Gençlere 50 bin TL'ye Kadar Karşılıksız Nakdi Destek

genclere-burs

Gençlere 50 bin TL'ye Kadar Karşılıksız Nakdi Destek 

Öğrencilere devlet tarafından sağlanan önemli desteklerden birisi daha açıklandı... 

Destekleme kararı alınacak işletmelere 50.000 TL'ye kadar geri ödemesiz destek sağlanacaktır.

Uygulamadan kimler yararlanabilir?
Bu destekten;

  • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
  • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,
  • Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler, İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir.
 Ayrıca, destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve girişimcinin başvuru tarihi itibariyle;
  • Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,
  • Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,
  • Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,
  • Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması
gerekmektedir.

Nereye başvurmam gerekiyor?

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki KOSGEB Veri Tabanı’na kayıt olması ve KOSGEB Müdürlüğü’ne iş planı ve ilgili belgeler ile birlikte başvurusu yapması gerekmektedir.

Detaylı bilgiye bakmak için tıklayınız..

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement