Edebiyatta İlkler

edebiyatta-ilkler

Edebiyatta İlkler 

ÖSYM Edebiyat sınavlarında genel olarak ''Edebiyatta İlkler'' sorularını her yıl sormaktadır. Bu tarz bilgiler önemli olduğu gibi sorulma ihtimali yüksektir. Bunun için sizler için dönem dönem hazırlamış olduğumuz edebiyatta ilkler listesine çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Bu bilgileri öğrenmeniz  edebiyat sorularında netlerinizin artmasını sağlayacak önemli bir faktör olacaktır. ÖSYM'nin sınavlarda doğrudan veya dolaylı olarak sorduğu bu bilgileri bir araya getirilerek sizler için hazırlanmıştır bu bilgilerin gelecek sınavlarda da sorulma ihtimali çok yüksektir. 

✔ Edebiyatta ilkler listesinden faydalanarak hem zamandan tasarruf edebilir ayrıca hafızanızı tazeleyebilirsiniz. 


TÜRK EDEBİYATINDA İLKLER :

1. Türk Edebiyatı’nın ilk yazılı ürünleri, Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin – Orhun Yazıtları 
2. Orhun Yazıtlarını ilk okuyup çözümleyen – Danimarkalı bilgin Thomsen’dır.
3. İlk Mesnevi, İlk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz – Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig.
4. İlk sözlük – Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügat-it Türk’üdür.
5. İlk biyografik eser – Ali Şir Nevai’nin – Mecalis’ün Nefais
6. Anadolu Türk Edebiyatında ilk biyografik eser – Edirneli Sehi Bey’in – Heşt Behişt’idir.
7. Tasavvuf alanında ilk şair – Ahmet Yesevi’dir.
8. İlk anı türü örneği – Babür Şah – Babürname’dir.
9. İlk gezi türüyle eser – Evliya Çelebi’nin Seyahatname- si’dir.
10. İlk fabl örneği – Şeyhi’nin Harname’sidir.
11. Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi ve şarkıyı icat eden: Nedim’dir.
12. İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
13. Tanzimat Edebiyatı sanatçısı olan Şinasi, batılı anlamda ilk fabl örneğini vermiştir.
14. İlk roman çevirisi – Fenelon’dan – Telemak ( Yusuf Kamil Paşa)
15. İlk roman örneği – Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat.
16. İlk edebi roman – Namık Kemal – İntibah ( Sergüzeşt-i Ali Bey)
17. İlk tarihi roman – Namık Kemal – Cezmi ( 1880 )
18. İlk köy romanı – Nabizade Nazım – Karabibik ( 1890 )
19. İlk realist roman – Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası.
20. İlk psikolojik roman – Mehmet Rauf – Eylül’dür.
21. İlk modern roman örneklerini –Halit Ziya Uşaklıgil’in – Mai ve Siyah – Aşk-ı Memnu.
22. İlk tezli ( bir görüşü savunan ) romanımız – Nabizade Nazım – Zehra.
23. İlk öykü örneklerini – Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayat ( Bilinene göre ilk)
24. Batılı anlamda ilk öyküye örnek – Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler.
25. İlk tiyatro çevirileri – Ahmet Vefik Paşa – Moliere’den yapmıştır.
26. Sahneye konulan ilk tiyatro eseri – Namık Kemal – Vatan Yahut Silistre.

27. Şinasi’nin Edebiyata kazandırdığı ilkleri şunlardır:
İlk batılı anlamda tiyatro “Şair Evlenmesi” (1859)
Şinasi’nin ilk şiir çevirileri – Racine, Lamartine ve Fenelon’dandır.
Şinasi’nin ilk ilk fabl çevirileri – Fransız şair La Fontaine’dendir.
İlk makale örneği – Mukaddime ( Tercüman-ı Ah- val’de yayımlandı.)
Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişi Şinasi’dir.

28. İlk özel gazate – Tercüman-ı Ahval (1860) Şinasi ve Agâh Efendi tarafından çıkarıldı.
29. İlk epik tiyatro örneği – Haldun Taner – Keşanlı Ali Des- tanı.
30. İlk uyaksız şiir – Abdülhak Hamit Tahran yazmıştır.
31. Divan şiirinin ilk şairi – Hoca Dehhani’dir.
32. İlk pastoral şiir örneklerini – Abdülhak Hamit Tahran– Sahra’da vermiştir.
33. İlk resmi gazete – Takvim-i Vakayi (1831)
34. İlk yarı resmi gazete – Ceride-i Havadis (1840)
35. İlk dergi örneği – Münif Paşa Mecmua-ı Fünun’dur.
36. İlk mizah dergisi – Teodar Kasap’ın çıkardığı “Diyojen”.
37. İlk antoloji – Harabat (Ziya Paşa)
38. İlk günlük (batılı anlamda) Direktör Ali Bey “Seyahat Jurnali”
39. Yusuf Kamil Paşa’nın yazdığı yer adları bakımından zengin sözlük – “Lehçe-i Osmanî”
40. Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz – Fuat Köprülü
41. Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren – Tevfik Fikret
42. Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden – Mehmet Emin Yurdakul

BATI EDEBİYATINDAKİ ÖNEMLİ YAZARLAR VE ESERLERİ

43. Eflatun: Devlet, Kanunlar, Ziyafet, Sokrates’in Savunması
44. Homeros: İlyada, Odisse
45. Sophokles: Kral Oidipus, Elektra, Trakhisli Kadınlar
46. Euripides: İphigeneia Alis’te, Orestes, Andromaque
47. Heredotos: Tarih
48. Çiçero: Nutuklar, Hitabet, Cumhuriyet, Dostluk
49. Vergilius: Bocilica, Georgeia
50. Seneca: Dialoglar, Troialılar, Agomennon
51. Dante: Divinia Commedia ( İlahi Komedya )
52. Ariosta: Çılgın Orlando
53. Tasso: Kurtarılmış Kudüs, Aminta
54. Cervantes: Don Quijote ( Don Kişot )
55. Montaigne: Denemeler
56. F. Bacon: Denemeler
57. Cornielle: Le Cid, Horace
58. Racine: Andromaque, Phedre
59. Moliere: Gülünç Kibarlar, Tartuffe, Adamcıl, Zoraki He- kim, Cimri, Hastalık Hastası
60. La Fontaine: Fabller
61. Pascal: Düşünceler
62. Montesquieu: Kanunların Ruhu, İran Mektupları
63. Voltaire: Henriade, Zadig
64. J. J Rousseau: İtiraflar, Toplum Sözleşmesi, Emile
65. Lamartine: Şairine Düşünceler, Graziella
66. V. Hugo: Hernani, Sefiller, Notr Dame de Paris, Cromwell, Cezalar
67. Balzac: Eugenie Grandot, Goriot Baba, Vadideki Zam- bak, Mutlağın Peşinde
68. Stendhal: Kırmızı ve Siyah, Parma Manastırı
69. Flaubert: Madam Bovary, Salambo, Duygusal Eğitim, Üç Hikâye
70. A. Daudet: Değirmenimden Mektuplar, Pazartesi Hikâye- leri, Sapho, Küçük Şey
71. E. Zola: Meyhane, Germinal, Deneysel Roman, Nana
72. Maupassant: Güzel Dost, Tombalak, Ayışığı, Küçük Roque
73. Baudelaire: Kötülük Çiçekleri
74. Albert Camus: Veba, Yabancı, Düşüş
75. Shakespeare: Venedik Taciri, Hamlet, Romeo ve Juliet, Othello, Kral Lear
76. Milton: Kaybolmuş Cennet
77. Daniel Defoe: Robinson, Crusoe
78. Charles Dickens: Antikacı Dükkânı, David Copperfield
79. Goethe: Faust
80. Schiller: Don Carlos, Wilhelm Tell
81. Puşkin: Maça Kızı, Çingeneler
82. Gogol: Müfettiş, Kumarcılar, Ölü Canlar
83. Dostoyevski: Suç ve Ceza, Budala, Karamazov Kardeşler
84. Tolstoy: Savaş ve Barış, Anna Karanina, İvan İlyiç’in Ölümü, Hacı Murat, Kazaklar
85. Gorki: Ana
86. İbsen: Hortlaklar, Halk Düşmanı
87. Edgar Allan Poe: Kuzgun, Annabel Lee, Canlar
88. Mark Twain: Missisipi’de Hayat
89. Jack London: Uçurum Halkı, Martin Eden, Vahşetin Çağrısı
90. Ernest Hemingway: Çanlar Kimin İçin Çalıyor, Silahlara Veda
91. John Steinbeck: Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar, Sardalya Sokağı.

TÜRK EDEBİYATINDAN İLKLER :

92. Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri: 8.yy’da yazılan Orhun Abideleri
93. İlk anı: Moğol imparatoru Babürşah’ın Babürname’si
94. İlk bibliyografya: Kâtip Çelebi’nin yazdığı Keşfü’z Zünun
95. Türk edebiyatının ilk tasavvuf şairi: Ahmet Yesevi
96. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman Paşa’nın yazdığı Sarf-ı Türkî
97. Edebiyatımızda gezi türünün ilk örneği: Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi
98. Edebiyatımızda ilk Fabl Örnekleri: Şeyhi'nin Harnamesi
99. Batılı anlamda ilk Fabl Örnekleri: Şinasi tarafından verildi
100. İlk çeviri roman: Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan yaptığı Telemak çevirisidir.
101. İlk yerli roman: Şemsettin Sami’nin Taaşşuk u Talat ve Fitnat (1872)
102. İlk edebi roman: Namık Kemal’in İntibah eseridir. (1876)
103. İlk tarihi roman: Namık Kemal Cezmi adlı eseri ( 1880 )
104. İlk köy roman: Nabizade Nazım’ın Karabibik eseridir. (1890)
105. İlk realist roman: Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası.
106. İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf’un yazdığı Eylül adlı eser (1901)
107. İlk Modern roman örnekleri: Halit Ziya Uşaklıgil’in Mavi ve Siyah (1897), Aşk-ı Memnu (1900)
108. İlk tezli ( bir görüşü savunan ) roman: Nabizade Nazım’ın Zehra’sıdır. (1896)
109. İlk öykü örnekleri: Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayet (1870-1895)
110. Batılı anlamda ilk öykü: Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler’idir. (1892)
111. İlk tiyatro çevirisi: Ahmet Vefik Paşa’nın Fransız Moliere’den yaptığı çevirilerdir. (1869)
112. Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre.
113. Batılı anlamda ilk tiyatro: Şinasi’nin Şair Evlenmesi (1859)
114. İlk şiir çevirileri: Şinasi’nin Racine-Lamatine, Fenelon’dan yaptığı çevriler (1859)
115. İlk makale: Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval’de yayımladığı Mukaddime
116. İlk atasözleri kitabı: Şinasi Durub-ı Emsal-i Osmaniye
117. İlk noktalama işaretleri: Şinasi (1859)
118. İlk özel gazete: Şinasi ve Agah Efendi, Tercüman-ı Ahval (1860)
119. Edebiyat sözcüğünü bizde ilk kullanan: Şinasi’dir.
120. İlk Epik Tiyatro: Haldun Taner’in Keşanlı Ali Destanı (1964)
121. İlk divan şairimiz: Hoca Dehhani (13 yy.)
122. İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi (1831)
123. İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis (1840) Churchill
124. İlk antoloji: Ziya Paşanın Harabat
125. İlk Pastoral şiir: A.Hamit Tahran-Sahra
126. Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan: A.Hamit (Eşber ve Sardanapal)
127. Heceyle Yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit- Nesteren
128. İlk Bibliyografya: Keşfü’z-Zünün-Kâtip Çelebi
129. İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
130. İlk tezkire: Ali Şir Nevai’nin Mecalisü’n-Nefais
131. İlk Mizah dergisi: Diyojen, Teodor Kasap
132. İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
133. Bilinen ilk Türk yazarı: Yollug Tigin ve Vezir Tonyukuk
134. Türkçe yazılan ilk kitap: Kutadgu Bilig
135. İlk siyasetname: Kutadgu Bilig
136. İlk Mensur şiir örneklerini veren: Halit Ziya Uşaklıgil
137. Şiirde ilk defa “Türk” kelimesini kullanan: M. Emin Yurda- kul
138. Dünya Edebiyatında ilk modern roman: Carvantes-Don Kişot
139. İlk edebi bildiriyi yayınlayan topluluk: Fecr-i Ati
140. İlk seyahatname: Mir’atü’l Memalik – Ali Seydi Reis
141. İlk edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
142. Batılı anlayıştaki edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
143. Dünya Edebiyatındaki ilk hikâyeci ve eseri: Boccaio - Decameron
144. İlk natüralist eserimizin yazarı: N.Nazım - Zehra
145. Türkçenin ilk dilbilgisi kitabı: Süleyman Paşa – Sarf-i Türk
146. Divan edb. “Mahallileşme” akımının temsilcisi: Nedim
147. Şarkıyı icad eden: Nedim
148. İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ül A’lam
149. İlk Türkçe sözlük: Şemseddin Sami - Kamus-ı Türki
150. İlk Özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey - Lehçetü’l Hakayık
151. Trajedi türünde ilk eser veren: Ali Haydar Bey
152. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
153. Edebiyatımızda objektif-eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.Mahmut Ekrem
154. Edebiyatımızda milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul
155. Türkçenin zengin, güçlü bir dil olduğunu savunan ilk eser: Divan-ı Lügat-it Türk
156. Konuşma dilinde yazılmış ilk hikâyenin yazarı: Ömer Seyfettin
157. Kadın sorununun edebiyatımıza ilk kez girdiği roman: A.Mithat – Henüz On Yedi Yaşında
158. Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Ka- lemler
159. Kurtuluş Savaşımızı doğrudan işleyen ilk roman: Ateşten Gömlek
160. Hikâyede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit – Memleket Hikâyeleri
161. Edebiyatımızın ilk kafiyesiz şiiri yazan: A. Hamit Tarhan - Validem
162. İlk köy şiiri: Muallim Naci - Köylü Kızların Şarkısı
163. İlk Alfabemiz: Göktürk alfabesi
164. Tekke şiirimizin babası: Ahmet Yesevi
165. İlk Türk destanı: Alp Er Tunga
166. Bizde Batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan: Namık Kemal
167. İlk kadın romancımız: Fatma Aliye Hanım
168. Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
169. Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Desta- nı
170. Okullar için hazırlanan ilk edebiyat kitabı: R.Mahmut Ekrem - Talim-i Edebiyat
171. Dünyada Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanes
172. Dünyada Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos (Aşil)
173. İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı: A. Vefik Paşa
174. Deneme türünün kurucusu: Montaigne
175. En başarılı psikolojik roman yazarımız: Peyami Sefa
176. İlk psikolojik roman ve yazarı: Mehmet Rauf - Eylül
177. İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret - Şermin.

YORUMLAR:

Ad

19. Dönem POMEM (Özel Harekat Branşı) Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı ve Parkuru,1,19.Dönem Polis Özel Harekat Mülakat Nasıl Yapıldı ? Hepsini Anlatiyorum,1,19.Dönem POMEM (Özel Harekat Branşı) Sınavı 2016 sorulanlar ve cevapları,1,19.Dönem POMEM Polis Özel Harekat Sınav Giriş Belgesi Açıklandı.,1,2016 KPSS taban puanları,1,2016 KPSS Taban Puanları Orta Öğretim,1,2016 Polis Özel Harekat Başvuru Sayısı Nedir ?,1,2016 Polis Özel Harekat e-Devlet Kapısına Ulaşılamadı Hatası,1,2018 ehliyet,1,2018 yks tercih,1,2019 ehliyet,1,acikögretim,2,adalet bölümü,1,adalet nasıl bir bölümdür iş imkanları nelerdir,1,ales,4,ales geometri,1,ales konuları,1,ales matematik,1,ales soru dağılımı,1,ales türkçe,1,anestezi bölümü,1,anestezi nasıl bir bölümdür,1,aöd,1,aöf,10,askerlik,1,Bankacılık ve Sigortacılık nasıl bir bölümdür,1,beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur ?,1,Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Nedir ? Tanıtımı,1,Bilgisayar Mühendisliği,1,Bilgisayar Mühendisliği Hakkında Geniş Bilgi,1,Bilgisayar Programcılığı Staj Defterleri,1,biyoloji konu dağılımı,1,Biyomedikal Mühendisliği Staj Defterleri,1,bordo bereli alınacak,1,bordo bereli kimdir,1,bordo bereli nasıl olunur,1,bordo olmak için gereken şartlar,1,burs,8,burs 2018,1,burs veren kurumlar,3,Büro Yönetimi ve Sekreterlik Staj Defterleri,1,Cevher Hazırlama Mühendisliği Staj Defterleri,1,chat sitesi,1,coğrafya,3,cv,1,çocuk gelişimi bölümü,1,çocuk gelişimi nasıl bir bölüm,1,destek,2,devlet,1,devlet personeli,2,dgs,21,dgs nasıl yapılır,1,dgs ne zaman olacak,1,dgs nedir,1,dış ticaret,1,dış ticaret nasıl bir bölümdür iş imkanları nelerdir,1,dikey geçiş sınavı nedir,1,dil bölümleri,1,dil puanı bölümler,1,Dil Puanıyla Tercih Edilebilecek Bölümler,1,diploma,1,diplomamı kaybettim,1,diş hekimliği bölümü,1,Diş Hekimliği Bölümü Geniş Tanıtımı,1,doktora,1,dolar,1,doldurulmuş,1,duyuru,1,e-sınav,1,Eczacılık Bölümü Tanıtımı,1,edebiyat,6,edebiyat lys,4,edx,1,Efes Pilsen Staj Defteri,1,egitim,18,egitim rehber,10,eğitim,3,eğitim kredisi,6,Eğitim Sistemine Müthiş Eleştiri,1,ehliyet,2,ehliyet sınavı,1,ek tercih nedir,1,ek yerleştirme nedir,1,ekonomi,1,Elektrik-Elektronik Mühendisliği Staj Defterleri,4,en çok tercih edilen üniversite bölümleri,1,en çok tercih edilen üniversiteler,1,en iyi 2 yıllık önlisans bölümleri,1,en iyi 4 yıllık bölümler,1,en iyi bölümler,1,en iyi eğitim veren üniversiteler,1,en iyi lisans bölümleri,1,en iyi üniversite bölümleri,1,en iyi üniversiteler,1,en iyi üniversiteler hangileridir,1,Endüstri Mühendisliği Staj Defterleri,1,engineer,1,Erasmus Programı Nedir ?,1,featured,2,featuredpost,2,fedai,1,feyza,1,fizik konu dağılımı,1,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Tanıtımı,1,fransa,1,Gastronomi bölümü,1,Gastronomi ve Mutfak Sanatları Nasıl Bir Bölümdür ?,1,gazete,1,Gemi Mühendisliği Staj Defterleri,1,gibbon,1,girişimcinin özellikleri,1,girişimcinin özellikleri nelerdir,1,güncel,1,haber,6,Haberler,1,harç,1,hazır,3,hukuk fakültesi için gereken net,1,hukuk fakültesi kaç netle kazanılır,1,İktisat Bölümü Tanıtımı,1,imalat,1,ingilizce,1,ingilizce nasıl öğrenilir,1,ingilizce öğrenmek,2,İngilizce Öğrenmenin Yöntemleri Nelerdir,1,insaport,1,inşaat,2,İnşaat Mühendisliği Bölümü Tanıtımı,1,İnşaat Mühendisliği Staj Defterleri,6,inşaat platformu,1,inşaport,1,iş dünyası,1,iş hayatı,1,işletme bölümü,1,işletme bölümü tanıtımı,1,jandarma özel harekat giriş şartları nelerdir,1,jandarma özel harekat nasıl olunur,1,jöak,1,jöh nasıl olunur,1,kampüs,1,kamu,43,kanada liseleri,1,Kara delik,1,kara yolu,1,kariyer mi,1,kaybedilen diploma nereden nasıl çıkartılır,1,kaynak,1,kimya konu dağılımı,1,Kimya Mühendisliği Staj Defterleri,2,kodlama,1,kodlama öğrenmek,1,kosgeb,1,kpss,39,kpss tarih,2,kpss-güncel-bilgiler,1,kpsssiz özel harekat polisi,1,kpsssiz özel harekat polisi alınacak,1,kredi,8,kültür sanat,6,kyk,9,kyk yurdu,1,Laboratuvar,1,lgs,1,Lisans,2,lys,20,lys edebiyat,2,lys edebiyat en çok sorulan yazar ve eserler,1,LYS Edebiyat Sınavında Çıkabilecek Önemli Bilgiler,1,lys edebiyat soru tahminleri,1,lys ne zaman olacak,1,lys tarih,3,maaş,1,Maden Mühendisliği Staj Defterleri,2,makina,1,makine,1,Makine Mühendisliği Staj Defterleri,3,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Staj Defterleri,1,meb,1,MF bölümleri,1,MF puan türüyle tercih edilebilecek bölümler,1,milli savunma üniversitesi,3,Mimarlık Staj Defterleri,1,mit,1,msb,4,Muhasebe Staj Defterleri,1,Mustafa Vural,1,Mühendislik alanında Türkiye'nin en iyi üniversiteleri,1,net,2,okul deneyimi,1,Okul Deneyimi Staj Defterleri,3,online,1,öğrenciye eğitim kredisi,1,öğrenmek,1,Ön lisans,1,örnek,2,örnekirapor,1,ösym,5,ösym sınav takvimi 2017,1,ösym sinav takvimi,1,ösym tercih,1,özel eğitim,1,özel harekat polisi alımı yapılacak,1,özel harekat polisi başvurusu yapılamıyor,1,özel harekat polisi başvurusuna erişemiyorum,1,özel harekat polisi olma şartları nelerdir,1,özel okul,1,para,1,para mı,1,Paradoks,1,Paragraf Sorusu Çözme Teknikleri,1,paranın gücü,1,platform,1,pmyo,1,polis,3,polis nasıl olunur,1,polis olmak için gereken şartlar nelerdir,1,polis olmak istiyorum,1,Polis Özel Harekat Başvuru Sayısı Açıklandı,1,Polis Özel Harekat Başvurusunda Gereken Belgeler Nelerdir ?,1,Polis Özel Harekat Fiziki Yeterlilik Parkuru nasıl olacak ?,1,polis özel harekat nasıl olunur,1,polis özel harekat sınavı,1,Polis Özel Harekat Sınavı Hakkında Genel Bilgi,1,polis özel harekat yardım sayfası,1,polis özel harekatlık için istenen belgeler,1,pomem,2,pöh,1,pöh fiziki yeterlilik parkuru,1,pöh istenen belgeler,1,pöh nasıl olunur,1,pratik ingilizce öğrenmek,1,primavera,1,Psikoloji Bölümü Tanıtımı,1,puan türleri,4,rapor,1,rehberlik,21,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü nasıl bir bölümdür,1,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü nedir,1,reklam,7,Resmi Gazete,1,Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Bölümü Tanıtımı,1,sas nedir,1,sat,1,sat nedir,1,sat ve sas komandosu nasıl olunur,1,sat ve sas nasıl olunur,1,seviyeli sohbet,1,sinav takvimi 2017,1,sinav takvimi 2017 açıklandı,1,sohbet odaları,1,sohbet sitesi,1,staj,29,staj ilanları,1,Staj Sigortası,1,Staj Sigortası Emekliliği Nasıl Etkileyecek,1,Staj Sigortası Emeklilik,1,Stephen Hawking,1,subay nasıl olunur,2,talaşlı,1,tanitim yazisi,16,tarih,3,telegram,1,teog nedir ?,1,teog sınavı,1,tercih,4,tercih edilen bölümler,1,tercih yaparken dikkat edilmesi,1,tercihte dikkat edilmesi gerekenler,1,tez,2,tezli lisans,1,tezsiz lisans,1,tıp bölümü,1,tıp bölümü tanıtımı,1,tıp fakültesi,2,tıp fakültesi için gereken net sayısı,1,tıp fakültesi kaç netle kazanılabilir,1,tm bölümleri,1,tm puanıyla tercih edilebilecek bölümler,1,tm-1 bölümleri,1,tm-2 bölümler,1,torpil,1,ts bölümleri,1,TS puan türüyle tercih edilebilecek bölümler,1,ts-1 bölümleri,1,ts-2 bölümleri,1,tsk,2,TSK Önlisans Mezunu Bordo Bereli Alacak,1,Turizm ve Otel İşletmeciliği Staj Defterleri,1,Türk Edebiyatındaki Önemli Dergiler,1,türkçe konuları,1,Türkiye'de En Çok Tercih Edilen Üniversiteler,1,türkiyede en çok tercih edilen 10 üniversite,1,türkiyenin en iyi üniversiteleri,1,tyt,11,Uçak Mühendisliği Hakkında Bilgi,1,udemy,1,ukrayna üniversitelerinde okumak,1,ulaştırma,1,Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında Bilgi,1,universite bolumleri,33,Uygur Çelebi,1,üniversite,8,üniversite hazırlık,1,üniversite Hazırlık Telegram grubu,1,üniversite kayıt dondurma,1,üniversite sınavı,1,üniversite tercih,3,üniversite tercih rehberi,1,üniversite tercihi,1,üniversite tercihi nasıl yapılır,1,üniversite tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler,1,üniversite tercihi yapmadan önce bilinmesi gerekenler,1,üniversite tercihi yapmak,1,Üniversitenin Anlatılamayan bölümleri,1,üretim staj defteri,1,vakıf üniversiteleri,8,verimli ders çalışma,1,Yabancı Dil Öğrenmenin Faydaları Nelerdir ?,1,yaratıcı,1,yaşlı bakımı bölümü,1,yaşlı bakımı nasıl bir bölümdür,1,yatay geçiş kimler yapabilir,1,yatay geçiş nasıl yapılır,1,yatay geçiş nedir,2,yatay geçiş şartları nelerdir,1,yazılım,1,ygs,17,YGS Coğrafya Konuları,1,YGS Felsefe Konuları,1,ygs fen bilimleri,1,ygs fen bilimleri konu ve soru dağılımı,1,YGS Fizik Konuları,1,ygs geometri ders konulari,1,ygs geometri konu ve soru dağılımı,1,YGS Geometri Konuları,1,ygs geometri sorular,1,ygs konuları,8,ygs konulari,1,ygs matematik,1,Ygs matematik konuları,2,ygs matematik soru ve konu dağılımları,1,ygs ne zaman olacak,1,ygs sosyal bilimler,1,ygs sosyal bilimler konu ve soru dağılımı,1,ygs sosyal bilimler konuları,1,YGS Tarih Konuları,1,ygs türkçe konuları,2,ygs türkçe konuları 2016-2017,1,ygs türkçe soru dağılımları,1,YGS'de En Çok Çıkan Konular,1,yks,31,yks edebiyat,2,yks telegram Grubu,1,yks tercih,6,yök,1,yunus polis,1,yunus polis nasıl olunur,1,yunus polis olmak istiyorum,1,yurt için gerekli eşyalar,1,yurt için gerekli malzemeler,1,yüksek kariyer,1,yüksek lisans,3,yüksek maaş,1,zabıta nasıl olunur,1,zam,1,Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı,1,Zootekni Bölümü,1,
ltr
item
Eğitim Destek: Edebiyatta İlkler
Edebiyatta İlkler
https://3.bp.blogspot.com/-WJ-uMVt8hnM/WvIbQnLb8qI/AAAAAAAAOb4/Pl88087-6M8fU-0GfUrd_l3k64tTOGyUQCEwYBhgL/s640/%25C3%25B6sym.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-WJ-uMVt8hnM/WvIbQnLb8qI/AAAAAAAAOb4/Pl88087-6M8fU-0GfUrd_l3k64tTOGyUQCEwYBhgL/s72-c/%25C3%25B6sym.jpg
Eğitim Destek
https://www.egitimdestek.org/2018/05/edebiyatta-ilkler.html
https://www.egitimdestek.org/
https://www.egitimdestek.org/
https://www.egitimdestek.org/2018/05/edebiyatta-ilkler.html
true
5101758931147556569
UTF-8
Tüm Konular Yüklendi. Herhangi bir yazı bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamını Oku... Yanıtla Yanıtı Sil Sil By EV Sayfalar GÖNDERİLER Hepsini Gör SİZİN İÇİN ÖNERİLENLER: ETİKET ARŞİV SEARCH TÜM GÖNDERİLER İsteğiniz ile ilgili herhangi bir gönderi bulunamadı. Ana Sayfaya Dön... Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Şu anda 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago iki ay önce İzleyiciler Takip et PREMİUM İÇERİK GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN PAYLAŞIN. STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodu Seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Kodları / metinleri kopyalayamıyorum, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac ile CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content