SERVET-İ FÜNUN VE FECR-İ ATİ EDEBİYATI ÖNEMLİ YAZARLAR VE ESERLERİ

servet-i fünun,fecr-i ati edebiyati önemli yazarlar ve eserleri

SERVET-İ FÜNUN VE FECR-İ ATİ EDEBİYATI ÖNEMLİ YAZARLAR VE ESERLERİ

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatında sorulabilecek önemli yazarlar ve eserlerini bir araya derleyerek sizler için edebiyat arşivi oluşturduk. Bu arşivden faydalanarak Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı önemli yazarlar ve eserlerine kolay bir şekilde çalışabilirsiniz. Bunun yanında bir kez okuyarak hafızanızı tazeleyebilirsiniz buradaki yazarlar ve eserler geçmiş yıllardaki edebiyat sınavlarında doğrudan veya dolaylı olarak sorulmuş önemli yazarlar ve eserleridir. Konuyla ilgili düşüncelerinizi veya sormak istediklerinizi sitemize yorum yaparak bildirebilirsiniz. Konuyla ilgili en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.


RUBAB-I ŞİKESTE: Tevfik Fikret; şiir kitabı; Serveti Fünun dönemindeki yazdığı hem biçim hem muhteva bakımından yeni olan şiir kitabıdır…
HALUK’UN DEFTERİ: Tevfik Fikret; şiir kitabı; oğlu Haluk’un kişiliğinden öğütler verdiği şiir kitabıdır…
ŞERMİN: Tevfik Fikret; şiir kitabı; hece ölçüsü ile çocuklara yazdığı şiir kitabıdır…
FERDA: Tevfik Fikret; şiir; gençlere seslendiği şiiridir…
SİS: Tevfik Fikret; şiir; İstanbul’a nefretini dile getirdiği ilk ve tek şiiridir. Şiirinde İstanbul’u “ Fahişe bir kadına “ benzetmiştir…
TARİH-İ KADİM: Tevfik Fikret; şiir; kutsal edilen her şeyi reddettiğini anlatan şiiridir…
BİR LAHZA-İ TAAHHUR: Tevfik Fikret; şiir; II. Abdülhamit’e nefretini anlattığı şiiridir… 
DOKSANBEĞE DOĞRU: Tevfik Fikret; şiir; hayal kırıklarlılarını ele aldığı şiiridir… 
TAMAT: Cenap Şehabettin; şiir kitabı; “ Saçma söz “ anlamındadır, yeni tarzdaki şiirleridir…
ELHAN-I ŞİTA: Cenap Şehabettin; şiir; şiirinde kış manzaralarından söz etmiş, okuyucularına karın yağışını hissettirmiştir…
TİRYAKİ SÖZLE: Cenap Şehabettin; özdeyişlerini içeren önemli bir eserdir…
EVRAK-I EYYAM: Cenap Şehabettin; makale…
HAC YOLUNDA: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…
SURİYE MEKTUPLARI: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…
AVRUPA MEKTUPLARI: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…
AFAK-I IRAK: Cenap Şehabettin; gezi yazısı…
KÜÇÜK BEYLER: Cenap Şehabettin; oyun…
KÖREBE: Cenap Şehabettin; oyun…
YALAN: Cenap Şehabettin; oyun…
AŞK-I MEMNU: Halit Ziya Uşaklıgil; roman; “ Yasak aşk “ anlamındadır. Türk edebiyatının batılı anlamda ilk romanlarındandır. Roman “ kıskançlık “ teması üzerine kurulmuştur…
MAİ VE SİYAH: Halit Ziya Uşaklıgil; roman; batılı anlamda ilk romanlardandır.” Mai “ roman kahramanının hayallerini “ Siyah “ ise hayallerinin yıkılışını anlatan sembolik ifadelerdir…
KIRIK HAYATLAR: Halit Ziya Uşaklıgil; roman…
NEMİDE: Halit Ziya Uşaklıgil; roman…
BİR ÖLÜMÜN DEFTERİ: Halit Ziya Uşaklıgil; roman…
FERDİ VE ŞÜREKÂSI: Halit Ziya Uşaklıgil; roman…
BİR YAZIM TARİHİ: Halit Ziya Uşaklıgil; hikâye…
KADIN PENÇESİ: Halit Ziya Uşaklıgil; hikâye…
SOLGUN DEMET: Halit Ziya Uşaklıgil; hikâye…
KIRK YIL: Halit Ziya Uşaklıgil; anı; yazarın hayatını başından geçenleri anılarını anlatmaktadır…
SARAY VE ÖTESİ: Halit Ziya Uşaklıgil; anı; yazarın sarayda ki memuriyet hayatı ve memuriyet hayatından sonraki yaşamı anlatılmaktadır. Yazar sarayda geçirdiği dört yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin bulunduğu durumdan bahsetmektedir…
BİR ACI HİKÂYE: Halit Ziya Uşaklıgil; anı; yazar, bu eserinde 32 yaşında intihar eden oğlu Vedad Uşaklıgil'in ölümü üzerine yazmıştır…
MEZARDAN SESLER: Halit Ziya Uşaklıgil; mensur şiir…
MENSUR ŞİİRLER: Halit Ziya Uşaklıgil; mensur şiir…
FÜRUZAN: Halit Ziya Uşaklıgil; oyun…
KÂBUS: Halit Ziya Uşaklıgil; oyun…
FARE: Halit Ziya Uşaklıgil; oyun…
EYLÜL: Mehmet Rauf; roman; Türk edebiyatının ilk psikolojik romanıdır. Roman “ yasak aşkı “ anlatır…
FERDİ-İ GARAM: Mehmet Rauf; roman…
SİYAH İNCİLER: Mehmet Rauf; mensur şiir…
EDEBİYAT VE HUKUK: Hüseyin Cahit Yalçın; makale; Fransızcadan çevrilmiş olan bu makale yüzünden Serveti Fünun dergisi kapatılmış ve böylece Serveti Fünun topluluğu dağılmıştır…
KAVGALARIM: Hüseyin Cahit Yalçın; edebiyat eleştirileri…
NADİDE: Hüseyin Cahit Yalçın; roman…
HAYAL İÇİNDE: Hüseyin Cahit Yalçın; roman…
HAYAT-I MUHAYYEL: Hüseyin Cahit Yalçın; öykü…
NİÇİN ALDATIRLARMIŞ: Hüseyin Cahit Yalçın; öykü…
MALTA GECELERİ: Süleyman Nazif; şiir-düzyazı; yazarın Malta’ya sürgüne gönderildiği zaman yazdığı şiir ve düzyazılarıdır.
ÇAL ÇOBAN ÇAL: Süleyman Nazif; makale…
FIRAK-I IRAK: Süleyman Nazif; şiir kitabı…
HARİSTAN VE GÜLİSTAN: Ahmet Hikmet Müftüoğlu; öykü…
ÇAĞLAYAN: Ahmet Hikmet Müftüoğlu; öykü; on yedi bölümden oluşur; hikâyeler okura seslenen, onu vatana, örf, adet ve dinine sahip çıkmaya çağıran hikâyeler toplamıdır…
GÖNÜL HANIM: Ahmet Hikmet Müftüoğlu; roman…
ŞİİR HAKKINDAKİ BAZI MÜLAHAZALAR: Ahmet Haşim; makale; Ahmet Haşim’in şiirle ilgili görüşlerini anlattığı,  Piyale adlı şiir kitabının önsözüne koyduğu yazıdır…
GÖL SAATLERİ: Ahmet Haşim; şiir kitabı; Ahmet Haşim'in göl kenarının günün çeşitli zaman dilimlerde kendisine verdiği ilhamları aktardığı şiirleridir…
PİYALE: Ahmet Haşim; şiir kitabı; Piyale, Haşim’in ikinci şiir kitabıdır; şairin şiir anlayışını özetleyen ve kendisini beğenmeyenlere verdiği cevapları içeren şiirleri yer alır…
O BELDE: Ahmet Haşim; şiir…
MERDİVEN: Ahmet Haşim; şiir; “merdiven” sembolüyle anlatmaya çalıştığı ‘hayat yolu”dur. Ahmet Haşim’in geçmişe özlem duyduğu şiirlerinden biridir…
BİR GÜNÜN SONUNDA: Ahmet Haşim; şiir…
GURABAHANE-İ LAKLAKAN: Ahmet Haşim; fıkra; Ahmet Haşim’in gazete yazılarını bir arada topladığı eseridir…
BİZE GÖRE: Ahmet Haşim; fıkra…
FRANKFURT SEYAHATNAMESİ: Ahmet Haşim; gezi yazısı; 20 kısa yazıdan oluşur; Haşim’in tedavi için Almanya’ya gittiği zaman II. Dünya Savaşı öncesi Almanya’nın durumun türlü yönlerden betimleyen eseridir…
ŞIK: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; yazarın ilk romanıdır. Romanda alafrangalığa özenen ve aptal denecek ölçüde saf olan Şöhret Bey’in serüvenlerini ve düştüğü kötü ve gülünç durumları anlatır…
MÜREBBİYE: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; yazar bu romanında natüralist romancılığın özelliklerini ustaca uygular. Yabancı mürebbiyelerin eğitim ve öğretimine bırakılan çocuklarımızın düşebileceği kötü durumları anlatır…
CADI: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; metafizik dünya görüşünü eleştiren bir eserdir…
GULYABANİ: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; yazar cin, peri ve gulyabani gibi boş inançların kötüye kullanılarak, saf ve namuslu insanların nasıl kandırıldık¬larını anlatmaktadır…
MUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; roman on iki bölümden meydana gelmektedir. Kuyruklu bir yıldızın dünyaya çarpacağı haberi ve kadın ile erkek arasında olan çatışmalar ve büyük bir aşkı anlatır…
ŞIPSEVDİ: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; toplumsal adalet, kadın-erkek ilişkisi ve din temalarının yer aldığı bu romanda, Doğu ile Batı’ya körü körüne bağlananları eşleştirir.Romanın asıl adı “ Alafranga “dır…
TESADÜF: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; mutluluğu evi dışında, bir metreste arayan bir insanın, kendisini ve ailesini felakete sürüklemesi anlatılıyor…
DELİ FİLOZOF: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman…
HAKKA SIĞINDIK: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman…
BEN DELİ MİYİM?: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman…
İFFET: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman…
METRES: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; yazar bu romanında, mutluluğu ailesinde değil "evlilik dışında" arayan Hami ile Müştak ve Reyhan'ın başlarına gelenleri anlatıyor…
NİMETŞİNAS: Hüseyin Rahmi Gürpınar; roman; kitapta çok terbiyeli, dürüst ve namuslu bir kızın hizmetçi olarak çalıştığı yerin hanımının ölmesinden sonra başka bir hanıma hizmet etmesi ve ona olan sadakati anlatılmaktadır…
CEP ROMANLARI: Ahmet Rasim; roman… 
EŞKÂL-İ ZAMAN: Ahmet Rasim; fıkra…
ŞEHİR MEKTUPLARI: Ahmet Rasim; fıkra; yazar bu eserinde doğup büyüdüğü İstanbul’u tüm yönleriyle anlatmıştır…
GÜLÜP AĞLADIKLARIM: Ahmet Rasim; anı…
MUHARRİR BU YA: Ahmet Rasim; söyleşi…
FALAKA: Ahmet Rasim; anı; yazarın çocukluk yıllarına dair anılarını topladığı bir eseridir…
GECELERİM: Ahmet Rasim; anı; yazarın  " gün batımı ” ve " gece " ile ilgili duygusal yanı ağır basan anı ve gözlemlerinden oluşuyor. Çocukluk, gençlik ve olgunluk yıllarına ilişkin anılar gece ile bağlantılar kurularak veriliyor, gözlemler gece ortamı içinde sergileniyor…
RAMAZAN SOHBETLERİ: Ahmet Rasim; söyleşi; yazarın, ağızlık çeşitlerinden fes modellerine kadar kıyafet ve aksesuarlarıyla; tiryakileri, oruç bozanlarıyla; iftar sofralarını, gece eğlencelerini, sohbet ortamlarını, güldüren üslubu ve tüm detaylarıyla anlatarak eski ramazanları bize yeniden yaşattığı eseridir…
YENİ LİSAN: Ömer Seyfettin; makale; yazarın Selanik’te çıkardıkları “ Genç Kalemler “ dergisinde yayımladığı ve Milli Edebiyatın bildirgesi sayılmaktadır…
AND: Ömer Seyfettin; hikâye; çocukluk anılarından söz ettiği bir hikâyedir…
FALAKA: Ömer Seyfettin; hikâye; öğrencilik günlerinde karşılaştığı bir olay üzerinde durmuştur…
KAŞAĞI: Ömer Seyfettin; hikâye; çocukluk anılarından söz ettiği bir hikâyedir…
BAŞINI VERMEYEN ŞEHİT: Ömer Seyfettin; hikâye; Peçevi tarihinden alınan bir olayı anlatır; bu hikâyede    “ kahramanlık “ duygusu işlenmiştir…
PEMBE İNCİLİ KAFTAN: Ömer Seyfettin; hikâye; gururlu Safevi hükümdarına elçi giden Muhiddin Çelebi’nin cesareti, gururu, millet sevgisi üzerine yaptığı fedakârlıklar anlatılır…
KIZILELMA NERESİ? : Ömer Seyfettin; hikâye; bu hikâyede Kanuni’nin gitmek istediği bir yer anlatılır; ancak bunun neresi olduğu belirtilmez. Burada Kızılelma Türk idealinin sembolüdür…
BEYAZ LALE: Ömer Seyfettin; hikâye; Balkan Savaşı’nın acılarını dile getirdiği hikâyedir…
TOPUZ: Ömer Seyfettin; hikâye; tarihi kahramanlık konusu ilendiği bir eserdir…
BOMBA: Ömer Seyfettin; hikâye; Balkan Savaşı’nın acılarını dile getirdiği hikâyedir…
FORSA: Ömer Seyfettin; hikâye; tarihi kahramanlık konusu ilendiği bir eserdir…
HAREM: Ömer Seyfettin; hikâye; sevgi teması üzerinde durulmuştur… 
YALNIZ EFE: Ömer Seyfettin; hikâye; kendisi ve mağdur duruma düşen halk için, zalimlere ve halkı soyan kişilere karşı yaptığı mücadeleleri anlatan bir eserdir…
EFRUZ BEY: Ömer Seyfettin; roman; Batı kültürünün yanlış değerlendirerek her döneme ayak uyduran ve aydın geçinen kişileri eleştirdiği bir eserdir…
KIZIL ELMA: Ziya Gökalp; şiir kitabı; yazdığı halk masallarıyla bu eserinde çocuklara milli duygu ve ahlaki değerleri aşılamayı çalışmıştır…
YENİ HAYAT: Ziya Gökalp; şiir kitabı… 
ALTIN IŞIK: Ziya Gökalp; şiir kitabı… 
TURAN: Ziya Gökalp; şiir; şairin aruz ölçüsüyle yazdığı tel şiiridir…
VATAN: Ziya Gökalp; şiir; bu şiirinde kendi tanımınca vatan ne olduğunu anlatmaktadır…
TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI: Ziya Gökalp; inceleme; bu eserde Türkçülük ve Turancılıkla ilgili düşüncelerini ortaya koyduğu bir eserdir…
TÜRKLEŞMEK, İSLAMLAŞMAK, MUASIRLAŞMAK: Ziya Gökalp; makale; yazarın kendi milliyetçilik tanımını yaptığı kitabının adıdır. Türk milliyetçiliği kavramının tanımlanmasındaki en önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilmektedir…
MALTA MEKTUPLARI: Ziya Gökalp; mektup; İngilizlerce Malta’ya sürüldüğü zaman orada kaldığı sürece yazdığı ailesine yazdığı mektuplardır…
GEÇTİĞİM YOL: Ali Canip Yöntem; şiir kitabı… 
TÜRK SAZI: Mehmet Emin Yurdakul; şiir kitabı…
EY TÜRK UYAN: Mehmet Emin Yurdakul; şiir kitabı…
TURANA DOĞRU: Mehmet Emin Yurdakul; şiir kitabı…
TAN SESLERİ: Mehmet Emin Yurdakul; şiir kitabı…
ORDUNUN DESTAN: Mehmet Emin Yurdakul; şiir kitabı…
CENGE GİDERKEN: Mehmet Emin Yurdakul; şiir; Türk –Yunan savaşından sonra yazdığı bu şiir, hem milli duyguları dile getirmiş hem de hece ölçüsüyle şiir yazma eğilimini başlatmıştır. Ayrıca Milli Edebiyat akımının doğuşunda da etken olmuştur…
TÜRK EDEBİYATINDA İLK MUTASAVVIFLAR: Mehmet Fuat Köprülü; araştırma; bu eserde Ahmet Yesevi ile Yunus Emre'nin hayatı ve eserleri çevresinde, yetiştikleri dönem, çeşitli özellikleriyle aydınlatılmaktadır. Ayrıca,  XII. yüzyılın kavmi, dini, lisanı, edebi ve siyasi özellikleri; iki büyük Türk mutasavvıfının faaliyetleri çevresinde dikkatlere sunulmaktadır…
TÜRK EDEBİYAT TARİHİ: Mehmet Fuat Köprülü; araştırma; yazar bu eserinde Türk edebiyatının bir bütün olarak ele alınmasını bilimsel bir zorunluluk olduğunu ispatladığı görülür…
TÜRK SAZI ŞAİRLERİ: Mehmet Fuat Köprülü; araştırma… 
KİRALIK KONAK: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; yazarın ilk romanıdır; II. Abdülhamit dönemi nazırlarından Naim Efendi’nin konağındaki üç kuşağın aralarındaki kültür çatışmasını anlatır…
HÜKÜM GECESİ: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; İstanbul’un I. Dünya Savaşı yıllarındaki durumun ve Meşrutiyet dönemi parti kavgalarını anlatır…
SODOM VE GOMORE: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; I. Dünya Savaşı sonrasında mütareke dönemindeki İstanbul’u anlatır; yazar, İstanbul’u tarihte ahlaksızlık yüzünden yok olan Sodom ve Gomore kentlerine benzetir…
YABAN: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’nun zor durumunu anlatır.Romanda Türk aydını ile Türk köylüsü arasındaki kopukluk sergilenir.Ayrıca bu roman, köye ve köylüye bilinçli yönelişinin ilk ürünüdür…
ANKARA: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; Cumhuriyet dönemi Türkiye’sini anlatır…
PANORAMA: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; Cumhuriyet’ten sonraki devrimlerin ve Atatürk’ün ölümünden sonraki yıllarını değerlendirdiği bir eserdir…
BİR SÜRGÜN: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; II. Abdülhamit dönemindeki Jön Türklerin çalışmaları ve Paris’teki yaşamları anlatılır…
NUR BABA: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; roman; tekkelerin toplumda yol açtığı sorunları ve bir Bektaşi tekkesinde olup bitenleri anlatan bir eserdir…
RAHMET: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; hikâye; 
MİLLİ SAVAŞ HİKÂYELERİ: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; hikâye; Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu halkının uğradığı zulümleri anlatan bir hikâye kitabıdır…
ERENLERİN BAĞINDAN: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; mensur şiir…
OKUN UCUNDAN: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; mensur anı…
ANAMIN KİTABI: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; çocukluk anılarını anlattığı bir eserdir…
ZORAKİ DİPLOMAT: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; yazarın büyükelçilik yıllarının anılarını anlattığı bir eserdir…
POLİTİKADA 45 YIL: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; yazarın siyasi anılarını anlattığı anı kitabıdır…
HEP O ŞARKI: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; yazarın çocukluk anılarını anlattığı anı kitabıdır…
VATAN YOLUNDA: Yakup Kadri Karaosmanoğlu; anı; yazarın,  Mondros Mütarekesi'ni izleyen günlerde tedavi gördüğü İsviçre'den Türkiye'ye dönüşünü anlattığı anı kitabıdır…
SÜRGÜN: Refik Halit Karay; roman; yazar bu romanında milli mücadeleye karşı çıkanlarla, yurtdışına çıkarılan siyasilerin sürgün yaşamları anlatılır. Ayrıca, sürgüne gönderilen bir subayın Suriye’de başına gelen çok ilginç olayları anlatır…
ÇETE: Refik Halit Karay; roman; yazar bu romanında Rus çarı Prensesi NİNA DANİLOVİÇ’in, Fransız Ernestie evliliğinden sonra Suriye’deki yaşamı; Adana’da bulunan hazineyi almak istemesi ve bu hedefe ulaşmaya çalışırken çete komutanı Kıran Bey’le yaşadığı aşk anlatılmaktadır…
NİLGÜN: Refik Halit Karay; roman…
YEZİDİN KIZI: Refik Halit Karay; roman; yazar bu romanında bir adamın, akıl hastası bir kadınla geçirdiği ilginç olayları anlatır…
İSTANBUL’UN İÇ YÜZÜ: Refik Halit Karay; roman; yazar bu romanında bütün İstanbul’un iç yüzünü değil, yalnızca İstanbul’da yaşayan bir azınlığın içyüzünü gözler önüne seriyor; savaş zenginleri, karaborsacılar, vurguncular, türediler, İttihat ve Terakki’nin adamları… İstanbul’un “ öteki yüzü “, yani halk romanda yoktur…
BU GÜNÜN SARAYLISI: Refik Halit Karay; roman; orta gelirli İstanbul’da yasayan bir aileye, sonradan görme zengin bir akrabanın kızı olarak gelen bir kız ve bu ailenin yargı değerlerini nasıl alt üst edişi konu ediliyor. Kızın aileye gelir olarak sağladığı katkılar, kaprisleri ve güzel olmasından dolayı birçok talip çıkması aile içinde nasıl etkiler yaptı anlatılıyor…
MEMLEKET HİKÂYELERİ: Refik Halit Karay; hikâye; sürgün olarak gittiği Anadolu’nun çeşitli kesimlerini anlatmıştır. Yazar bu kitabında Anadolu’daki insanların yaşamları dile getirilmiştir. Anadolu’nun nasıl değiştiği, çağın manzarası, psikolojisi, mantığı, iç ve dış varlığı aktarılmıştır; kitap 18 hikâyeden oluşmaktadır  ve her hikâye birbirinden bağımsızdır…
GURBET HİKÂYELERİ: Refik Halit Karay; hikâye; kitabın konusunu bir veya birden fazla kişinin başından geçmiş, yaşanmış olaylar oluşturmaktadır, “ memleket özlemi “  kitapta çok olarak işlenmiş konular arasındadır. Kitapta, insanın memleketi kadar güzel bir yere sahip olamayacağı, onun kıymetini, ondan uzak kalanların daha iyi bildiğini ve uğruna her şeyden vazgeçilebilecek bir şey olduğu savunulmuştur…
KİRPİNİN DEDİKLERİ: Refik Halit Karay; mizahi yazılar…
DELİ: Refik Halit Karay; oyun…
ÇALIKUŞU: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazarın ilk romanıdır; bu romanla üne kavuşmuştur, temeli romantik bir aşk hikâyesine dayanan bu romanda aslında İstanbullu olan Feride adlı genç öğretmenin Batı Anadolu’nun değişik köy ve kasabalarında öğretmenlik yaşamı anlatılır. Yazar Anadolu’nun geri kalmışlığını, yoksulluk ve bakımsızlığını ortaya koyar…
YAPRAK DÖKÜMÜ: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu romanında,  toplumsal sorunları, insan ilişkilerini, ahlaki değerlerin yozlaşmasını gerçekçi bir biçimde ele aldığı sosyal bir romandır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yazılmıştır; romanında, yanlış Batılaşma üzerinde durmaktadır…
DUDAKTAN KALBE: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu kitabında, gerçek sevgiyi anlayamamış bir gencin düştüğü bunalım anlatılmakta ve yanlış yer ve zamanda yaşanmış bir aşkın, verdiği acıları göz önüne seriyor. Kitapta kısaca; kemanist olan Kenan’ın yaşadığı aşklar ve bu aşkların kendi iç dünyasında uyandırdığı bazı duygulardan bahsediliyor. Sadece Kenanın değil aşk yaşadığı bayanlardan da uzun uzun bahsediliyor. Aşkın kişilerin duygu ve düşüncelerinde ne kadar etkili olduğunu anlatılıyor…
KAVAK YELLERİ: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu uzun soluklu romanında, ülkemiz insanlarının iç dünyasını, Anadolu gerçeklerini, toplumun durumunu, acı tatlı birçok olayı, aşkı, acıyı, ayrılığı ve dostluğu çok güzel anlatmıştır. Anıların hüzün ve sevinç dolu rüzgârında geçip giden yılları anlatıyor yazar. 
AKŞAM GÜNEŞİ: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu eserinde,  hareketli bir hayattan sonra hasta olan bir adamın başından geçen olayları ve aşklarını anlatıyor…
ESKİ HASTALIK: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu romanında, farklı kültürler çerçevesinde yetişmiş iki insanın hayatlarını birleştirmeleri sonucunda meydana gelen mutsuz bir evlilik; aşk, tutku ve sadakat ve vefa kavramları çevresinde dönen olayları anlatır. Yazar kısaca, toplum içinde bulunmak istememe ve eğer toplum içinde bulunuyorsa sessiz kalma hastalığı bulunan Züleyha’nın, İçel vilâyetinin Gölyüzü adlı bir çiftliğinde eski derebeyi torunlarından kocası Yusuf ile birlikte Taşucu vapuru ile bu çiftliğe yapılan uzun deniz seyahati, bu seyahatte ve çiftlikte geçen Yusuf ile Züleyha’nın hayatını konu edinmiştir…
DEĞİRMEN: Reşat Nuri Güntekin; roman; Reşat Nuri Güntekin'in kısa romanlarından biridir; Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında, bir kasabada yaşanan acı tatlı olaylar, kasabanın ileri gelenlerinin ruh dünyası, Sarıpınar'daki depremin açtığı yaralar ile çıkarcı, entrikacı tiplerin acımasız davranışları, ibret verici bir biçimde başarıyla anlatılıyor…
YEŞİL GECE: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu romanında, topluma yararlı olmaya çalışmış, bilgilendirip bir derece de olsa cehaletten kurtarmaya çalışmış bir eserdir; kısaca bu romanda, her yaprağı inkılâp öncesi o dipsiz karanlığı ve derin uçurumu bize en iyi şekilde anlatmaktadır. Kararmış ve sadece yeşil bir ışıkla aydınlanmış zihinleri bir yenilikçi öğretmenin gözünden anlatan roman o yılları ve savaşı her yönüyle anlatmış… DAMGA: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazarın kısa romanlarından biridir. Yazar bu romanında, âşık olan bir delikanlının sevdiği kız uğruna hayatı boyunca hırsız damgasına vurulması ve bundan dolayı gelişen olayları anlatı
GİZLİ EL: Reşat Nuri Güntekin; roman; “ Cemil Nimet “ takma adıyla, Dersaadet gazetesinde (1920) tefrika edilen ilk romanlarından biridir;  yazar bu romanında, gizemli bir dünyanın dile getirildiği bu eserde, bir yazarın düş gücünün sözcüklerine nasıl başarıyla yansıdığını görebilirsiniz…
ACIMAK: Reşat Nuri Güntekin; roman; yazar bu romanında, eser küçük yaşta gördüğü kötü muamelelerden dolayı acıma duygusu olmayan bir öğretmeninin babasının vefatından sonra onun günlüğü okuyarak babası ve hayatı hakkındaki gerçekleri öğrenmesini konu alır… 
TANRI MİSAFİRİ: Reşat Nuri Güntekin; hikâye; yazar bu romanında, Türkiye toplumunun her kesiminden eşsiz insan manzaralarını ustalıkla sunduğu hikâyelerini kapsar…
ANADOLU NOTLARI: Reşat Nuri Güntekin; gezi yazısı; yazar bu eserinde, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği görevi sırasında uzun yıllar boyu Anadolu'da yaptığı gezilerin sağladığı gözlemlerini ve Anadolu'nun sosyal ve kültürel hayatıyla ilgili çeşitli yönlerini anlattığı bir eserdir…
ESKİ ŞARK: Reşat Nuri Güntekin; tiyatro…
HANÇER: Reşat Nuri Güntekin; tiyatro…
İSTAKLAL: Reşat Nuri Güntekin; tiyatro…
ATEŞTEN GÖMLEK: Halide Edip Adıvar; roman; yazar bu romanında, İzmir’in işgali üzerine şehri kurtarmaya amaçlayan milli mücadele hareketlerinin hedeflerine nasıl ulaştığını anlatır. Kısaca romanda,  İzmirli Ayşe etrafında, Anadolu da, önce çetelerle başlayan, sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş savaşının hikâyesi anlatılır…
VURUN KAHPEYE: Halide Edip Adıvar; roman; konusunu Millî Mücadele günlerinden alan roman ilk kez 1923 yılında basıldı. Romanda, idealist İstanbullu öğretmen Aliye’nin Anadolu’da bir kasabaya gidişi ve bölgede Milli Mücadele düşüncesine destek faaliyetleri aktarılır. Romanda, bölge halkının Millî Mücadele’ye bakışı, söz konusu mücadelenin sembolü konumuna gelmiş Kuvayı Milliye oluşumunu algılayışının yanı sıra çözülen Osmanlı devlet mekanizmasının temsilcileri ve eski düzen karşıtları yansıtılır…
YENİ TURAN: Halide Edip Adıvar; roman; yazar bu romanında, Türkçülük ideolojisini işlemiştir…
HANDAN: Halide Edip Adıvar; roman; yazar bu romanında, 20. yüzyıl başında İstanbul’da yaşayan bir ailenin çok değerli, akıllı, sevimli bir kızının çileli hayatı ve onun çevresindeki insanların ondan etkilenip birbirine yazdıkları mektuplardan oluşan bir psikolojik romandır…
SEVİYE TALİP: Halide Edip Adıvar; roman; yazar bu romanında kadın psikolojisi üzerinde durmuştur…
SİNEKLİ BAKKAL: Halide Edip Adıvar; roman; yazarın en ünlü romanıdır; ilk olarak İngilizce The Clown and His Daughter, (Soytarı ile Kızı) adıyla 1935 yılında Londra'da yayımlanmıştır; II. Abdülhamit dönemi anlatır.  Yazar bu romanda, Aksaray’ da Sinekli Bakkal Mahallesi’ndeki küçüklüğünden beri hafız olan Rabia adlı kadın kahramanın kişiliğinde Doğu kültürünü, İtalyan piyanist Pelegrini ile de Bati kültürünü yansıtmaya çalışır. Yazar kısaca Doğu- Batı çekişmesini anlatır…
TATARCIK: Halide Edip Adıvar; roman; fakir bir köyün fakir insanlarını işlediği bir romandır; “ Tatarcık ”, Halide Edip’in bütün romanlarında hayalini kurduğu; Batı kültürüyle Doğu geleneklerini şeklini birleştiren kadın tipidir…
RAİK’İN ANNESİ: Halide Edip Adıvar; roman…
SONSUZ PANAYIR: Halide Edip Adıvar; roman…
DAĞA ÇIKAN KURT: Halide Edip Adıvar; hikâye; yazar bu eserde Türkün yeniden doğuşu olarak görülen Kurtuluş savaşı yıllarında başımızdan geçen olayların bazıları kaleme almış, bin bir zorlukla ve mücadele ile yeniden kurulan bu anavatanın anlatılan Türk büyükleri dışında kalan ama asla birey olarak kahramanlıkları anılmayan kişilerden bahsedilmiştir…
KUBBEDE KALAN HOŞ SEDA: Halide Edip Adıvar; hikâye…
TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI: Halide Edip Adıvar; anı; yazar bu eserinde, Kurtuluş savaşı ve yakın tarihinin, belli bir zaman kesitinde, şartların, bu şartlar içerisinde nasıl bir zaferin kazanıldığını konu alan, o günlerin anılarını dile getirdiği bir eserdir…
MOR SALKIMLI EV: Halide Edip Adıvar; anı; yazar bu eserinde, çocukluk günlerinden başlayarak 36 yaşına kadarki hayat hikâyesini anlattığı bir anı kitabıdır. Halide Edip, kendi çocukluğunu, yetişme yıllarını, ilk yazılarını, ilk evlilik ve ayrılığını anlatırken bir yandan da Millî Mücadele döneminin ve imparatorluğun son dönemlerinin panoramasını ortaya koymaktadır…
MASKE VE RUH: Halide Edip Adıvar; tiyatro…
ŞARKIN SULTANLARI: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı; şairin ilk şiir kitabıdır…
HAN DUVARLARI: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı; şairin her dönemde sevilerek okunduğu bir şiiridir…
GÖNÜLDEN GÖNÜLE: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…
DİNLE NEYDEN: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…
ÇOBAN ÇEŞMESİ: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…
SUDA HALKALAR: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…
BİR ÖMÜR BÖYLE GEÇTİ: Faruk Nafiz Çamlıbel; şiir kitabı…
YILDIZ YAĞMURU: Faruk Nafiz Çamlıbel; roman…
AKIN: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun; oyun konusunu İslamiyet öncesi Türk Tarihinden almakta¬dır; şiir-piyes biçiminde, destan olarak anlatılmaktadır…
CANAVAR: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun; bu eserinde, Anadolu köylüsünün savaş, eğitimsizlik, yoksulluk sebebiyle yüz yüze geldiği acıların anlattığı bir tiyatro eseridir…
KAHRAMAN: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun; şairin Atatürk konu aldığı bir eserdir…
ÖZYURT: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun…
YAYLA KARTALI: Faruk Nafiz Çamlıbel; oyun…
CENG DUYGULARI: Halit Fahri Ozansoy; şiir kitabı…
RÜYA: Halit Fahri Ozansoy; şiir kitabı…
ARUZA VEDA: Halit Fahri Ozansoy; şiir…
BAYKUŞ: Halit Fahri Ozansoy; tiyatro…
İLK ŞAİR: Halit Fahri Ozansoy; tiyatro…
SÖNEN KANDİNLER: Halit Fahri Ozansoy; tiyatro…
SULARA GİDEN KÖPRÜ: Halit Fahri Ozansoy; roman…
ESKİ EDEBİYAT RAMAZANLARI: Halit Fahri Ozansoy; anı…
EDEBİYATÇILAR GEÇİYOR: Halit Fahri Ozansoy; anı…
MİRAS: Enis Behiç Koryürek; şiir kitabı…
VARİDAT-I SÜLEYMAN: Enis Behiç Koryürek; şiir kitabı; şairin buradaki şiirleri tasavvufi özellikler taşımaktadır…
GEMİCİLER: Enis Behiç Koryürek; şiir; şairin Türk denizcilerini anlattığı en ünlü şiiridir…
AKINDAN AKINA: Yusuf Ziya Ortaç; şiir kitabı…
CENK UFUKLARI: Yusuf Ziya Ortaç; şiir kitabı…
ÂŞIKLAR YOLU: Yusuf Ziya Ortaç; şiir kitabı…
BİNNAZ: Yusuf Ziya Ortaç; oyun; hece ölçüsüyle yazmıştır; şairin başarılı ilk manzum piyesidir…
GÖÇ: Yusuf Ziya Ortaç; roman…
BEŞİK: Yusuf Ziya Ortaç; fıkra…
GÖZ UCUYLA AVRUPA: Yusuf Ziya Ortaç; gezi…
POTRELER: Yusuf Ziya Ortaç; anı…
BİZİM YOKUŞ: Yusuf Ziya Ortaç; anı…
FIRTINA VE KAR: Orhan Seyfi Orhon; şiir; serbest müstezat şeklinde yazmıştır…
PERİ KIZI İLE ÇOBAN HİKÂYESİ: Orhan Seyfi Orhon; manzum masal; bu şiirlerinde, klasik edebiyattan ayrılma isteğini kinayeli bir biçimde ifade ediyor; sosyal olayları hicivsel bir üslupla işliyordu. Ayrıca bu çalışmasında, divan şiirine özgü aruz vezni kalıplarını, modern ve sade hece ölçüsüne uyarlayarak, oldukça güzel bir dönüşüm ortaya koyduğu bir eserdir…
GÖNÜLDEN SESLER: Orhan Seyfi Orhon; şiir kitabı…
ÇOCUK ADAM: Orhan Seyfi Orhon; roman…
DÜĞÜN GECESİ: Orhan Seyfi Orhon; öykü…
KULAKTAN KULAĞA: Orhan Seyfi Orhon; fıkra…
DÜN-BUGÜN-YARIN: Orhan Seyfi Orhon; makale…
SAFAHAT: Mehmet Akif Ersoy; şiir kitabı; yedi bölümden oluşur. Bu bölümler şunlardır; “ Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde,  Hakkın Sesleri,  Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler. “ şair bu şiirlerinde Osmanlı toplumunun meşrutiyet yıllarındaki durumun anlatır…
SÜLEYMANİYE KÜRSÜSÜNDE: Mehmet Akif Ersoy; şiir; Safahat adlı şiir kitabının ikinci bölümüdür; şair bu şiirinde Osmanlı aydınlarının halkla ilişkisini dile getirir…
HAKKIN SESLERİ: Mehmet Akif Ersoy; Safahat adlı şiir kitabının üçüncü bölümüdür; şair bu bölümde eski dinsel-didaktik Türk yapıtlarında olduğu gibi, her şiirin başına bir ayet koyar. Bu ayetlerde, günün siyasal ve toplumsal olaylarının yorumuna ışık tutar…
FATİH KÜRSÜSÜNDE: Mehmet Akif Ersoy; şiir; Safahat adlı şiir kitabının dördüncü bölümüdür; şair bu şiirinde, yeni kuşaklara çalışma ve mücadele ruhu kazandırmak isteyen düşünceler sunmuştur…
HATIRALAR: Mehmet Akif Ersoy; Safahat adlı şiir kitabının beşinci bölümüdür; şair bu şiirlerinde, I. Dünya Savaşı sırsında Almanya ve Arap çöllerinde yaptığı hatıraları anlatır…
ASIM: Mehmet Akif Ersoy; Safahat adlı şiir kitabının altıncı bölümüdür; şair bu şiirlerinde, Türk milletine olan sevgisini dile getirdiği şiirleri yer alır…
GÖLGELER: Mehmet Akif Ersoy;  Safahat adlı şiir kitabının yedinci bölümüdür; lirik tarzdaki yazdığı şiirleri topladığı bölümdür…
İSTİKLAL MARŞI: Mehmet Akif Ersoy; şiir; şairimiz milli marşımızı Safahat adlı şiir kitabına koymamıştır. Onu kahraman Türk ordusuna armağan etmiştir…
KOKARI İLE ÖMER: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır… 
SEYFİ BABA: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır…
HASTA: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır…
MAHALLE KAHVESİ: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır; şair bu şiirinde zamanın kahvelerde geçinen tembel insanları anlatır…
KÖSE İMAM: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır; şair bu şiirinde,  İslami yanlış anlayarak karısını boşamak isteyen acımasız, cahil bir adamı anlatır…
KÜFE: Mehmet Akif Ersoy; manzum hikâye; Safahat’ın ilk cildinde yer alır; şair bu şiirinde, yetim kalan bir çocuğun dramını anlatır…
ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ: Mehmet Akif Ersoy; şiir…
BÜLBÜL: Mehmet Akif Ersoy; şiir…
KENDİ GÖK KUBBEMİZ: Yahya Kemal Beyatlı; şiir kitabı; şairin yeni tarzdaki yazdığı şiirleri yer alır. Buradaki şiirlerin dili diğer şiirlerine göre daha sadedir…
ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRIYLA: Yahya Kemal Beyatlı; şiir kitabı; şairin eski ( Divan edebiyatı ) tarzdaki yazdığı şiirleri yer alır. Divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanarak gazel, şarkı, türkü ve murabbalar yazdığı şiirleridir. Buradaki şiirlerin dili ağırdır…
BİTMEMİŞ ŞİİRLER: Yahya Kemal Beyatlı; şiir kitabı; şairin tamamlayamadan öldüğü yarım kalmış şiirlerinin olduğu şiir kitabıdır…
RUBAİLER: Yahya Kemal Beyatlı; şiir kitabı; İranlı Şair Ömer Hayyam’ın rubailerinin Türkçe karşılıklılarını yazdığı şiir kitabıdır…  
OK: Yahya Kemal Beyatlı; şiir; şairin tek hece ölçüsüyle yazdığı şiiridir, 11’li hece ölçüsüyle yazmıştır.
SİSTE SÖYLEYİŞ: Yahya Kemal Beyatlı; şiir; şair İstanbul’a sevgisini dile getirdiği şiiridir. Ayrıca, Tevfik Fikret’in İstanbul’u kötülediği Sis şirine karşı olarak yazdığı da söylenir… 
AKINCILAR. Yahya Kemal Beyatlı; şiir…
MOHAÇ TÜRKÜSÜ: Yahya Kemal Beyatlı; şiir… 
SESSİZ GEMİ: Yahya Kemal Beyatlı; şiir…
RİNDLERİN ÖLÜMÜ: Yahya Kemal Beyatlı; şiir…
RİNDLERİN AKŞAMI: Yahya Kemal Beyatlı; şiir…
EĞİL DAĞLAR: Yahya Kemal Beyatlı; makale; şair bu yazısında milli mücadele dönemi ile ilgili yazılarını anlatmıştır…
AZİZ İSTANBUL: Yahya Kemal Beyatlı; makale; şairin İstanbul’a olan sevgisini dile getirdiği yazıları vardır…
SİYASİ VE EDEBİ HATIRALAR: Yahya Kemal Beyatlı; anı… 
EDEBİYATA DAİR: Yahya Kemal Beyatlı; makale…

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement