede Lys Tarih konularını tekrardan çalışmış gibi olacaksanız. 
Lys Tarih'deki ilklere maddeler halinde çalışmak zamanınızı verimli ve doğru şekilde değerlendirmenize katkı sağlayacaktır. Bu bilgiler dediğimiz gibi genel olarak Lys'de sorulan ve karıştırılan konulardır. Bu maddeleri bir kez bile okumak hafızanızda yer edinmesini sağlayacaktır.

✔ Biliyor muydunuz Lys Tarih sınavlarında ilkler her lys sınavında sorulmaktadır. Hadi o zaman ne bekliyorsunuz hemen birinci maddeden başlayarak çalışmaya başlayın ve maddeleri bitirdikten sonra sitemize yorum bırakmayı unutmayın... 

 1. İlk resim ve heykel yontma taş devrinde(Paleolitik devir-eskitaş devri )yapılmaya başlanmıştır.
 2. Ateş ilk defa yontma taş devrinde(Paleolitik devir-eskitaş devri )bulundu.
 3. İnsanlar ilk defa yerleşik hayata (köy kültürü) cilalı taş(neolitik-yenitaş devri) devrinde geçtiler.
 4. İnsanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi Konya-Çatalhöyük’tür.
 5. Dünya tarihinde ilk kez tarımsal faaliyetler Diyarbakır-Çayönü’nde başlamıştır.
 6. İnsanlar hayvanları evcilleştirmeyi ilk defa cilalı taş (neolitik-yenitaş devri) devrinde öğrendiler.
 7. İnsanlar ilk defa balıkçılığa cilalı taş (neolitik-yenitaş devri) devrinde başladılar.
 8. İlk krallık ve beylik maden devrinde kurulmuştur.
 9. İlk bulunan maden bakırdır.Sonra altın ve gümüştür.
 10. İlk kez yazı demir devrinde kullanılmıştır.
 11. Anadolu’da ilk yazılı belgeler Kayseri-Kültepe’de Karum adı verilen pazar yerinde bulunan(Asurlulara ait) ticari ve hukuki belgelerdir.
 12. Tarihte ilk defa aile hukuku Hititlerde görülmüştür.
 13. Anadolu’da tımar sistemini ilk kez uygulayan Hititler’dir.
 14. İlk tarih yazıcılığını(Anallar-yıllıklar) Hititler yapmıştır.
 15. Anadolu’daki ilk siyasi birlik Hititler’dir.
 16. Tarihte ilk defa meclisi Hititler kurmuştur.(Pankuş meclisi)
 17. İvriz ve Yazılıkaya kabartmaları Hititlere aittir.
 18. Fabl türünü(hayvan hikayeleri)ilk kez ortaya çıkaran FRİGYALILAR olmuştur.
 19. Parayı icad eden LİDYALILAR ‘dır.
 20. Kral Yolu Lidyalılar tarafından kurulmuştur.
 21. İlk sosyal örgütlenme maden devrinde Mezopotamya’daki Sümerler tarafından gerçekleştirirdi.
 22. İlk şehir devletleri ve ilk büyük devletler Tunç devrinde kuruldu.
 23. Tarihte ilk defa Ay esaslı takvimi Sümerler kullanmıştır.
 24. Mezopatamya’daki ilk medeniyet Sümerler tarafından kuruldu.
 25. İlk yazıyı (Çivi Yazısı) icad eden Sümerler’dir.
 26. İlk yazılı kanunlar Sümerlere aittir (Urugakina kanunları-M.Ö.2375).
 27. İlk hukuk devleti Sümerler’dir.
 28. Sümer mimarisinin en önemli eserleri Zigguratlar’dır.
 29. Gılgamış,Yaradılış ve Tufan destanları Sümerlere aittir.
 30. Aritmetik ve Geometri’nin temelini Sümerler atmıştır.
 31. İlk ordu Sümer ve Akadlar tarafından kuruldu.
 32. Tarihte ilk olarak Asya ile Avrupa arasındaki kültürel etkileşimi meydana getiren olay İskender’in Asya seferine çıkmasıdır.(Helenistik Medeniyet)
 33. İlk kez doğu-batı ticaretinin gelişmesine Lidyalılar neden olmuştur.
 34. İlk parayı Lidyalılar kullandı.(M.Ö. 700)
 35. İlk anayasayı Babiller yazmıştır.İlk kanun kitabını Babiller yazmıştır.(Hammurabi Kanunları)
 36. Din işleri ve devlet işlerini birbirinden ayırarak mutlak krallık sisteminin temelini atan Hammurabi olmuştur.
 37. Tarihte ilk atlı birlikleri kuran Asurlular olmuştur.
 38. Tarihte ilk defa Güneş yılı esaslı takvimi Mısırlılar kullanmıştır.
 39. Miladi takvime katkılarından dolayı Jülyen(imparator Julius Casear),Gregoryen (Papa XIII.Gregorius) takvimi de denilmektedir.
 40. Tarihte ilk yazılı antlaşma Kadeş Antlaşması’dır.(M.Ö.1280 Mısırlılar-Hititler arasında)
 41. İlk hiyeroglif (resim) yazısını Mısırlılar bulmuştur.
 42. İlk defa tıp ve mumyacığı Mısırlılar geliştirmiştir.
 43. Sulama kanalları ve sulama işi ilk kez maden devrinde Mısırda kullanmaya başlanmıştır.
 44. İlk defa alan ve hacim hesaplarını bulan, daireyi 360 dereceye bölen Mısırlılardır.
 45. Tarım ile ilk defa Mısırlılar uğraşmışlardır.
 46. Tarihte ilk defa ticaret kolonilerini İyonyalılar kurmuştur.
 47. İlk modern tarih yunan medeniyetinde Heredot tarafından yazıldı.
 48. İlk posta örgütünü Persler kurmuştur.
 49. Tarihte ilk alfabeyi bulanlar Fenikelilerdir.
 50. Tarihte ilk denizciler Fenikelilerdir.
 51. Tarihte ilk camı bulan-yapan Fenikelilerdir.
 52. Kast Örgütü Hint medeniyetinde görülmüştür.
 53. Tek tanrı inancı ilk kez İbraniler’de görülmüştür.(Musevilik)
 54. İlyada ve Odessa destanları Yunan medeniyetinde Homeros tarafından yazılmıştır.
 55. Girit medeniyetine ait en önemli eser Knossos Sarayı’dır.
 56. Olimpiyat oyunları ilk kez Yunan medeniyeti tarafından düzenlenmiştir.(M.Ö.776)
 57. Modern tıbbın kurucusu ve ilk reçeteyi yazan Hipokrat’tır.
 58. Tarihte ilk basın yayın hayatını Romalılar çıkartıkları günlüklerle başlattılar.
 59. İlkçağ’ın en büyük imparatorluğu Roma İmparatorluğu’dur.
 60. Oniki Levha Kanunları Roma İmparatorluğuna aittir.
 61. Parşömen kağıdını icad eden ve Asklepion Sağlık Merkezi’ni kuran Bergama Krallığı’dır.
 62. Aspendos Tiyatrosu Roma İmp.’na aittir.
 63. Ayasofya’nın temelini atan(532-539) Bizans İmparatorluğu’dur.
 64. İslamiyet’ten önce Türkler tarafından kullanılan ve Türkler tarafından yapılan takvim 12 Hayvanlı Türk Takvimi’dir(Göktürkler)
 65. Celali Takvim Selçuklu Hükümdarı Sultan Melikşah döneminde yapılmıştır.

TÜRK İSLAM TARİHİNDE İLKLER :
 1. Tarihte rol oynayan İLK Türk topluluğu İSKİTLER(SAKA)
 2. Türklerin kurduğu İLK İmparatorluk HUN İmparatorluğu
 3. Türk Tarihinde düzenli ORDU İLK defa METE HAN zamanında kurulmuştur.
 4. Orduların düzenlenmesinde 10’luk sistemi İLK kez METE HAN zamanında uygulanmıştır.
 5. Tarihte bütün Türk kavimleri İLK kez METEHAN döneminde bir bayrak altında toplandı.
 6. Türklerde İLK devlet teşkilatı METEHAN tarafından kurulmuştur.
 7. Türk adını İLK defa devlet adı olarak kullanan GÖKTÜRKLER
 8. Orta Asya’dan Bizans’a İLK Türk Heyeti 568’de İSTEMİ YABGU tarafından gönderildi
 9. Türk Tarihi ile ilgili İLK YAZILI belgeler ve Türk adının geçtiği ilk Türkçe metinler ORHUN YAZITLARI(Göktürk Kitabeleri)
 10. Türklerde İLK posta teşkilatı GÖKTÜRKLER(Karahanlılar da posta teşkilatı kurmuştur)
 11. Göçebelikten yerleşik hayat geçen İLK Türk devleti UYGURLAR
 12. Türk Tarihinde İLK kez kent ve kasabalar kuran,mimari eserler yapan devlet UYGURLAR
 13. Tarihte kurulan Türk devletleri içerisinde İLK kez kağıt ve matbaayı kullanan UYGURLAR
 14. Tarihte İLK kez çağdaş matbaanın esasını oluşturan hareketli harf sistemini bulan UYGURLAR
 15. İslamiyetin Doğu Avrupa’daki İLK temsilcisi İTİL BULGARLARI
 16. Türk boyları içerisinde İLK madeni parayı kullanan TÜRGEŞLER(Baga Tarkan)
 17. İstanbul’u İLK defa kuşatan TÜRK DEVLETİ AVARLAR
 18. Mekkeli Müşriklerin baskısı sonucu Müslümanlar İLK kez Habeşistan’a göç etmişlerdir(615)
 19. Hz.Muhammed(s.a.s)’e İLK vahiy 610 yılında geldi
 20. Hz.Muhammed’in peygamberliğine inanan İLK Müslümanlar Hz.Hatice,Hz.Ebubekir, Zeyd ve Hz.Ali’dir.
 21. İslam Devleti’nin temelleri İLK kez 622’de Medine’de atılmıştır.
 22. Müslümanların Müşriklerle yaptıkları ve kazandıkları İLK savaş 624-BEDİR SAVAŞI
 23. Müslümanların İLK yenilgisi 625-UHUD SAVAŞI
 24. Mekkelilerin Müslümanları hukuken tanımış oldukları İLK olay 628-HUDEYBİYE BARIŞ ANTLAŞMASI
 25. Müslümanlarla Bizans arasında yapılan İLK savaş 629-MUTE SAVAŞI
 26. İLK İslam Halifesi HZ.EBUBEKİR
 27. Kuran ayetleri İLK kez HZ.EBUBEKİR döneminde bir araya getirilmiştir.(Mushaf adı verilir.)
 28. Müslümanlar İLK kez Hz.Ebubekir döneminde 634’te YERMÜK SAVAŞI’yla Bizans’a üstün gelmişlerdir.
 29. İslam Tarihi’nde fethedilen yerlerin İLK kez yönetim birimlerine ayrılması          
 30. Mali ve askeri amaçlı İLK Divan Teşkilatı’nın kurulması
 31. İLK kez devlet hazinesi(Beytü’l-Mal)nin kurulması                                                  HZ.ÖMER
 32. İLK adli teşkilatın kurulması-İLK kadıların tayini                                                    Dönemi’nde
 33. İLK düzenli ordunun kurulması ve askerlerin deftere kaydedilmesi
 34. İLK kez İKTA SİSTEMİ’nin uygulanması 
 35. Türklerle(Hazar Türkleri) Müslümanlar İLK kez karşılaştı.
 36. İLK İslam donanması  Muaviye tarafından Suriye'de kuruldu.                              HZ.OSMAN
 37. Bu donanma İLK seferini KIBRIS üzerine düzenledi.                                          Dönemi’nde
 38. İslam Dünyası’nda İLK karışıklıklar başladı. 
 39. Halifelik İLK kez EMEVİLER döneminde saltanata dönüştürülmüştür.(Muaviye)
 40. İLK İslam parası Emevi Halifesi ABDÜLMELİK döneminde bastırılmıştır.
 41.  Arapça İLK kez Halife ABDÜLMELİK döneminde resmi dil ilan edilmiştir.
 42. İslam Tarihi’nde ülke topraklarının İLK kez eyaletlere ayrılarak yönetilmesi EMEVİLER döneminde.
 43. İslam Tarihi’nde İLK posta teşkilatı EMEVİLER döneminde kurulmuştur.
 44. İslam Tarihi’nde İLK yüksek eğitim kurumu ABBASİLER döneminde Bağdat’ta kurulan BEYTÜ’L HİKME’dir.
 45. İslam Dünyası’nın İLK medreseleri BEYTÜ’L HİKME(Abbasiler),KURTUBA MEDRESESİ(Endülüs Emevileri),SEMERKANT MEDRESESİ(Karahanlılar), NİZAMİYE MEDRESESİ(Dünyanın İLK üniversitesi sayılır.Büyük Selçuklu Devleti)
 46. İslam Tarihi’nde İLK vezirlik kurumu ABBASİ Halifesi Mansur döneminde İran kökenli kişilerden şeçilerek kurulmuştur.
 47. Türkler İLK kez ve ağırlıklı olarak Abbasi Halifesi MUTASIM döneminde devlet hizmetinde görev almışlar ve bu dönemde Türkler için Bağdat yakınlarında SAMARRA şehri kurulmuştur.
 48. İslam Dünyası’nın İLK kez iki siyasi güç tarafından temsil edilmesi 756’da İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’nin kurulmasıyla olmuştur.( Fatımilerin de halife ünvanını kullanmaları Müslümanların siyasi yönden 3’e ayrıldığını gösterir.Abbasiler-Endülüs Emevileri-Fatımiler)
 49. Endülüs Emevi Devleti İLK kez III.Abdurrahman zamanında(en parlak dönem)HALİFE ünvanını kullanmaya başladılar.
 50. İLK Müslüman Türk Devleti KARAHANLILAR(840-1212)
 51. Türk-İslam kaynaşması İLK kez KARAHANLILAR döneminde olmuştur.
 52. Türkçeyi resmi DİL olarak kabul eden İLK Devlet KARAHANLILAR
 53. Türk-İslam eserlerini İLK defa KARAHANLILAR yapmışlardır.
 54. Dünya tarihinde İLK kez burslu öğrencilik sistemini bulan ve uygulayan KARAHANLILAR.
 55. Kervansaraylar İlk defa KARAHANLILAR tarafından yapılmıştır.
 56. Türk İslam Edebiyatı’nin İLK örneği ve yönetim bilimi konusundaki İLK Türkçe eser Yusuf Has Hacip tarafından yazılan KUTADGU-BİLİG’dir.
 57. İLK Türkçe Ansiklopedik sözlük ve dilbilgisi kitabı olan DİVAN-I LUGATİ’T TÜRK Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılmıştır.
 58. Tarihte SULTAN unvanını İLK kullanan hükümdar GAZNELİ MAHMUT tur.
 59. Hindistan da İSLAMİYETİ yaymaya çalışan İlk Türk hükümdarı GAZNELİ MAHMUT tur.(17 sefer)
 60. Türkler İLK defa İslamiyet’e 751-TALAS SAVAŞI’ndan sonra topluca girmeye başlamışlardır.
 61. Müslüman olan İLK Türk boyları KARLUK, YAĞMA ve ÇİĞİL boylarıdır.
 62. Mısırda kurulan İLK Müslüman Türk Devleti TOLUNOĞULLARI devletidir.
 63. Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan İLK savaş 1035-NESA SAVAŞI’dır.
 64. Diğerleri 1038-SERAHS SAVAŞI ve 1040-DANDANAKAN SAVAŞI’dır.
 65. Selçuklu Türkleri ile Bizans arasında yapılan İLK savaş 1048-PASİNLER savaşı.
 66. Anadolu’nun Fethi için Bizans ile yapılan savaşlar;
 67. *1048 Pasinler Savaşı-Anadolu’nun kapıları Türklere aralandı(Tuğrul-Çağrı Bey dönemi)
 68. *1071 Malazgirt Savaşı-Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.(Sultan Alp Arslan)
 69. *1176 Miryokefalon Savaşı-Anadolu kesin olarak bir TÜRK YURDU olmuş ve Anadolu’ya artık Türk yurdu anlamına gelen TÜRKİYE denilmeye başlanmıştır.(II.Kılıç Arslan)
 70. Selçuklularda HASSA ORDUSU İLK defa TUĞRUL BEY tarafından kurulmuştur.
 71. Büyük Selçukluların İLK başkenti NİŞABUR dur.
 72. İLK defa İKTA SİSTEMİni Büyük Selçuklu veziri NİZAMÜLMÜLK kurdu.
 73. Büyük Selçuklularda İLK MEDRESE Tuğrul Bey tarafından NİŞABUR da kuruldu.
 74. Anadolu’ya İLK Türk akını 395-398 tarihleri arasında AVRUPA HUNLARI tarafından yapıldı.
 75. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan İLK Türk beyliği 1072’de Erzurum merkez olan SALTUKLULAR’dır.Diğerleri;Danişmentliler,Mengücekliler,Çaka Beyliği,Artuklular
 76. Anadolu da İLK MEDRESE DANİŞMENTLİLER tarafından NİKSAR’da kuruldu.
 77. İLK Türk denizci beyliği ÇAKA BEY(Çaka Beyliği)
 78. Anadolu Selçuklu Devleti’nin İLK başkenti İZNİK şehridir.
 79. Anadolu Selçuklu Devleti’nin,Anadolu’daki İLK bayındırlık ve kurumsallaşma hareketleri Sultan I.MESUT döneminde başlamıştır.
 80. Batı kaynaklarında Anadolu’nun İLK kez TÜRKİYE adı ile anılmaya başlanması Sultan I.MESUT’un II.Haçlı seferindeki başarısı ve Anadolu’nun güvenli bir Türk Yurdu olmasıyla gerçekleşmiştir.
 81. Anadolu Türk birliğini İLK defa I.MESUT kurmuştur(1116-1155)
 82. Anadolu’da İLK KERVANSARAYLAR II.Kılıç Arslan döneminde kurulmuştur.
 83. Anadolu Selçuklu Devleti’nde İLK MEDRESE II.KILIÇ ARSLAN tarafından KONYA ve AKSARAY’da kurulmuştur.
 84. Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I.Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde ticareti teşvik ve himaye amacıyla Venediklilerle İLK TİCARET ANTLAŞMASI yapıldı.
 85. Anadolu Selçuklu Devletinde İLK tersane I. İZZETTİN KEYKAVUS döneminde SİNOP ta inşa edildi.
 86. Ø Anadolu Selçuklu Devletinde İLK donanma ALAADDİN KEYKUBAT tarafından kurulmuştur.
 87. İLK kez deniş aşırı seferler I.ALAADDİN KEYKUBAT döneminde Kırım’a düzenlenmiştir.
 88. Anadolu da Türkçeyi İLK kez resmi dil olarak kabul eden KARAMANOĞLU MEHMET BEY(1277)
 89. Kendilerini Anadolu Selçukluları’nın varisi kabul eden Karamanoğulları Beyliği ile Osmanoğulları Beyliği arasındaki İLK mücadeleler Osmanlı padişahı Sultan I.MURAT döneminde başlamıştır.
OSMANLI TARİHİNDEKİ İLKLER :
 1. İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY(1281-1326)
 2. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür.Daha sonra Bursa,İznik,Edirne ve İstanbul
 3. Osmanlılarda İLK defa Beylikten Devlete geçiş ORHAN GAZİ(1326-1362) zamanında olmuştur.
 4. İLK Osmanlı veziri Orhan Bey’in kardeşi ALLADDİN ALİ PAŞA dır.
 5. İLK vakfı ORHAN BEY kurdu.
 6. İLK düzenli ordu olan YAYA ve MÜSELLEM ORHAN BEY zamanında kuruldu.
 7. İLK Medrese İZNİK te ORHAN BEY tarafından kurulan Süleyman Paşa Medresesi’dir(1331).
 8. Rumeli’ye geçiş İLK defa Orhan Bey döneminde 1353’te gerçekleşmiştir.
 9. Osmanlıların Rumeli’deki ilk toprak parçası ve İLK ÜSS ÇİMPE KALESİ dir.
 10. Osmanlılara katılan İLK beylik KARESİ BEYLİĞİ dir.(1345)
 11. İLK ALTIN para FATİH zamanında bastırıldı.(Sultânî)
 12. İLK KAPAN-I DERYA Baltaoğlu Süleyman Bey dir.
 13. Topçu birliği İLK defa I.MURAT zamanında kuruldu.
 14. Karamanoğulları ile İLK savaşı I.MURAT yaptı.
 15. Top İLK defa I. KOSOVA SAVAŞI ‘ında kullanıldı.(sesinden yararlanmak amacıyla)
 16. Savaş alanında şehit düşen İLK Padişah I. MURAT olmuştur(1389)
 17. İLK Osmanlı-Haçlı savaşı SIRPSINDIĞI SAVAŞI ‘dır.(1364)
 18. İLK YENİÇERİ OCAĞI I.MURAT zamanında kuruldu(1362)
 19. İstanbul İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuşatıldı.
 20. Anadolu Türk Birliği İLK defa YILDIRIM BAYEZID tarafından kuruldu.Son olarak ise;Yavuz Sultan Selim döneminde 1515’te Turnadağ Savaşı ile olmuştur.
 21. Osmanlılara Orta Avrupa nın kapıları İLK defa NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.(1396)
 22. Anadolu Türk Birliği İLK defa Ankara Savaşı SONUNDA BOZULDU.(1402)
 23. Osmanlılarda İLK taht kavgaları FETRET DEVRİ’ inde oldu.(1402-1413)
 24. İLK deniz savaşı ÇELEBİ Mehmet zamanında VENEDİKLİLER ile oldu.
 25. İLK SÜRRE ALAYI ÇELEBİ MEHMET zamanında düzenlendi.
 26. Kendi isteği ile taht’tan çekilen İLK Padişah II.MURAT olmuştur.
 27. Avrupalılar İLK kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını II.KOSOVA SAVAŞI’nda anladılar(1448)
 28. Padişah emriyle öldürülen İLK sadrazam ÇANDARLI HALİL PAŞA dır.
 29. İLK kez BALKANLARIN fethini tamamlayan FATİH dir.
 30. HAVAN topu İLK defa İSTANBUL’UN FETHİ’nde kullanıldı.
 31. İLK Osmanlı KANUNLARI Fatih KANUNNAMESİ dir.(Kanunâme-i Âli Osman)
 32. Kalelerin topla yıkılabileceği İlk kez İSTANBUL FETHİ ile anlaşıldı.
 33. İLK KAPİTÜLASYONLAR Orhan bey döneminde RAGUZA CUMHURİYETİ’ ne verildi.
 34. Vezir-i azamlar İLK defa FATİH zamanında DİVANA başkanlık etmişlerdir.
 35. İPEKYOLU İLK defa FATİH’ in Kırım’ı fethiyle(1478) Osmanlı denetimine girmiştir.
 36. İLK defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT ,son kez çıkan II.MUSTAFA dır.
 37. Dünyada İLK defa YİVLİ-SETLİ toplar II.BAYEZID zamanında yapılmıştır
 38. İLK defa Avrupa Devletlerinin Osmanlı devletinin İÇ İŞLERİNE karışmasına neden olan olay CEM SULTAN ‘ın Papaya sığınmasıdır.
 39. Dünyada İLK standart kanun Kanunname-i İhtisab-ı Bursa (Bursa Belediyesi Kanunu), dünyanın ilk standart       kanunudur. Sulan II. Bayezid zamanında, 1502 yılında yürürlüğe giren kanun o   günün ilk, bugünün hala eskimemiş kanunudur.  
 40. Osmanlı Devleti-İran arasındaki İLK büyük savaş ÇALDIRAN SAVAŞI dır.(1514)
 41. Osmanlı Padişahlarından İLK halife YAVUZ SULTAN SELİM(1512-1520)dir.
 42. Osmanlıların Kuzey Afrika’daki hakimiyeti İLK defa MISIR ‘IN FETHİ ile başlamıştır(1517)
 43. YAVUZ’un Mısır ve Hicaz’ı fethetmesiyle BAHARAT  TİCARET YOLU İLK defa Osmanlıların   denetimine girdi.
 44. KANUNİ’nin Rumeli ye yaptığı İLK sefer BELGRAD seferidir.
 45. Viyana İLK defa KANUNİ tarafından kuşatıldı.(1529)
 46. Preveze Deniz Savaşından sonra Türkler İLK defa AKDENİZ de üstünlüğü ele geçirdiler.(1538)
 47. Kaptan-ı Derya ,Reis’ül –Küttap İLK defa KANUNİ zamanında divan üyesi oldu.
 48. Osmanlılarla İran arasında imzalan İLK antlaşma AMASYA ANATLŞAMASI dır.(1555)
 49. İLK defa sefere çıkmayan  Padişah II.SELİM dir.
 50. İlk defa İstanbul’da doğan,İstanbul’da ölen padişah II.SELİM dir.
 51. Osmanlı Tarihi’nde İLK defa KANUN-U KADİM(Yeniçeri Ocağına asker alma kanunu) III.MURAT zamanında bozuldu.
 52. İLK defa Sultan I.AHMET zamanında şehzadeleri sancaklara gönderme uygulaması   kaldırıldı.
 53. Osmanlı İmparatorluğu Avusturyaya karşı siyasal üstünlüğünü ve yaptırım gücünü İLK defa ZİTVATOROK ANTLŞAMASI ile kaybetti.(1606)
 54. Osmanlı Tarihinde askerler tarafından öldürülen İLK padişah GENÇ OSMAN(II.OSMAN) dır.
 55. Osmanlılarda İLK malî bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA yapmıştır.
 56. İLK Türk-İran sınırı KASR-I ŞİRİN antlaşması ile çizildi.(1639)
 57. Çeşitli şartlar ileri sürerek,göreve gelen İLK VEZİR ,KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA dır.
 58. Osmanlılar İLK defa KARLOFÇA (1699) ve İSTANBUL(1700) antlaşmaları ile toprak kaybetti.
 59. Osmanlıların  Rusya ile imzaladığı İLK antlaşma İSTANBUL ANTLAŞMASI dır.
 60. Osmanlıların kaybettiği İLK beylik ERDEL BEYLİĞİ dir.
 61. Osmanlı Devleti İLK defa PASAROFÇA ANTLŞAMASI(1718)’ndan sonra Avrupadan geri kaldığını anlamıştır.
 62. Osmanlı Devleti İLK defa Pasarofça Antlaşmasından sonra LALE DEVRİ’nde Avrupayı örnek alarak ıslahatlar yapmıştır.
 63. Avrupa ya İLK elçiler Lale devrinde PARİS ve VİYANA ya gönderildi.
 64. Osmanlılarda İLK Matbaa GAYRİMÜSLİMLER(Yahudi-Ermeni)tarafından açılmıştır(15.yy)
 65. Osmanlılarda İLK Türk Matbaası Lale Devrinde İBRAHİM MÜTEFERRİKA tarafından açıldı.(1727)
 66. İLK kağıt fabrikası Lale Devrinde YALOVA da kuruldu.
 67. İLK itfaiye örgütü LALE DEVRİ’nde kuruldu.
 68. Askeri alanda İLK ıslahatı I.MAHMUT yapmıştır.
 69. İLK Mühendis Okulu 1731 yılında Kara Mühendishanesi (Mühendishane-i Berri Hümayun)adıyla    I. MAHMUT tarafından kuruldu.
 70. İLK defa KAPİTÜLASYON lar 1740 yılında Sultan I.Mahmut döneminde sürekli hale getirildi.
 71. İLK defa Osmanlı Devletinden Halkı Türk ve Müslüman olan bir toprak parçası(Kırım)KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI ile koparılmıştır.(1774)
 72. Ruslar İLK kez 1774-KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI  ile iç işlerimize karışma hakkını elde etmiştir.
 73. Rusya ya İlk  kapitülasyonlar KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI  ile verildi.
 74. Ulufe alım-satımı İLK defa I. ABDÜLHAMİD tarafından yasaklanmıştır.
 75. İLK defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu NİZAM-I CEDİD ordusudur.(III.Selim)
 76. Avrupa başkentlerinde İLK devamlı elçiler III. SELİM zamanında açıldı.
 77. İLK devamlı elçilik LONDRA ya açıldı.(1793)
 78. NAPOLYON İlk yenilgisini AKKA kalesi önünde NİZAM-I CEDİD ordusuyla yaptığı savaşta aldı.(1799).Bu savaş,Nizam-ı Cedit ordusunun ilk ve son başarısıdır.
 79. Osmanlı Devletinde İLK Milliyetçilik hareketi SIRP İSYANI dır.
 80. İLK defa padişahın yetkileri II. Mahmut’un ayanlarla imzaladığı SENED-İ İTTİFAK’la (1808) azalmıştır.
 81. Osmanlı Devletinde yaşayan  azınlıklara İLK defa ayrıcalık BÜKREŞ ANTLAŞMASI ile SIRP lara verildi.(1812)
 82. Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazanan İLK devlet YUNANİSTAN olmuştur.(1829-Edirne Antlaşması)
 83. Boğazlar Sorunu İLK defa HÜNKAR İSKELESİ ANTLAŞMASI ile ortaya çıktı.(1833).
 84. İngilizlere İLK defa kapitülasyonlar BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI ile verildi.(1838)
 85. İLK gazete TAKVİM-İ VAKAYİ adıyla II. MAHMUT zamanında çıkarıldı.(1831)
 86. Nüfus sayımı İLK defa II. MAHMUT zamanında yapıldı.(1831)
 87. Tımar ,Zeamet ve Müsadere(Mallara el koyma) İLK defa II. MAHMUT tarafından kaldırıldı.
 88. İLK defa Polis örgütünün temelleri II. MAHMUT zamanında atılmıştır.
 89. İLK defa Divan Teşkilatı kaldırılarak Bakanlıklar II. MAHMUT zamanında kuruldu.
 90. Öğretim İLK defa II. MAHMUT zamanında zorunlu hale getirildi.
 91. Ø Osmanlılarda İLK Posta Örgütü II.MAHMUT zamanında kuruldu.
 92. İLK defa Tercüme Odası,Yabancı Dil Okulu,Devlet Memuru Yetiştiren Okullar II. MAHMUT tarafından açıldı.
 93. İLK defa yurt dışına öğrenci II.MAHMUT zamanında gönderildi.
 94. Kılık-Kıyafette İLK değişiklik II.MAHMUT zamanında yapıldı.
 95. İLK defa Padişah kendi gücünün üstünde bir gücü TANZİMAT FERMANI ile tanımıştır(1839)
 96. Osmanlılarda İLK kağıt para KAİME adıyla 1841 de ABDÜLMECİT tarafından bastırıldı.
 97. İLK demiryolu hattı 9 Eylül 1855 yılında İzmir-Turgutlu arasında demiryolu inşaatına başlanmıştı.
 98. İLK telgraf hattı 9 Eylül 1855 yılında Edirne-Varna-Kırım arasında kuruldu. Kırım'dan İstanbul'a çekilen ilk telgrafta Kırım şehri olan Sivastopol'un Rus işgalinden kurtarıldığı bildirilmekteydi.
 99. Laik Kanunlar İLK defa TANZİMAT DEVRİ(1839-1876)’nde çıkarıldı.
 100. Askerliğin İLK defa bir bedele bağlanması ISLAHAT FERMANI ile olmuştur.(1856)
 101. Osmanlı Devleti Kırım savaşından sonra Avrupalı devletlerin himayesine girerek İLK defa BAĞIMSIZ DEVLET OLMA ÖZELLİĞİNİ kaybetmiştir.
 102. Osmanlı Devleti dışarıdan borç parayı İLK defa Kırım Savaşı(1856) sırasında İngilizlerden I.ABDÜLMECİT zamanında almıştır.
 103. Osmanlı Devletini Avrupa Devleti sayılması İLK defa 1856-PARİS ANTLAŞMASI ile kabul edilmiştir.
 104. İLK TÜRK ANAYASASI olarak kabul edilen KANUN-I ESASİ,Sultan II.Abdülhamid döneminde Mithat Paşa başkanlığında bir komisyon tarafından hazırlanarak ilan edildi.
 105. Osmanlı Devletinde halk,dolaylı olarak da olsa yönetime İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde katıldı(1876)-(Mebusan Meclisi)
 106. Osmanlı Devletinde Mecelle Hukuku İLK defa I. MEŞRUTİYET döneminde uygulamaya konulmuştur.
 107. İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ Türk Tarihinde milliyetçiliği İlk defa resmi bir ideoloji haline getirmiştir.
 108. Türk tarihinde parti diktasıyla yönetim İLK defa İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ nin yönetimiyle gerçekleşti.
 109. İttihat ve Terakki Partisi (Cemiyeti,Fırkası) devlet yönetimini İLK defa kesin olarak I. BALKAN SAVAŞI sırasında ele geçirdi.(Bab-ı Ali Baskını)
 110. Balkan savaşı İlk defa KARADAĞ’ ın Osmanlı devletine savaş açmasıyla başlamıştır.
 111. Osmanlı Tarihinde İLK DENİZALTI filosu II. ABDÜLHAMİT zamanında oluşturuldu.
 112. I. Dünya Savaşı yıllarında İtilaf Devletleri’nin,Osmanlı Devleti’nin topraklarını kendi aralarında paylaştıkları İLK Antlaşma SYKES-PİCOT antlaşmasıdır.
 113. İlk Türk uçağının uçuşu, Sultan Mehmed Reşad'ın 27 Nisan 1912 tarihindeki cülus töreninde yapılmıştır.

İNKILAP TARİHİ :


 1. Türk Devleti’nin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin ilk belirtisi Mondros Ateşkes Antlaşması ile ortaya çıkmıştır.
 2. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk defa fiilen ortadan kalkmıştır.
 3. Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı Devletinin kayıtsız kalması karşısında Türk Milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur.
 4. İtilaf Devletlerinin ilk olarak kontrol altına aldıkları yer Marmara ve Boğazlar bölgesidir.
 5. İlk defa İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi Paris konferansında kararlaştırılmıştır.(18 Ocak 1919)
 6. İlk kez ülkeye karşı saldırılara silahla karşılık koyma kararı İzmir Müdafa-i Hukuk Kongresinde kabul edilmiştir.
 7. Kuva-yı Milliye hareketi ilk defa Yunan işgaline karşı kuruldu.
 8. Manda ve himaye fikri ilk defa Paris konferansından sonra itilaf devletleri tarafından ortaya atıldı.
 9. İşgallere karşı ilk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli Cemiyetidir.
 10. İşgallere karşı ilk tepki protesto ve mitingler yolu ile oldu.
 11. Batıda ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır.
 12. Batıdaki cemiyeler ilk defa Balıkesir kongresinde birleştirilmiştir.
 13. İlk defa Milli Mücadelenin hakları Uluslar arası bir heyet tarafından hazırlanan Amiral Bristol raporuyla ortaya çıkmıştır.
 14. İşgallere karşı ilk direniş Güney cephesinde Fransızlara karşı oldu.
 15. Vatanın kurtarılması konusunda ortak bir çalışma yapılacağı ilk defa Amasya genelgesinde belirlenmiştir.
 16. İlk defa bir heyetin kurulmasına(Temsil Heyeti)Amasya genelgesinde karar verilmiştir.
 17. Kurtuluş Savaşının gerekçesi,yönetimi ve amacı ilk defa Amasya genelgesinde belirtilmiştir.
 18. Türk Milletine Milli Egemenliğine eline alması amacıyla ilk defa Amasya genelgesinde çağrıda bulunuldu.
 19. Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya genelgesidir.
 20. Amasya genelgesi ilk defa Askeri ve Mülki erkana duyurulmuştur.
 21. Havza ve Amasya’da yayınlanan tamimlere halkın  gösterdiği ilk olumlu tepki protesto ve mitinglerdir.
 22. Osmanlı Devletinin Türk Milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediği ilk defa Amasya genelgesinde kamuoyuna duyuruldu.
 23. Amasya genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirisidir.
 24. M. Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi kuruluş Temsil Heyeti(Hey’et-i Temsiliye)dir.
 25. Manda ve Himaye kabul edilemez,maddesiyle ilk defa Milli Egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceğine Erzurum Kongresinde karar verilmiştir.
 26. Temsil Heyetinin kurulmasına ilk defa Amasya genelgesinde karar verilmiştir.
 27. İlk defa Kuva-yı Milliye deyimini Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kullanmıştır.
 28. Misak-ı Milli düşüncesinin ortaya atıldığı ilk siyasi teşekkül Sivas kongresidir.
 29. Kurulacak olan yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum kongresinde atılmıştır.
 30. Kurtuluş savaşı sırasında ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleşmesine ilk defa Erzurum kongresinde karar verilmiştir.
 31. İlk kez bölgesel bir temsil heyeti Erzurum kongresinde oluşturulmuştur.
 32. İlk defa hükümet kurma fikri Erzurum kongresinde ortaya atılmıştır.
 33. Vatanın bütününü ilgilendiren kararlar ilk kez Erzurum kongresinde alınmıştır.
 34. İlk defa Milli bir temsil heyetinin kurulması Sivas kongresinde gerçekleştirilmiştir.
 35. Ulusal örgütlenmenin tüm yurdu kapsayacak şekilde ele alınması ilk defa Sivas kongresinde gerçekleşmiştir.
 36. Kapitülasyonlara ilk tepki Misak-ı Milli de olmuştur.
 37. İlk meclis 23 Nisan 1920 de açıldı.
 38. İlk meclis ve hükümet başkanı Mustafa Kemal’dir.
 39. İlk Anayasa(Teşkilât-ı Esasiye) 21 Ocak 1921 de kabul edildi.
 40. İlk TBMM Hükümetin meclis üyeleri arasında seçilmiştir.
 41. İlk yasaları TBMM çıkardı.
 42. TBMM Hükümetinin ayaklanmalara karşı aldığı ilk önlem, Hiyanet-i Vataniye kanunu çıkarmasıdır.
 43. Amasya görüşmesi ile İstanbul hükümeti,Milli Mücadeleyi ilk defa resmen tanımıştır.
 44. TBMM‘nin ilk askeri başarısı doğuda Ermenilerle yapılan savaş,İlk siyasi başarısı ise;yine Ermenilerle imzalanan Gümrü Antlaşmasıdır.
 45. Düzenli ordu birliklerinin ilk savaşı Yunanlılarla yapılan I.İnönü Savaşı’dır.
 46. TBMM Hükümetini ilk defa tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran devlet Afganistan’dır.
 47. I.İnönü savaşından sonra TBMM İlk defa bir Avrupa devleti olan Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması’nı imzaladı(16 Mart 1921).Yine bu antlaşma ile ilk defa bir Avrupa Devleti Misak-ı Milliyi tanıdı ve kapitülasyonların kaldırılması kabul edildi.
 48. Doğu sınırımız ilk defa Kars Antlaşmasıyla kesin olarak belirlendi.(13 Ekim 1921)
 49. TBMM Hükümeti ile ilk Antlaşma imzalayan İtilaf devleti Fransa’dır.(Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921)
 50. Güney sınırımız ilk defa Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşmasıyla belirlenmişlerdir.
 51. Kahramanlık ünvanı alan ilk şehir MARAŞ’ tır.(Kahramanmaraş)
 52. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’dan çekilen ilk devlet İtalya’dır.
 53. Kütahya-Eskişehir savaşları,Kurtuluş Savaşının ilk ve son yenilgisidir.
 54. Mustafa Kemal ilk defa Eskişehir-Kütahya Savaşından sonra TBMM tarafından başkomutanlığa getirilmiştir.
 55. Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Savaşı’dır.
 56. Yunan ordusu ilk defa Sakarya Savaşından sonra savunmaya,Türk ordusu ise ilk defa savunmadan taaruza geçmiştir
 57. TBMM Ordularının ilk taarruz harekatı Büyük Taarruzdur.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement