DGS Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları

dgs-kontenjan

DGS Kontenjanları ve Yerleşen Aday Sayıları

DGS’de adayların lisans programlarına yerleş- mesi için ayrılan kontenjanlar yıllara göre farklılık göstermektedir. Son beş yıla ait DGS kontenjanları ile yerleşen aday sayıları Tablo 6’da verilmiştir. DGS kontenjanları arasındaki en belirgin fark 2015 ile 2016 yılları arasındadır. 2016 yılından itibaren AÖF lisans programlarına devam etmek isteyen adaylara da DGS’ye katılma şartı getirildiği için AÖF lisans kontenjanları DGS kontenjanlarına dâhil edilmiştir. AÖF dışındaki lisans programlarına ayrılan kontenjanların ise 2014 yılından sonra azaldığı görülmektedir.

2017 yılında DGS kontenjanlarının %73’ünü AÖF kontenjanları, %27’sini ise AÖF dışındaki lisans programı kontenjanları oluşturmaktadır. Kontenjanların %97’sine yerleştirme yapılmıştır. Üniversitelere göre DGS’ye katılan aday sayıları ve yerleşen aday sayıları alfabetik sırayla EK1’de verilmiştir. EK-1’e örnek olması amacıyla Tablo 7’de Sakarya Üniversitesi önlisans programlarından 2017 DGS’ye katılan ve yerleşen aday sayıları gösterilmiştir. 

Tablo 7’de görüldüğü üzere 2017 yılında Sakarya Üniversitesi önlisans programlarından mezun ya da mezun durumunda olan 4.784 aday DGS’ye katılmış, 2.142 aday bir lisans programına yerleşmiştir.

dgs

Son 5 Yılda DGS’ye Başvuran ve Yerleşen Aday Sayılarınınn Mezun Olunan Program Türüne Göre Dağılımı :

dgs-kontenjan

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement