Uzman Erbaş Nasıl Olunur ? Uzman Erbaş Hakkında En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları


uzman-erbaş

Uzman Erbaş Nasıl Olunur ? Uzman Erbaş Hakkında En Çok Sorulan Sorular ve Cevapları

Uzman Erbaş nasıl olunur ? Uzman Erbaş olmak için gereken şart ve koşullar nedir,Uzman Erbaş sağlık yönetmeliği nedir ? gibi soruların gelmesi nedeniyle sizlere rehber niteliğinde Uzman Erbaş hakkında en çok sorulan sorular ve cevaplarını paylaşıyoruz. Bu sayede uzman erbaşlık hakkında sorularınıza cevap bulacaksınız. Bu yazımızı okuduktan sonra halen sormak istediğiniz sorular varsa yorum yaparak sorabilirsiniz en kısa sürede ilgili sorunuza cevap verilecektir.

Uzman erbaşlık için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Uzman erbaş temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevirim içi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır.

Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Uzman erbaş başvurusunda öğrenim şartı nedir?

En az lise ve dengi okul mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Uzman erbaş başvurusunda yaş şartı nedir?

Müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi beş yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Uzman erbaş başvurusunda askerlik şartı nedir?

Ön başvuru esnasında askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapıyor olmak veya müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak şartı aranmaktadır.

Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak uzman erbaş olunabiliyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

Uzman erbaşlığa ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (seçim aşaması sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?

Uzman erbaş ön başvuru sonuçlarının hangi tarihte yayımlanacağı başvuru kılavuzu faaliyet takviminde belirtilmektedir. Ön başvuru sonuçları belirtilen tarihlerde www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Uzman erbaş seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

  • Yazılı sınav uygulama esasları,
  • Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,
  • Ön sağlık muayenesi,
  • ç. Fiziki yeterlilik testi (FYT),
  • Mülakat,
  • Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)

Uzman erbaş adaylarına yapılan yazılı sınavın içeriği nedir? Hangi konuları kapsamaktadır?

Uzman erbaş adaylarına yazılı sınavda; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, matematik (Genel Yetenek) ve kompozisyon konularından sorular sorulmaktadır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar sınav aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir?

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Sınav aşamaları ne kadar sürede bitmektedir?

Kendisine belirtilen sınav gününde yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Ön sağlık muayenesinde nelere bakılmaktadır?

Adayların, fiziksel görünümü ile yaş, boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

Muayenede hangi hususlara bakıldığı başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Ön sağlık muayenesinde elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz muayenesi sonucunda da işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?

Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 1500 metre koşu, mekik ve şınav
branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Elenen adayların, elendikleri branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları vardır.

Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?

Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Mülakatta elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır.

Seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl bildirilmektedir?

Sınav aşamalarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavdan sonra ne işlem yapacaktır?

Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilmektedir. Adayların, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihten itibaren sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki Asker Hastanelerinde üç iş günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beş iş günü içerisinde.) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir.

Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sevk edilecek asker hastane listesi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Olumsuz sağlık raporu alan uzman erbaş adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?

Olumsuz rapor alan uzman erbaş adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıldır?

Sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, olumsuz aldığı sağlık ön bildirim raporu tarihinden itibaren, en geç 30 (otuz) gün içerisinde şahsen veya posta/kargo yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabilmektedir.

İtirazın nasıl yapılacağı hususu ve itiraz için gerekli belgelerin neler olduğu başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Uzman erbaş temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonuçlarını nereden takip edebilmektedir?

Adaylar www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet) adresinde yayımlanan aday durum bilgilendirme programından başvuru yaptıkları temin türü ve dönemine göre vatandaşlık numaraları ile işlemlerinin ne aşamada olduğunu takip edebilmektedir.

Değerlendirme/sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?

Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir.

Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Bu puanın; % 30’unu  yazılı sınav, % 40’ını mülakat ve % 30’unu FYT notu oluşturmaktadır.

Uzman erbaş adaylarının atama tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Sınav aşamalarında başarılı olan, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları atama tebligatı yapılması maksadıyla Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilmektedir.

Tayin Daire Başkanlığınca atama tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Uzman erbaş adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?

Uzman erbaşlar göreve ilk başlangıçta; iki (2) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak üzere sözleşme yaparlar.

Uzman erbaş adayları ilk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yenileyebilirler mi?

Uzman erbaşlar müteakip yıllarda; bir (1) yıldan az, beş (5) yıldan fazla olmamak kaydıyla sözleşme yaparlar.

Uzman erbaşlar en fazla kaç yaşına kadar çalışabilirler?

Uzman erbaşların sözleşmeleri en fazla kırk beş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılır.

Uzman erbaşların memuriyete geçme hakkı var mıdır?

Uzman erbaşlıktan 45 yaş sınırı nedeniyle ayrılacaklardan, istekli olmaları halinde Devlet memurluğuna geçme hakkı bulunmaktadır.

Uzman erbaşların astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?

Uzman erbaşlıktan muvazzaf astsubay olmanın iki şekli bulunmaktadır.

Lise mezunu, en az bir yıl kıta hizmeti bulunan ve 26 yaşından gün almamış uzman erbaşlar yapılan seçin sınavlarında başarılı oldukları takdirde Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci olarak alınmaktadır. Okulu başarılı olarak bitirdikleri takdirde muvazzaf astsubay olabilmektedirler.

En az iki yıllık meslek yüksekokulu mezunu, kıtada dört hizmet yılını tamamlamış sekizinci hizmet yılını tamamlamamış uzman erbaşlar yapılan seçim sınavlarında başarılı oldukları ve müteakiben tabi tutulacakları Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTTASAK) Eğitiminde başarılı oldukları takdirde muvazzaf astsubay olabilirler.

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement