İktisat Bölümü Tanıtımı

İktisat Bölümü Tanıtımı

İktisat Bölümü Tanıtımı

Üniversite sınavına hazırlanan ve üniversite tercihi yapmak isteyen adaylar için İktisat bölümünün tanıtımını yaptık. Bu sayede bu bölümü daha iyi tanıyacak ve daha doğru kararlar almış olacaksınız. Sizlere yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. İktisat bölümüyle ilgili sormak istediklerinizi yorum yaparak sorabilirsiniz en kısa sürede konuyla ilgili geri dönüş sağlanacaktır.

İktisat(Ekonomi) Bölümünün Genel Tanıtımı :

İktisat(Ekonomi) hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. İnsan ihtiyaçları hiç bitmez bu doğrultuda ise tükenebilir kaynakların belli bir sınırı vardır bu durumda araya iktisat girmektedir. Tükenebilir kaynakların insanların ihtiyaçlarını karşılamak için en verimli,etkin şekilde kullanılması ayrıca mal ve hizmetlerin bölüşümü hususunda eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür.

İktisat Bölümünün Amacı Nedir ?

İktisat Bölümü ekonomi alanında öğrencilere sağlam teorik alt yapı kazandırarak bu konuda uygulamalı olarak ekonometrik ve istatistiki yöntem ve analizlerle destekleyerek ekonomik sorunları kavrama ve çözümleme konusunda akademik yeterliliğe ulaştırmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler ekonomiyi daha farklı bir gözle görebilecek ve bu doğrultuda sorunların çözümünü sağlayabilecek hale geleceklerdir.

İktisat Bölümünün Puan Türü Nedir ?

İktisat bölümü TM-1 puan türüne göre alım yapmaktadır 4 yıllık Lisans Bölümüdür.

İktisat Bölümünde Hangi Dersler Görülmektedir ?

 • İktisat Teorisi
 • İktisat Tarihi
 • İktisat Politikası
 • İktisadi Gelişme
 • Uluslararası İktisat
 • Mikro İktisat
 • Makro İktisat
 • Para Teorisi
 • Banka ve Finans
 • Ekonomide Büyüme ve Kalkınma
 • Matematik
 • İstatistik
 • Ekonometri
 • İşletme
 • Muhasebe
 • Hukuk
gibi dersler işlenmektedir. Bunların yanında ilerleyen sınıflarda Türkiye ekonomisi,dünya ekonomisi,üretim,yönetim,pazarlama,finans piyasaları,kamu maliyesi,vergi sistemleri,AB ekonomisi,sanayi ekonomisi,çalışma ekonomisi,kurumsal ekonomi,psikolojik ekonomi,çevre ekonomisi gibi seçmeli dersler alabilmektedirler.

İktisat Bölümü için Gereken Nitelikler Nelerdir ?

 • Sayısal düşünme yeteneği
 • Sözel düşünme yeteneği
 • Ekonomiye ilgi duyma
 • Teorik açıklamaları anlayabilmek
 • Grafik,tablo,istatistik,sütun analizlerini anlayabilme oluşturabilme.
 • Güncel olarak ekonomiyi takip edebilme
 • Yabancı dil bilmek veya kolay öğrenebilmek.. 
 • Akademik yetenek
 • Araştırma ve inceleme yapmayı sevmek
 • Yönetim ve iktisadi alanda çalışmayı sevmek
Bu bölümde en önemli hususlardan birisi adayların yabancı dil öğrenmeleri gerekmektedir. Üniversite hayatınızda bu husus pek önemli olmayabilir lakin iş hayatına atılmak istediğiniz zaman yabancı dil en önemli etkenlerden birisi olacaktır. Kariyer hayatınızdan tutun maaşınıza kadar belirleyici olacaktır. Bu yüzden bu bölümü tercih etmek isteyen kişiler en azından İngilizceyi öğrenmeleri gerekir.

İktisat Bölümünden Mezun Olan Kişilerin Kazandığı Nitelikler Nelerdir ?

 • İktisat Alanında Uzman
 • İktisadi teorileri anlama becerisi kazanmış
 • Bölgesi,ulusal ve küresel ekonomisinin işleyiş biçimini kavramış ve bu konuda gerekli donanımı sağlayabilecektir.
Türkiye ekonomisinin hızla gelişen dünya ekonomisi ile entegrasyonunda, ihtiyacı olan kısa ve uzun vadeli gelişmeler ile ilgili öngörülerde bulunabilecek, ekonominin çeşitli sektörlerindeki olası aktiviteleri uluslararası platformda takip edip bunların yine kısa ve uzun vadeli stratejilerini saptayabilecek, Türkiye'nin başta kamu kesimi olmak üzere tüm ekonomik birimlerinin karar alma mercilerinde görev alabilecek düzeyde elemanlar yetiştirmek amaçlanır.

İktisat Bölümünden Mezun Olan Kişilerin Görev Yaptığı Alanlar 

İktisat mezunlarının kamu ve özel sektörde iş imkanları çok fazladır. Bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı gibi sınavlara girebilirler, iktisat uzmanı ve araştırıcı olarak da çalışabilmektedirler. Devlet ve özel sektöre ait bankalarda, araştırma kuruluşlarında, yerli veya uluslararası şirketlerde de bölüm mezunlarının alındığı kurumlardır.
İktisat bölümü mezunları uluslararası piyasa ve kurumlarda da aktif görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederlerse istedikleri akademik yeterliliğe ulaşabilirler

İktisat eğitimi genel olarak,sınırlı kaynaklarla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında bireylerin ve toplumların kararlarını ve bu kararların, nedenlerini, etkilerini ve etkinliğini incelemeye yöneliktir. Dolayısıyla iktisatçılar insanların ne kadar çalışacakları, hangi ürünü satın alacakları, ne kadar tasarrufta bulunacakları, tasarruflarının ne kadarını yatırıma dönüştürecekleri gibi kararlarını inceler. Ekonomiyi bir bütün olarak ele alır tamamını etkileyen güçleri ve eğilimleri de analiz eder.

Günümüz toplumlarındaki sorunları anlamamızı sağlayan iktisat biliminin incelediği konular arasında işsizlik ve enflasyon, iktisadi büyüme, uluslararası ekonomik ilişkiler ve iktisat politikaları önem taşımaktadır.İktisatçılar uygulamada karşılaşılacak sorunlara çözüm getirebilecek ve hatta yönetimi elinde bulunduranların kararlarında etkin olacak bilgi birikimine sahip olmalı; analitik düşünce ve sentez yapma kabiliyetlerini geliştirerek çağın ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları
 • Üretim, planlama ve ticaret bölümlerinde
 • Sigorta şirketleri
 • Bankalar
 • Eğitim ve araştırma kurumları
 • Borsa ve aracı kurumlar
 • DPT uzmanı
 • Özel ve Kamu kuruluşlarında Yönetici Danışman
 • Muhasebeyle ilgili alanlar
 • Maliye Bakanlığına bağlı kurumlar
 • Hazineye bağlı uzmanlıklar
 • Sosyal Güvenlik Kurumları
 • Bakanlık ve Kurumlara bağlı Müfettişlikler
 • Akademik Personel
İktisatçılar çalıştıkları kurumlar hammadde ve insangücü kaynaklarının en kârlı biçimde kullanılmasının yanında üretilen malların pazarlanmasında da en uygun yöntemlerin bulunması ve geliştirilmesi için çalışmaktadırlar.

Mezunlarına Lisans Diploması ve "İktisatçı" ünvanı verilmektedir. İktisatçıların ekonomi tarihini iyi bilmeleri, teorilerin arka planına hakim olmaları, olaylar arasında bağlantı kurabilmeleri, mevcut ve ihtimal sorunlara çözüm üretebilecek formasyona sahip olmaları beklenir.

Programı tamamlayan öğrenciler, iktisat, işletme ve siyaset bilimi gibi alanlarda yüksek lisans öğrenimi görebilir veya değişik araştırma kurumlarında, işletmelerde ya da yükseköğretim kurumlarında da görev alabilmektedirler. Çeşitli bakanlıklarda, kamu ve özel bankalarda müfettiş, denetçi ve uzman olarak görev alabilir, uluslararası piyasalar ve kurumlarda, araştırma şirketlerinde çalışabilirler. Bölümü bitiren öğrencilerin iyi düzeyde İngilizce bilmeleri ve bilgisayar teknolojilerine hakim olmaları diğer iktisatçılar arasında avantajlı bir konuma sahip olmalarını sağlamaktadır.

İktisat Bölümünün Geleceği Nedir ?

İktisat bölümünü insan ihtiyaçlarını karşılamak için tükenebilir kaynakları en iyi şekilde kullanmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda ekonomi için akademik yeterliliğe ulaşmış kişilere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Günümüzde ki asıl savaş ekonomi olduğu için bu alanın geleceği her zaman olacaktır. Bu yüzden bu alana ilgi duyan kişilerin tercih etmesini kesinlikle önermekteyiz. Ayrıca iş imkanlarının en geniş bölümlerden birisi olduğunu da söyleyebilirim.
İktisat Bölümüyle ilgili sormak istediklerinizi yorum yaparak sorabilirsiniz en kısa sürede konuyla ilgili yardımcı olunacaktır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement