KYK Burs ve Kredisi Hakkında En Çok Sorunlan Sorular ve Cevapları

kyk-en-cok-sorulan-sorular-ve-cevaplari

KYK Burs ve Kredisi Hakkında En Çok Sorunlan Sorular ve Cevapları

Üniverite öğrencilerinin tercih dönemini bitirdikten sonra en çok ilgilendikleri konulardan biriside KYS bursudur. KYS Burs ve Kredisi alma düşüncesinde olan öğrencilerin en çok sorduğu soruları bir araya getirerek KYS Bursu hakkında aklınızdaki soruların hepsine cevap getirdik. Halen sorunuza cevap bulamadıysanız yorum yaparak KYK Burs/Kredi hakkında  soru sorabilirsiniz en kısa sürede konuyla ilgili sizlere elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız.

1. Burs/Kredi başvuruları hangi tarihte başlar, değerlendirme nasıl yapılır?
Kredi/burs başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihlerde internet üzerinden alınmaktadır. İnternet başvuru ekranında ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte olup bu bilgiler kamu kurumları bilgileri ile karşılaştırılarak teyidi alınmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmektedir. Durumu mevzuata uygun bütün öğrenciler öğrenim kredisi alabilirler.

2. Burs ve Kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları elektronik ortamda aynı başvuru sayfası üzerinden alınmaktadır(Ayrı ayrı bir müracaat yoktur).

3. Yurtdışında yükseköğrenim görmekteyim başvuru yapabilir miyim?
Yurtdışında eğitim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

4. Burs/kredi başvurusu yaptım. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler yapılacak iş ve işlemler sonuç açıklama sayfalarında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Yapılan değerlendirme sonrasında durumu mevzuata uygun öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilmektedir. Öğrenim kredisi veya burs hakkı kazanan bütün öğrencilerin burs/kredi onay işlemi ekranından taahhütname onayı yapmaları zorunludur. Süresi içerisinde onay yapmayan öğrencilere ödeme yapılmamaktadır. Taahhütname onaylamayan öğrencilerin tekrar müracaat hakları vardır.

5. Burs/kredi başvurusu yaptım. Başvurumu iptal etmek istiyorum ne yapmam gerekiyor?
Yaptığınız başvuru sonucunda tarafınıza burs/kredi tahsisi halinde www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinde burs/kredi taahhüt senedini onaylamadığınız sürece tarafınıza ödeme yapılmamaktadır. Böylece başvurunuz iptal olmuş olacaktır.

6. İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabiliyor mu?
Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de, yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde Kurumumuzdan burs/kredi alabilirler.

7. Hem öğrenim kredisi hem de bursu aynı anda alabiliyor muyum?
Kurumumuz tarafından burs alan öğrenciye öğrenim kredisi, öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilememektedir.

8. Kurumunuzdan öğrenim kredisi almaktayım. Bu kredinin bursa dönüşmesini istiyorum ne yapmalıyım?
Öğrenim kredisi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; Yönetim Kurulunca belirlenen öncelikle burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür. Öğrencinin dilekçe ile kurumumuza müracaat etmesi gerekmektedir.

9. Öncelikli olarak burs-kredi alan öğrenciler kimlerdir?

 • Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)
 • Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)
 • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,
 • Anne ve babası vefat etmiş olanlar,
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,
 • “Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,
 • ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler
 • öncelikli olarak burs almaktadırlar.10. Öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini nereden edinebilirler?

 • Şehit/Gazi çocuğu (Şehit bekar ise bekar kardeşi, evli ise çocuğu//Gazi bekar ise kendisi, evli ise çocuğu) (İlgili Kurum ve Kuruluşlardan alınacak belge),
 • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler (Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor),
 • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Kurumumuz tarafından araştırılmaktadır.),
 • Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Kurumumuz tarafından araştırılmaktadır.),
 • Milli futbolcular (T.C Gençlik ve Spor Bakanlığından alınacak millilik belgesi amatör futbolcular Futbol Federasyonundan teyit edilmektedir.),
 • Anne ve babası vefat edenler, (Kurumumuz tarafından Mernis Sisteminden teyit edilmektedir)
 • İlk yüz öğrencileri ÖSYM Başkanlığından teyit edilmektedir.11. Öncelikli öğrenciler öncelik belgelerini ne zaman ve nereye teslim edecekler?
Burs/Kredi müracaatından sonra, Kurumumuz kyk.gsb.gov.tr internet sayfasında ilan edilen tarihler arasında öncelik belgenizi Söğütözü Mahallesi, 2176 Sokak, Numara:25 Çankaya, Ankara adresine elden teslim edebilir veya posta yolu ile gönderebilirsiniz.

12. Kurumunuzdan ilk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler Kurumun kyk.gsb.gov.tr internet adresinde ilan edilerek, kazanan öğrencilerden taahhütname yaptırmaları istenmektedir. Kendilerine burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak e-devlet şifreleri ile, 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden Kurum linkine ulaşarak, anne veya babanın e-devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-devlet şifreleri ile, 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüklerinden herhangi birine, belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.)ile birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabilirler. Taahhüt Senedini onaylamayan öğrencilere burs veya öğrenim kredi verilmeyecek olup, ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

13. Kurumumuzdan burs/kredi alan öğrencilerin ödemeleri ne zaman yapılmaktadır?
Kurumumuzdan ilk defa burs/kredi alacak olan öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılının ocak ayı itibariyle ödeme yapılmakta iken, 2016-2017 öğretim yılında kurumumuzdan ilk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılacaktır. Kurumumuzdan burs/kredi alan öğrencilere, TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

14. Bursun devam etmesi için aranılan “başarılı olma” durumu neye göre belirlenmektedir?
Başarı kriteri öğretim kurumlarının yetkisindedir. Öğretim kurumu tarafından başarısız olduğu bildirilen öğrencinin bursu öğrenim kredisine dönüştürülür.

15. Bursum başarısızlıktan öğrenim kredisine dönüştü, bu yıl başarılıyım öğrenim kredim bursa dönüşebilir mi?
Başarısızlıktan bursu öğrenim kredisine dönüşen öğrenciler tekrar başarılı olsalar dahi öğrenim kredileri bursa dönüşmez.

16. Okulum uzadı. Burs/kredi alma hakkım devam ediyor mu?
Kurumumuz tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere normal öğrenim süresi kadar burs/kredi ödemesi yapmaktadır. Ek süre okuyan öğrencilere burs/kredi ödemesi yapılamaz.

17. Burs/kredi taahhüt senedindeki “kredi miktarı ile ödenen kredi miktarı aynı mıdır?
Kredi/Burs taahhütname onayında bulunan öğrencilerimiz, taahhütnamede geçen “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak tarafıma ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutar üzerinden, aşağıda belirtilen şartlarla Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Kurum) ödeyeceğimi, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların tarafıma banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu“ kabul ve taahhüt etmektedirler.

18. Hangi durumlarda öğrenim kredisi kesilmektedir?

 • Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,
 • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, 
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme, 
 • Öğretim kurumunun kapatılması,
 • Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması, 
 • Asgari ücret düzeyinde devamlı gelirle çalışma, 
 • Kesin hükümle mahkûm olma, hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir. 


19. Hangi durumlarda burs kesilmektedir?

 • Başarısız olması, 
 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması, 
 • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, 
 • Öğretim kurumunun kapatılması, 
 • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, 
 • Kesin hükümle mahkûm olması, hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir. 


20. Kurumunuzdan almakta olduğum burs/krediyi almak istemiyorum nasıl bir işlem yapmalıyım?
Kurumumuzdan almakta olduğunuz burs/kredinizi almak istememeniz halinde www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi vazgeçti (iptal) işleminizi yapabilirsiniz

21. Kredi almaktan vazgeçmiştim ancak kredimin tekrar ödenmesi için nasıl bir işlem yapmalıyım?
Normal öğrenim sürenizde kredinizi tekrar almak istemeniz halinde, durumunuzu belirten dilekçenizi posta yolu ile Kurumumuza ulaştırmanız halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kalan öğrenim süreniz kadar krediniz ödenecektir.

22. Burs almaktan vazgeçmiştim ancak bursumun tekrar ödenmesi için nasıl bir işlem yapmalıyım?
Burs Yönetmeliğine göre burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu vazgeçtiği tarih itibariyle kesilir ve almakta olduğu öğretim türünde tekrar bir daha burs verilmez. Ancak lisansüstü öğrenimine başlama halinde tekrar burs/kredi müracaatında bulunabilirsiniz. Öğrenim kredisi talep etmeniz halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kalan öğrenim süreniz kadar kredi ödenir.

23. Kredi almaktan vazgeçtim, borcumu ne zaman ve ne şekilde ödemem gerekli
Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık taksitler halinde öder.

24. Kurumunuzdan kredi/burs almaktayım (ÖSYM, yatay geçiş, merkezi yatay geçiş ile) başka bir öğretim programına kayıt yaptırdım. Kredi/burs işlemlerimin devamı için ne yapmalıyım?
Öğrenim kredisi alan öğrencilerden istenen belgeler:
Eski öğretim kurumunuzdan ayrıldığınız tarih ve sınıfınızı hazırlık okuyup okumadığınızı ve kayıt dondurmanızın olup olmadığını gösterir belge ile yeni öğretim kurumunuzdan alacağınız kayıt yaptırdığınız tarih ve sınıfınızı gösterir belgeyi bir dilekçe ekinde kredi numaranızı veya T.C. kimlik numaranızı belirterek posta yolu ile Kurumumuza göndermeniz gerekmektedir.

Burs alan öğrencilerden istenen belgeler:
Eski öğretim kurumunuzdan ayrıldığınız tarih ve sınıfınızı, hazırlık okuyup okumadığınızı, kayıt dondurmanızın olup olmadığını ve başarı durumunuzu gösterir belge ile yeni öğretim kurumunuzdan alacağınız kayıt yaptırdığınız tarih ve sınıfınızı gösterir belgeyi bir dilekçe ekinde kredi numaranızı veya T.C. kimlik numaranızı belirterek posta yolu ile Kurumumuza göndermeniz gerekmektedir.

25. Kurumunuzdan kredi/burs almaktayım DGS ile başka bir öğretim programına kayıt yaptırdım. Kredi/burs işlemlerimin devamı için ne yapmalıyım?
Öğrenim kredisi alan öğrencilerden istenen belgeler:
Eski öğretim kurumunuzdan ayrıldığınız tarih ve sınıfınızı hazırlık okuyup okumadığınızı ve kayıt dondurmanızın olup olmadığını gösterir belge ile yeni öğretim kurumunuzdan alacağınız kayıt yaptırdığınız tarih ve sınıfınızı gösterir belgeyi bir dilekçe ekinde kredi numaranızı veya T.C. kimlik numaranızı belirterek posta yolu ile Kurumumuza göndermeniz gerekmektedir.

Burs alan öğrencilerden istenen belgeler:
Eski öğretim kurumunuzdan ayrıldığınız tarih ve sınıfınızı, hazırlık okuyup okumadığınızı, kayıt dondurmanızın olup olmadığını ve başarı durumunuzu gösterir belge ile yeni öğretim kurumunuzdan alacağınız kayıt yaptırdığınız tarih ve sınıfınızı gösterir belgeyi bir dilekçe ekinde kredi numaranızı veya T.C. kimlik numaranızı belirterek posta yolu ile Kurumumuza göndermeniz gerekmektedir.

26. Kurumunuzdan kredi/burs almaktayım öğretim kurumumdan izin aldım (kayıt dondurma) burs/kredi işlemleri için ne yapmalıyım?
Öğretim kurumunuzdan alacağınız kayıt dondurduğunuza ilişkin belgeyi dilekçe ekinde Kurumumuza göndermeniz halinde kredi/bursunuz dilekçe tarihinizi takip eden ödeme döneminden kayıt dondurduğunuz süreniz kadar kesilmektedir.

27. İzin (kayıt dondurma) süresi bitti tarafıma tekrar kredi/burs ödemesi yapılması için ne yapmalıyım?
Öğretim Kurumunuzdan alacağınız öğrenci belgenizi durumunuzu anlatan dilekçe ekinde Kurumumuza göndermeniz halinde burs/krediniz dilekçe tarihinizi takip eden ay itibariye hesabınıza aktarılacaktır. Almadığınız süre normal öğrenim sürenize eklenecektir.

28. Kurumunuz katkı kredisi veriyor mu?
29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.

29. Kurumunuzdan almakta olduğum kredi/burs neden erken kesildi?
Öğretim kurumundan, öğrenci hakkında Kurumumuza, kredi/burs almasına engel teşkil edecek bilgilerin (mezun, terk vb.) gelmiş olması halinde öğrencilerin kredi/bursları kesilir ve bir daha ödenmez. Tarafınıza yapılmayan kredi ödemeleri borç olarak kaydedilmez. Son sınıf öğrencilerine burs/kredi ödemeleri haziran ayına kadardır.

30. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri burs/kredi alabiliyor mu?
Açık Öğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerine, burs/kredi verilmemektedir. Ancak, öncelikli öğrenciler Kurumumuz hizmetlerinden yararlanmaktadır. Durumlarında herhangi bir öncelik söz konusu değil ise (öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.) Kurumumuz tarafından burs/kredi ödemesi yapılmamaktadır.

31. Kurumunuz internet sitesinde “öğrencilerin ödeyecekleri bakiye borcu eğitimi süresinde aldığı kredi miktarının üç katını geçemez” cümlesi ne anlama gelmektedir?
Kurumumuz internet sitesinde bahsedilen konu, Kurumumuzdan kredi alan öğrencilerin borcu hesaplanırken, almış oldukları kredilere ilave edilen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) miktarının, Kurumca ödenen kredi miktarının 3 katını geçemeyeceğini ifade etmektedir.

32. Öğrenim kredisi borçları nasıl hesaplanır?
Kurumdan öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, öğrenim kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

33. Katkı kredisi borçları nasıl hesaplanır?
Kurumdan katkı kredisi alan öğrencilerin borcu ise, katkı kredilerinin verildiği tarihten itibaren öğrenim süresi bitimine kadar geçen sürede veya herhangi bir sebeple kredisinin kesildiği tarihe kadar; Kurumca öğrenci adına üniversitesi hesaplarına ödenen miktarlara, katkı kredisi verilen öğretim yılının ocak ayından başlamak üzere en son kredi aldığı yılın aralık ayındaki, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır.

34. Kredi borcum tespit edildikten sonra kredilerimi nasıl/ne şekilde ödeyeceğim?
Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında, düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhüt Senetleri” nde borçlarını tebligat beklemeksizin, normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar zamanda aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler.

35. Kredi geri ödeme planı tarafıma ulaştırılacak mı?
Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri “Burs/Kredi Taahhüt Senetlerinde” borçlarını tebligat beklemeksizin, normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak, kredi aldıkları süre kadar zamanda aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Bu sebeple Kurumumuzun tarafından tebligat yapılmamaktadır. Kaldı ki tebligat yükümlülüğü de bulunmamaktadır.

36. Kurumunuzdan aldığım öğrenim kredilerinin geri ödeme planını taksit sayısın/tutarlarını kendim belirleyebiliyor muyum?
Öğrencilerimiz, 351 sayılı Kanun gereği öğrenim kredisi geri ödemelerini kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) ödemektedir.

37. Göndermiş olduğunuz ödeme planı elime geçmedi borç ve taksitlerimi nereden öğreneceğim?
Borç ve taksitlerinizi Kurumumuzun kyk.gsb.gov.tr internet adresindeki “Öğrenim / Katkı Kredisi Borç Sorgulama” sayfasından veya 444 1 961 nolu çağrı merkezimizden öğrenebilirsiniz.

38. Şu an işsizim / öğrenciyim öğrenim ve/veya katkı kredisi borcum ertelenemez mi?
Öğrenci (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.

Borç ödeme vadesi henüz başlamayanların, Borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin, Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR gibi sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borç ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.
“Katkı kredisi ödemelerinde de aynı esaslar uygulanmaktadır.”
Bunun dışında, herhangi bir sebeple (öğrenci olmak, işsizlik vb.) borcun ertelenmesi, silinmesi veya yeniden taksitlendirilmesi mümkün değildir.
Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, borç başlangıç tarihinden bir ay önce www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilirler.

39. Şu an vatani görevimi yapmaktayım. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcum ertelenemez mi?
Öğrenci (borçlu) öğrenim ve katkı kredisi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere bu krediyi aldığı süre kadar zamanda ve aylık taksitler ( 2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık taksitler ) halinde, her dönemin son ayının veya aylık vadenin en geç son iş günü mesai bitimine kadar ödemek zorundadır.
Borç ödeme vadesi henüz başlamayanların,
Borç taksitlerini aksatmadan ödeyenlerin,
Ödeme dönemleri askerlik dönemine rastlarsa, borçları Yİ-ÜFE uygulanmadan askerlik döneminin sonuna kadar ertelenir.
Durumu yukarıdaki şartlara uyan borçlular, borçlarını erteletebilmeleri için, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilirler.

40. Lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisansa başladım lisans öğrenim kredisi borcum ertelenir mi?
Lisans öğrenimini normal eğitim süresinde tamamladıktan sonra, öğrenimine ara vermeden yüksek lisans (master) öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarını, lisans öğreniminin bitiminden itibaren dört yıl sonraki aydan başlamak üzere,
Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminden sonra, öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler öğrenim kredisi borçlarını, doktora öğrenimlerinin normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldıkları süre kadar zamanda ve aylık dönemler halinde ödemek zorundadırlar.

Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin, lisans öğrenimi döneminde aldıkları kredilerden doğan borçlarının ertelenebilmesi için;
Lisans öğreniminden sonra ara vermeden yüksek lisans (master) veya doktora öğrenimine, ya da yüksek lisans (master) öğreniminden sonra ara vermeden doktora öğrenimine başlamış olmaları halinde, lisansüstü öğrenimine kayıt yaptırdığı tarihten itibaren 30 gün içinde, , www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile borç erteleme talebinde bulunabilirler.

41. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcumu ne zaman, nasıl ve nereye ödeyeceğim?
a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler, borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,

b) Herhangi bir sebeple, kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere, kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde(2006 – 2007 öğretim yılından önce üçer aylık ) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdürler ödemelerini TC Kimlik Numarası ile kyk.gsb.gov.tr internet adresimiz üzerinde E-Ödeme Bölümü ya da Geri Ödeme Bölümünden yapabilecekleri gibi TC Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından yapabilirler. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilirler. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşecektir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılırlar.

42. Erken ödeme indirimi nedir?
Kredi borçlarının tamamının, ödeme başlangıç tarihinden önce ödenmesi halinde yapılan indirimlere erken ödeme indirimi denir. Erken ödeme indirimi kredi borcunun Yİ-ÜFE borcu üzerindendir. Anapara üzerinden herhangi indirim söz konusu değildir.

43. Erken ödemelerde nasıl bir indirim söz konusu?
Kurumumuzdan, normal öğrenim sürenizce almış olduğunuz öğrenim ve/veya katkı kredisinden doğan borçlarınızın tamamını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden itibaren birinci yıl içinde öderseniz anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlardan doğan borçlarınızdan % 30; ikinci yıl içinde öderseniz % 20 erken ödeme indiriminden yararlanabilirsiniz.

44. Erken ödeme indiriminden nasıl faydalanabilirim?
Erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen borçlular, ödeme yapmadan önce, Kurumumuz 444 19 61 nolu çağrı merkezimizi aramak suretiyle indirimli borç miktarını öğrenerek, T.C. Ziraat Bankasının herhangi bir şubesinde adını, soyadını, ve T.C. Kimlik Numarasını belirtmek suretiyle ödemelerini yapabilirler.

45. Borç taksitlerim başladıktan sonra kalan borcumun tamamını ödesem herhangi bir indirim yapılır mı?
Borç taksitleri başladıktan sonra, borcunuzun tamamını ödemeniz halinde herhangi bir indirim yapılması mümkün değildir.

46. Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçları hangi durumlarda silinir?
Kurumumuza öğrenim ve/veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan;
Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların,
Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin, borçları silinir.

47. Benim borcum neden aldığım kredinin üç katından fazla?
Süresi içinde ödenmeyen borçlara her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda gecikme zammı ilave edilmektedir. Bu durumda olan borçluların borcunun, almış oldukları kredi miktarının geçmesi mümkündür.

48. Borcumu ödediğim halde, kurumunuz internet sayfasındaki sorgu ekranında halen neden borçlu olarak görünüyorum?
Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcuna mahsuben yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra ödemenin yapıldığı tarih itibariyle borçluların şahsi hesaplarına işletilmektedir. Bu nedenle, yapmış olduğunuz ödemeleri, ödemeyi yaptığınız ayı takip eden ayın 15’inden sonra ödediğiniz tarih itibariyle hesabınızda görebilirsiniz.

49. Borcumu ödediğim halde, kurumunuz internet sayfasındaki sorgu ekranında halen neden geri ödemesi yapılmış aya ait gecikme zammı işlemektedir?
Öğrenim ve/veya katkı kredisi borcuna mahsuben yapılan ödemeler, ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın 15’inden sonra sisteme aktarıldığında, borçlunun ödemesini gerçekleştirdiği tarih baz alınarak sisteme aktarılır. Bu tarihten sonra ekranda görülen (sisteme aktarılmadan önceki) gecikme zammı silinir.

50. Kredi borçlarıma mahsuben sehven fazla ödeme yaptım. Nasıl geri alabilirim?
Kredi borçlarınıza mahsuben yapmış olduğunuz fazla ödemenin tarafınıza iade edilebilmesi için dilekçenizi Kurumumuza göndermeniz gerekmektedir.

51. Borç taksitlerimi zamanında yatırmadığımda nasıl bir işlem uygulanmaktadır?
Öğrenim ve katkı kredisi borçlusu olup, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir yıllığı, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır ve bu tarihten başlayarak 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’’ kapsamına girer ve bu kanun hükümlerine göre Vergi Dairesi Müdürlüklerince, borçlulardan tahsil edilerek Kuruma ödenir.

52. Borç taksitlerimi zamanında yatırmadığımda uygulanacak gecikme zammı ne kadardır?
Süresi içinde ödenmeyen borçlarınıza, her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlarda günlük gecikme zammı uygulanmaktadır. 19 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammı oranı aylık % 1.40 olup, günlük uygulanmaktadır.

53. Ödemelerimi vergi dairesine yapmaktayım. Bir sonraki ayın 15’ inden itibaren sisteme yansır düşüncesiyle sitenizin sorgu ekranına girdim fakat hala ödeme yapılmamış görünüyor ?
Vergi daireleri üzerinden yapılan kredi ödemelerinin Kurumumuz hesaplarına aktarılması süreci/süresi, Ziraat Bankası üzerinden yapılan kredi geri ödemelerinden farklıdır. İlgili vergi dairesi ödeme yaptığınız tarih itibari ile sistemimize aktarma yapar. Aktarma sonrası, bu tarihten sonra ekranda gözüken gecikme zamları (doğru tutarların ödenmesi kaydıyla) silinmektedir(Vergi Dairesine yapılan ödemelerinizi e-devlet şifreniz ile vergi dairesi internet vergi dairesi üzerinden takip edebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından borçlarını ödeyen borçlular bildirildikçe sistemimizden borç ödendiği görülebilecektir).

54. Kredi geri ödemelerini vergi daireleri üzerinden yapan borçlular, ivedilik kazanan taksit tutarlarını ödedikten sonra tekrar kurum hesaplarına kredi borçlarını ödeyebilirler mi?
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre vergi daireleri ya da mal sandıklarınca tahsil olunacak olan kredi geri ödemeleri ilgili vergi dairelerince/mal sandıklarınca borç bitinceye kadar tahsil edilme yoluna gidilir.

55. Kurumunuzdan kredi/burs almış ve/veya almakta olan kızım/oğlum vefat etti ne yapmalıyım?
Kredi alırken veya aldıktan sonra vefat edenlerin, borçları silinir. Kurumumuz tarafından MERNİS sorgulaması yapılarak vefat eden öğrencilerimizin bilgisi alınmaktadır. 


Halen sorunuza cevap bulamadıysanız yorum yaparak KYK Burs/Kredi hakkında soru sorabilirsiniz en kısa sürede yardımcı olacağız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement