KYK Yurdu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

KYK Yurdu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

1. Yurt başvuruları nasıl ve ne zaman yapılır?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından kyk.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurularak e-devlet portalı üzerinden alınır. Yayınlanan başvuru formunda öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumları hakkında bilgi istenir. Yapılan puanlamada en yüksek puandan başlanarak boş kontenjanlara öğrenciler yerleştirir. Asil olarak yerleşmeye hak kazanamayan öğrencilere yedek sıra verilir.

2. Daha önce lisans eğitimim için yurtta kaldım. Yeniden lisans eğitimine başlayacağım başvuru hakkım var mı ve fazladan ücret öder miyim?
Evet, yeniden müracaat edebilirsiniz. İkinci lisans eğitiminizin normal süresi kadar barınma hakkınız vardır. Fazladan herhangi bir ücret ödemezsiniz.

3. İlk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?
İlk defa yurda yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. Sabit bir tutar değildir. İlgili banka ATM’lerinde, kyk.ziraatbank.com.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak gözükmektedir.

Güvence bedeli öğrenci yurt kaydını sildirdiğinde iade edilir.

4. İlk kayıt ücretini yatırdım. Başka yapmam gereken işlem var mıdır?
İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından e-devlet YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Başvuru sonuç ekranında öğrencilere yurt müdürlüğüne öğrenci belgesi ve varsa öncelik belgelerini teslim etmeleri için tarih belirtilir.

5. Yurtta kalmaya hak kazanan ve güvence bedelini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?
İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrencilerin akademik takvime göre yurtta bulunmaları esastır. Öğrenci eğer okula başlamayacaksa yurtla irtibata geçip izin almalıdır. Daha sonraki dönemlerde yerleşenlerin ise kayıt parasını yatırdıktan sonra yurtta barınmaya başlamaları aksi halde yurttan izin talebinde bulunmaları gerekmektedir.

6. İlk kayıt ücretini yatırdım ama taahhütname onayını yapmadım ve yurtta kalmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
Yerleştirmenizin yapıldığı yurt müdürlüğü ile görüşünüz. Size ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçenizi yurt müdürlüğünüze ulaştırınız. Kayıt sildirdiğiniz tarihten sonraki yurt ücreti tarafınıza iade edilir.

7. Yurtta barınma hakkı kazandım ama yurtta kalmak istemiyorum ne yapmalıyım?
Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Süresi içerisinde ücret ödemediğiniz takdirde yerleştirme işleminiz iptal edilecektir.

8. Yurt yerleştirmem yapıldı ama kayıt yapmadım. Seneye tekrar başvuru yapabilir miyim, gitmediğim için cezası var mıdır?
Barınma hakkı kazandığınız yurda kayıt yaptırmak zorunda değilsiniz. Sonraki yıl yeniden başvuru yapabilirsiniz. Herhangi bir cezai işlem bulunmamaktadır.

9. Yedek sırada yurt hakkı bekliyorum ama farklı bir ilde üniversiteye geçtim yeniden başvuru yapabilir miyim?
Evet, yeniden başvuru yapmanız gerekmektedir. İlk başvurunuz sırasında verilen yedek sıranızın iptal edileceği uyarısı ile karşılaşacaksınız. Başvuruya devam etmeniz halinde ilk başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

10. İlk kayıt ücretini yatırdım ama taahhütname onayımı süresi içerisinde yapamadım. Ne yapmam gerek?
Bu öğrenciler yerleştirilmiş oldukları yurt müdürlüğüne başvuru yaparak taahhütname onaylarının yapılmasını talep edebilirler. İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi şarttır

11. Beslenme yardımından nasıl yararlanabilirim?
Beslenme yardımından Kurum yurtlarında kalan öğrencinin Yükseköğrenim Kurumlarının öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla bir öğretim yılında dokuz ayı geçmeyecek şekilde yararlanma hakkı vardır.

12. KKTC de eğitim görmekteyim. Yurt başvurusunda bulunabilir miyim?
Kredi ve yurtlar kurumu olarak KKTC’de eğitim görmekte olan kız/erkek öğrencilerimiz için yurtlarımız bulunmaktadır. Belirtilen başvuru döneminde yurt başvurusu yapmanız gerekmektedir.

13. Ücretsiz barınma hakkı olanlar kimlerdir?
Anne ve babası(her ikisi de) vefat etmiş olanlar, devlet koruması altında olanlar, şehit gazi çocukları, gazi olanlar, yetiştirme yurdunda barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayanlar, 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

14. Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğum yazıyor. Yapmam gereken işlem nedir?
Kurumca belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanır. Bu sonuçları kyk.gsb.gov.tr internet adresinden takip etmeniz gerekmektedir.

15. Yurtlarınızda izin hakkı kaç gündür?
Öğrencilere, yükseköğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilecektir. Öğrenciler izinlerini parça parça kullanabileceği gibi bir defada izninin tamamını da kullanabilecektir.

16. Yurt ücretimi hangi gün ödemeliyim?
İlk kayıt ücretini ödediğiniz aydan sonraki her ay ücret ödemeniz gerekmektedir. Her ayın son iş günü saat 16.00’dan önce o ayın yurt ücretinin ödenmesi gerekir.

17. Yurt ücretimi ödemeyi unuttum ne yapmalıyım?
Yurt ücretini ayın son iş gününde ödemeyen öğrencilere mahsuplaştırma işlemi yapılır. Yatırmadığı ayın yurt ücreti güvence bedelinden mahsup edilir. Öğrencinin yurt ücretini ödemediği ayı takip eden ayın en geç 10’uncu günü güvence bedelini tamamlaması gerekmektedir. Ayın 10’uncu günü resmi tatil olması durumunda ücretin takip eden ilk iş gün yatırılması gerekmektedir.
Bu kıstasa uygun olarak yurt ücretinin yatırmayan öğrencinin kaydı silinir. Güvence bedelinden var ise alacağı il müdürlüğünce iade edilir.

18. Kaydım silindi, güvence bedeli iade işlemim nasıl olacak?
Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacakları tutarlar hesaplanarak yurdun bağlı olduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüğüne bırakmış oldukları dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralarına “İL MÜDÜRLÜĞÜ” tarafından iade yapılır. İade işlemini yapmaya il müdürlüğü yetkilidir.
IBAN numarası kesinlikle öğrenciye ait olmalıdır. Sadece öğrencinin vefatı halinde mirasçıları talep edebilir.

19. Kaydım silindi yeniden yurt başvurusu yapmak istiyorum ne kadar ücret öderim?
Herhangi bir sebeple yurt kaydı silinen/sildiren hiçbir öğrenciden aylık yurt ücreti farklı olarak talep edilmez. Bütün öğrenciler aylık yurt ücretini öderler.

Sadece ilk kayıt ücretinde ödenen güvence bedeli istisnadır. Bu istisna da şu şekildedir; eğer öğrencinin kaydı “yurt ücretini ödemediği” için silinirse ve bu öğrenci kaydının silindiği aynı eğitim/öğretim dönemi için tekrar müracaat yapar ve yurt yerleştirmesi yapılırsa güvence bedeli İKİ KAT talep edilir. Arzu eden öğrencilere eğitim/öğretim yılı bitiminde güvence bedelinin BİR KATI iade edilir.

20. Erasmus veya Farabi ile yarım veya tam dönem farklı bir üniversitede eğitim göreceğim ne yapmam gerekmektedir?
Erasmus öğrencilerinin kalmakta oldukları yurt müdürlüğünden Erasmus sebebiyle kayıtlarını sildirmeleri halinde dönüşlerinde “öncelikli” olarak yurt kayıtları yapılabilmektedir. Farabi öğrencilerinin ise yarım veya tam dönem öğrenim görecekleri ilde bulunan herhangi bir yurda nakilleri yapılır. Dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurda yine nakil yoluyla yerleşmeleri sağlanır. Erasmus ve Farabi öğrencilerinin dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurtta boş yer olmaması halinde açılan ilk boş yatağa kayıtları yapılır.

21. Yurtlarda barınma şartları nelerdir?
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, Devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

22.Yurtta barınan ancak normal öğrenim süresi içinde öğrenimini bitiremeyen öğrencilerin durumu ne olacak?
Kurum yurtlarında barınan öğrenciler; Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi “Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır.” hükmüne istinaden bir öğretim yılı daha barınmaya devam ederler. Yurtta barınmayan öğrenciler yurtlara ara sınıf başvuru türünden başvuru yapacaklardır. Başvurularının olumlu sonuçlanması durumunda yurtlarımızdan 1 yıl süreyle faydalanabileceklerdir.

23.Başvuruda hata yapılması durumunda gereken işlemler nelerdir?
Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası “Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurum, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.
Son başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde bilgi değişikliği, hata düzeltme vb. işlem yapılmayacaktır. Başvuru sırasında hatalı kodlama yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları silinir. Kurumca daha sonra açıktan başvuru alınması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilirler.

24.Barındıkları Yurt Müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe dışında üniversite veya bölüm değiştiren, yatay ya da dikey geçiş yapan öğrenciler için yapılması gereken işlemler nelerdir? Yurt nakil işlemi yapılabilmekte midir?
Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.” hükmünü içermektedir. Nakil işlemi yapılmamaktadır.

25.Aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrencilerin yeniden yurt başvurusu yapmasına gerek var mıdır?
Aynı il içerisinde üniversite değişikliği yapan öğrenciler kalmakta olduğu yurtta barınmaya devam ederler. (Örn. Ankara merkez ilçelerinde eğitim gören bir öğrenci, yine Ankara merkez ilçelerinde üniversite değiştirdiği takdirde barınmakta olduğu yurtta kalmaya devam edebilir.)

26.Yurtlarda misafir olarak kalmak isteyen Kurum yurtlarında kalmayan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?
Kurum yurtlarında kalmayan yükseköğrenim öğrencilerinin geçici barınma talepleri İllerde İl Müdürlüklerince ilçelerde ise Yurt Müdürlüklerince değerlendirmeye alınmaktadır.
Kurum yurtlarında misafir olarak barındırılabilecek öğrenciler şunlardır;
a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,
b) Pedagojik formasyon eğitimleri ile yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler,
c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler (Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler dâhil),

27.Kurum yurtlarında kalmakta iken staj sınav vb. nedenlerle başka bir yurtta kalmak isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?
Kurum yurtlarında barınan öğrenciler diğer il ve ilçelerdeki yurtlarda kısa süreli kalmak isterse Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde yer alan “Yurtlarda barındırılan öğrenciler son aya ait yurt ücretlerini ödediklerini belgelemeleri kaydıyla diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında yurt müdürlüğünce uygun görülmesi halinde 10 güne kadar ücretsiz kalabilirler” hükmü gereğince barındırılırlar. Ayrıca bu durumdaki öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu vb. eğitim faaliyetine katılanlar da, boş yer bulunması halinde, faaliyet süresince Kurumun diğer il veya ilçelerdeki yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabilirler.

28.Yurtta kalmakta olan bir öğrencinin ücretli çalışma kıstası nedir?
Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin “Barınma Şartları” başlığı altında 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde “Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması” hükmü yer almaktadır.

29.Başvurusu bulunmayıp öncelikli öğrenci statüsünde olanlar için yapılacak herhangi bir işlem var mıdır?
Yurt başvurusu olmayan öncelikli öğrenciler değerlendirmeye alınmamaktadır. Bu öğrenciler kyk.gsb.gov.tr internet adresinden yapılması muhtemel başvuru duyurularını takip edeceklerdir.

30.Aylık yurt ücretlerini aksatan öğrencilerin durumu nasıl değerlendirilmelidir. Bu durumdaki öğrencilerin ve bu öğrencilerin barındığı yurt müdürlüklerinin yapması gereken işlemler nelerdir?
Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 11 inci maddesine göre yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:
a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.
b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

YORUMLAR:

Ad

19. Dönem POMEM (Özel Harekat Branşı) Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı ve Parkuru,1,19.Dönem Polis Özel Harekat Mülakat Nasıl Yapıldı ? Hepsini Anlatiyorum,1,19.Dönem POMEM (Özel Harekat Branşı) Sınavı 2016 sorulanlar ve cevapları,1,19.Dönem POMEM Polis Özel Harekat Sınav Giriş Belgesi Açıklandı.,1,2016 KPSS taban puanları,1,2016 KPSS Taban Puanları Orta Öğretim,1,2016 Polis Özel Harekat Başvuru Sayısı Nedir ?,1,2016 Polis Özel Harekat e-Devlet Kapısına Ulaşılamadı Hatası,1,2018 ehliyet,1,2018 yks tercih,1,2019 ehliyet,1,acikögretim,2,adalet bölümü,1,adalet nasıl bir bölümdür iş imkanları nelerdir,1,ales,4,ales geometri,1,ales konuları,1,ales matematik,1,ales soru dağılımı,1,ales türkçe,1,anestezi bölümü,1,anestezi nasıl bir bölümdür,1,aöd,1,aöf,10,askerlik,1,Bankacılık ve Sigortacılık nasıl bir bölümdür,1,beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur ?,1,Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Nedir ? Tanıtımı,1,Bilgisayar Mühendisliği,1,Bilgisayar Mühendisliği Hakkında Geniş Bilgi,1,Bilgisayar Programcılığı Staj Defterleri,1,biyoloji konu dağılımı,1,Biyomedikal Mühendisliği Staj Defterleri,1,bordo bereli alınacak,1,bordo bereli kimdir,1,bordo bereli nasıl olunur,1,bordo olmak için gereken şartlar,1,burs,8,burs 2018,1,burs veren kurumlar,3,Büro Yönetimi ve Sekreterlik Staj Defterleri,1,Cevher Hazırlama Mühendisliği Staj Defterleri,1,chat sitesi,1,coğrafya,3,cv,1,çocuk gelişimi bölümü,1,çocuk gelişimi nasıl bir bölüm,1,destek,2,devlet,1,devlet personeli,2,dgs,21,dgs nasıl yapılır,1,dgs ne zaman olacak,1,dgs nedir,1,dış ticaret,1,dış ticaret nasıl bir bölümdür iş imkanları nelerdir,1,dikey geçiş sınavı nedir,1,dil bölümleri,1,dil puanı bölümler,1,Dil Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler,1,diploma,1,diplomamı kaybettim,1,diş hekimliği bölümü,1,Diş Hekimliği Bölümü Geniş Tanıtımı,1,doktora,1,dolar,1,doldurulmuş,1,duyuru,1,e-sınav,1,Eczacılık Bölümü Tanıtımı,1,edebiyat,6,edebiyat lys,4,edx,1,Efes Pilsen Staj Defteri,1,egitim,18,egitim rehber,10,eğitim,3,eğitim kredisi,6,Eğitim Sistemine Müthiş Eleştiri,1,ehliyet,2,ehliyet sınavı,1,ek tercih nedir,1,ek yerleştirme nedir,1,ekonomi,1,Elektrik-Elektronik Mühendisliği Staj Defterleri,4,en çok tercih edilen üniversite bölümleri,1,en çok tercih edilen üniversiteler,1,en iyi 2 yıllık önlisans bölümleri,1,en iyi 4 yıllık bölümler,1,en iyi bölümler,1,en iyi eğitim veren üniversiteler,1,en iyi lisans bölümleri,1,en iyi üniversite bölümleri,1,en iyi üniversiteler,1,en iyi üniversiteler hangileridir,1,Endüstri Mühendisliği Staj Defterleri,1,engineer,1,Erasmus Programı Nedir ?,1,featured,2,featuredpost,2,fedai,1,feyza,1,fizik konu dağılımı,1,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Tanıtımı,1,fransa,1,Gastronomi bölümü,1,Gastronomi ve Mutfak Sanatları Nasıl Bir Bölümdür ?,1,gazete,1,Gemi Mühendisliği Staj Defterleri,1,gibbon,1,girişimcinin özellikleri,1,girişimcinin özellikleri nelerdir,1,güncel,1,haber,6,Haberler,1,harç,1,hazır,3,hukuk fakültesi için gereken net,1,hukuk fakültesi kaç netle kazanılır,1,İktisat Bölümü Tanıtımı,1,imalat,1,ingilizce,1,ingilizce nasıl öğrenilir,1,ingilizce öğrenmek,2,İngilizce Öğrenmenin Yöntemleri Nelerdir,1,insaport,1,inşaat,2,İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı,1,İnşaat Mühendisliği Staj Defterleri,6,inşaat platformu,1,inşaport,1,iş dünyası,1,iş hayatı,1,işletme bölümü,1,işletme bölümü tanıtımı,1,jandarma özel harekat giriş şartları nelerdir,1,jandarma özel harekat nasıl olunur,1,jöak,1,jöh nasıl olunur,1,kampüs,1,kamu,43,kanada liseleri,1,Kara delik,1,kara yolu,1,kariyer mi,1,kaybedilen diploma nereden nasıl çıkartılır,1,kaynak,1,kimya konu dağılımı,1,Kimya Mühendisliği Staj Defterleri,2,kodlama,1,kodlama öğrenmek,1,kosgeb,1,kpss,39,kpss tarih,2,kpss-güncel-bilgiler,1,kpsssiz özel harekat polisi,1,kpsssiz özel harekat polisi alınacak,1,kredi,8,kültür sanat,6,kyk,9,kyk yurdu,1,Laboratuvar,1,lgs,1,Lisans,2,lys,20,lys edebiyat,2,lys edebiyat en çok sorulan yazar ve eserler,1,LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler,1,lys edebiyat soru tahminleri,1,lys ne zaman olacak,1,lys tarih,3,maaş,1,Maden Mühendisliği Staj Defterleri,2,makina,1,makine,1,Makine Mühendisliği Staj Defterleri,3,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Staj Defterleri,1,meb,1,MF bölümleri,1,MF puan türüyle tercih edilebilecek bölümler,1,milli savunma üniversitesi,3,Mimarlık Staj Defterleri,1,mit,1,msb,4,Muhasebe Staj Defterleri,1,Mustafa Vural,1,Mühendislik alanında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri,1,net,2,okul deneyimi,1,Okul Deneyimi Staj Defterleri,3,online,1,öğrenciye eğitim kredisi,1,öğrenmek,1,Ön lisans,1,örnek,2,örnekirapor,1,ösym,5,ösym sınav takvimi 2017,1,ösym sinav takvimi,1,ösym tercih,1,özel eğitim,1,özel harekat polisi alımı yapılacak,1,özel harekat polisi başvurusu yapılamıyor,1,özel harekat polisi başvurusuna erişemiyorum,1,özel harekat polisi olma şartları nelerdir,1,özel okul,1,para,1,para mı,1,Paradoks,1,Paragraf Sorusu Çözme Teknikleri,1,paranın gücü,1,platform,1,pmyo,1,polis,3,polis nasıl olunur,1,polis olmak için gereken şartlar nelerdir,1,polis olmak istiyorum,1,Polis Özel Harekat Başvuru Sayısı Açıklandı,1,Polis Özel Harekat Başvurusunda Gereken Belgeler Nelerdir ?,1,Polis Özel Harekat Fiziki Yeterlilik Parkuru nasıl olacak ?,1,polis özel harekat nasıl olunur,1,polis özel harekat sınavı,1,Polis Özel Harekat Sınavı Hakkında Genel Bilgi,1,polis özel harekat yardım sayfası,1,polis özel harekatlık için istenen belgeler,1,pomem,2,pöh,1,pöh fiziki yeterlilik parkuru,1,pöh istenen belgeler,1,pöh nasıl olunur,1,pratik ingilizce öğrenmek,1,primavera,1,Psikoloji Bölümü Tanıtımı,1,puan türleri,4,rapor,1,rehberlik,21,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü nasıl bir bölümdür,1,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü nedir,1,reklam,7,Resmi Gazete,1,Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tanıtımı,1,sas nedir,1,sat,1,sat nedir,1,sat ve sas komandosu nasıl olunur,1,sat ve sas nasıl olunur,1,seviyeli sohbet,1,sinav takvimi 2017,1,sinav takvimi 2017 açıklandı,1,sohbet odaları,1,sohbet sitesi,1,staj,29,staj ilanları,1,Staj Sigortası,1,Staj Sigortası Emekliliği Nasıl Etkileyecek,1,Staj Sigortası Emeklilik,1,Stephen Hawking,1,subay nasıl olunur,2,talaşlı,1,tanitim yazisi,16,tarih,3,telegram,1,teog nedir ?,1,teog sınavı,1,tercih,4,tercih edilen bölümler,1,tercih yaparken dikkat edilmesi,1,tercihte dikkat edilmesi gerekenler,1,tez,2,tezli lisans,1,tezsiz lisans,1,tıp bölümü,1,tıp bölümü tanıtımı,1,tıp fakültesi,2,tıp fakültesi için gereken net sayısı,1,tıp fakültesi kaç netle kazanılabilir,1,tm bölümleri,1,tm puanıyla tercih edilebilecek bölümler,1,tm-1 bölümleri,1,tm-2 bölümler,1,torpil,1,ts bölümleri,1,TS puan türüyle tercih edilebilecek bölümler,1,ts-1 bölümleri,1,ts-2 bölümleri,1,tsk,2,TSK Önlisans Mezunu Bordo Bereli Alacak,1,Turizm ve Otel İşletmeciliği Staj Defterleri,1,Türk Edebiyatındaki Önemli Dergiler,1,türkçe konuları,1,Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Üniversiteler,1,türkiyede en çok tercih edilen 10 üniversite,1,türkiyenin en iyi üniversiteleri,1,tyt,11,Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi,1,udemy,1,ukrayna üniversitelerinde okumak,1,ulaştırma,1,Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi,1,universite bolumleri,33,Uygur Çelebi,1,üniversite,8,üniversite hazırlık,1,üniversite Hazırlık Telegram grubu,1,üniversite kayıt dondurma,1,üniversite sınavı,1,üniversite tercih,3,üniversite tercih rehberi,1,üniversite tercihi,1,üniversite tercihi nasıl yapılır,1,üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler,1,üniversite tercihi yapmadan önce bilinmesi gerekenler,1,üniversite tercihi yapmak,1,Üniversitenin Anlatılamayan bölümleri,1,üretim staj defteri,1,vakıf üniversiteleri,8,verimli ders çalışma,1,Yabancı Dil Öğrenmenin Faydaları Nelerdir ?,1,yaratıcı,1,yaşlı bakımı bölümü,1,yaşlı bakımı nasıl bir bölümdür,1,yatay geçiş kimler yapabilir,1,yatay geçiş nasıl yapılır,1,yatay geçiş nedir,2,yatay geçiş şartları nelerdir,1,yazılım,1,ygs,17,YGS Coğrafya Konuları,1,YGS Felsefe Konuları,1,ygs fen bilimleri,1,ygs fen bilimleri konu ve soru dağılımı,1,YGS Fizik Konuları,1,ygs geometri ders konulari,1,ygs geometri konu ve soru dağılımı,1,YGS Geometri Konuları,1,ygs geometri sorular,1,ygs konuları,8,ygs konulari,1,ygs matematik,1,Ygs matematik konuları,2,ygs matematik soru ve konu dağılımları,1,ygs ne zaman olacak,1,ygs sosyal bilimler,1,ygs sosyal bilimler konu ve soru dağılımı,1,ygs sosyal bilimler konuları,1,YGS Tarih Konuları,1,ygs türkçe konuları,2,ygs türkçe konuları 2016-2017,1,ygs türkçe soru dağılımları,1,YGS'de En Çok Çıkan Konular,1,yks,31,yks edebiyat,2,yks telegram Grubu,1,yks tercih,6,yök,1,yunus polis,1,yunus polis nasıl olunur,1,yunus polis olmak istiyorum,1,yurt için gerekli eşyalar,1,yurt için gerekli malzemeler,1,yüksek kariyer,1,yüksek lisans,3,yüksek maaş,1,zabıta nasıl olunur,1,zam,1,Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı,1,Zootekni Bölümü,1,
ltr
item
Eğitim Destek: KYK Yurdu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
KYK Yurdu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
https://4.bp.blogspot.com/-v_55NZRxH4o/WcxBKv2BugI/AAAAAAAAMTU/1wclbPmDv44fSprCklz4JG1VnoS5cvBMACEwYBhgL/s640/kyk%2Byurdi.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-v_55NZRxH4o/WcxBKv2BugI/AAAAAAAAMTU/1wclbPmDv44fSprCklz4JG1VnoS5cvBMACEwYBhgL/s72-c/kyk%2Byurdi.jpg
Eğitim Destek
https://www.egitimdestek.org/2017/09/kyk-yurdu-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari.html
https://www.egitimdestek.org/
https://www.egitimdestek.org/
https://www.egitimdestek.org/2017/09/kyk-yurdu-sikca-sorulan-sorular-ve-cevaplari.html
true
5101758931147556569
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi. Herhangi bir yazı bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamını Oku... Yanıtla Yanıtı Sil Sil By EV Sayfalar GÖNDERİLER Hepsini Gör SİZİN İÇİN ÖNERİLENLER: ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM GÖNDERİLER İsteğiniz ile ilgili herhangi bir gönderi bulunamadı. Ana Sayfaya Dön... Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şu anda 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago iki ay önce İzleyiciler Takip et PREMİUM İÇERİK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN PAYLAŞIN. STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorum, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content