İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı

İnşaat Mühendisliği bölümünü tercih etmek isteyen üniversite adayları için bu bölümü detaylı olarak inceleyeceğiz. İnşaat Mühendisliğinin geleceği nedir ? İş olanakları,çalışma alanları vb. her konuda sizleri elimizden geldiği kadar bilgilendirmeye çalışacağız. Makalemizin sonunda İnşaat Mühendisliğiyle ilgili sormak istediklerinizi ve bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Bu sayede bu bölümü tercih etmek isteyen üniversite adaylarına yol göstermemize yardımcı olabilirsiniz.
İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların planproje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü binabarajhavaalanıköprüyolsu kemerlerilimankanalizasyonsu şebekesitüneldemiryoluhızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Genel Tanıtımı :

İnşaat Mühendisliği yol,bina,köprü,baraj,havaalanı,liman gibi endüstri yapılarının en iyi şekilde planlanmasında,projelendirilmesi,yapımı ve denetimi alanlarında eğitim ve araştırma yapılmasına olanak sağlayan en popüler bölümlerden birisidir. Bu bölümden mezun olan kişiler kamu ve özel sektörde çalışma fırsatı yakalayabilirler. İnşaat Mühendisliği MF-4 puan türüne göre alım yapan lisans bölümlerinden birisidir. Bu bölümde genel olarak İngilizce hazırlık zorunludur. Bunun nedeni mesleğin gerektirdiği en önemli koşullardan birisi yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olunmasıdır.

İnşaat Mühendisliğinde Bölümünde Görülen Dersler Nelerdir ?

İnşaat Mühendisliğindeki görülen dersleri genel olarak incelediğimiz zaman fizik,matematik,kimya gibi temel bilim dersleri yanında Uygulamalı olarak mukavemet,topografya,malzeme davranışı,mekanik,mühendislik kavramına giriş gibi alan dersleri gösterilmektedir. Son yıllara doğru zemin mekaniği,yapı mekaniği,akışkanlar mekaniği,ulaşım gibi alan dersleriyle bilgisayar uygulamalı derslere ağırlık verilmektedir. Öğrencilerin uygulama,projelendirme ve planlama gibi alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için çeşitli projeler yapmaları için uygulamalı proje ödevleri yaparlar. Son yılda genel olarak staj eğitiminden sonra inşaat mühendisliği bölümünü akademik yeterliliğe ulaşarak bitirirler.

İnşaat Mühendisliği Bölümü için Gereken Nitelikler Nelerdir ?

 • Sayısal düşünebilme yeteneği.
 • Uzay ilişkilerini anlayabilme ve düşünebilme yeteneği.
 • Matematik,fizik ve ekonomi alanlarına ilgili ve başarılı olmalı.
 • Akademik becerisi olmalı.
 • Farklı projeler oluşturabilecek yaratıcılığa sahip olmak.
 • Girişimcilik ruhuna sahip olmak.
 • Alanında yetenekli olmak.
 • Düşüncelerini hayata geçirebilecek karaktere sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun olan Kişilerin Yaptıkları İşler ve Çalışma Alanları Nelerdir ?

İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan kişiler ''İnşaat Mühendisi'' unvanıyla işe başlarlar. İnşaat Mühendisliği o kadar geniş alanı kapsamaktadır ki bu yüzden bu bölümden mezun olan kişilerin belli bir alanlarda uzmanlaşması gerekmektedir. Bu alanlardan bahsedecek olursak İnşaat Mühendisliğinin alanları şunlardır ;
 • Temel Mühendisliği
 • Yapı Mühendisliği
 • Su Mühendisliği
 • Malzeme bilimi
 • Geoteknik Mühendisliği
 • Hidrolik Mühendisliği
 • Trafik Mühendisliği
 • Deprem Mühendisliği
 • Kıyı Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği

gibi alanlarda lisans üstü eğitim düzeyinde bilgi ve yeteneklerini geliştirerek özgün araştırma yaparak uzmanlaşmaları gerekmektedir.  İnşaat Mühendislerinin hangi alanlarda uzman olursa olsun kuracakları yapının dayanıklılığını sağlamakla sorumludurlar. Bunun yanında İnşaat Mühendisleri gerekli personel,malzeme bunların maliyetleri konusunda hesaplar yaparak malzeme satın alır gerekli iş planını hazırlar ve inşaatların denetiminden sorumludurlar. Tabi ki bu çalışma potansiyeli işbirliği ve dayanışmayla yürütülmektedir. İnşaat Mühendislerinin çalışma alanları bürolarda gerçekleştirildiği gibi uygulama alanını da kapsamaktadır. Bunun için inşaat mühendislerinin çalışma alanları genel olarak her iki alanı kapsamaktadır yani biraz daha konuyu açacak olursak bir inşaat mühendisi büroda çalıştığı gibi şantiyelerde de görev yapmaktadır.  İnşaat Mühendislerinin çalışma alanlarını maddeler halinde genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz.
 • DSİ ve Karayolları Genel Müdürlükleri
 • Kamu İktisadi Teşekküllerde
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar
 • Bayındırlık ve İskan
 • Orman,Tarım ve Köy İşleri
 • Ulaştırma Bakanlıkları
 • Bazı Mühendisler ise Serbest olarak çalışmayı tercih etmektedir.
 • Üniversitede gerekli koşulları sağlayan kişiler akademisyen olabilir
 • Özel İnşaat Sektörlerinde çalışabilirler.

İnşaat Mühendisliğinin Geleceği Nedir ?

İleriyi görebilen,fırsatları değerlendirebilen ve yaratıcı kişiler bu alanda çok iyi yerlere gelebilirler. Türkiye gelişmekte olan bir ülke olduğu için inşaat sektöründeki yatırımların her geçen gün artması bu bölümün diğer bölümlerle arasındaki farkını ortaya koymuştur. Çünkü iş imkanları ve fırsatların bu kadar fazla olduğu hiçbir sektör yoktur. Maaş olanakları oldukça iyi olan bu bölümün her zaman geleceği olacaktır. Günümüzde en çok kazanç sağlayan kişiler bu sektör üzerinden ilerlemektedir.

İnşaat mühendisleri için tipik bir kariyer yolu mevcut değildir. İnşaat mühendisi olmaya hak kazanmış birçok kişi düşük sorumluluk gerektiren işlerle başlarlar ve yetkilerini kanıtladıkça, daha yüksek sorumluluk düzeyi isteyen iş ve görevler için güven kazanırlar. Ancak inşaat mühendislik mesleğinin her bir dalı değişik kariyer yolları izlemeyi gerektirmektedir. Bazı alan ve firmalarda giriş derecesindeki mühendisler üst düzey tasarım mühendislerinin "gözleri ve kulakları" olmak üzere inşaat izleme bölümünden işe başlarken, bazı alan ve firmalarda ise rutin analiz tasarım ve yorum konularında işe başlayabilirler. Deneyimli mühendisler ise genellikle kompleks analiz işleri, daha karmaşık tasarım projelerinin yönetimi, diğer mühendislerin yönetimi ya da özel danışmanlığı kapsayacak şekilde adlî mühendislik dallarındaki gibi daha karmaşık ve sorumluluk gerektiren iş ve görevlerde hizmet verirler. 
Eğer ki İnşaat Mühendisliği bölümüne ilgi duyuyor ve tercih etmek istiyorsanız kesinlikle çok doğru bir karar aldığınızı belirtmek isteriz. İnşaat Mühendisliği ile ilgili sormak istediklerinizi ve düşüncelerinizi yorum yaparak paylaşabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement