KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Kapsamında Öğrencilere 150 bin TL Destek

kosgeb

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Kapsamında Öğrencilere 150 bin TL ye Kadar Destek

''KOSGEB, yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar destek verecek.''  Girişimci olan öğrenciler ve kendi işinin patronu olmayı düşünenler için müjdeli haber KOSGEB  50 Bin TL Geri Ödemesiz ve 100 Bin TL Geri Ödemeli olmak üzere toplam 150 bin TL hibe desteği sağlıyor. Bu destek kendi işinin patronu olmak isteyen öğrenciler için çok büyük bir fırsat.

KOSGEB Girişimciliğe Destek Programının amacı ekonomik kalkınmayı sağlayıp bu doğrultuda istihdam sorununun çözümünü hedefleyerek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve bu sayede başarılı işletmelerin kurulmasını amaçlamaktadır.

✔ Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.

kosgeg


✔ Öğrencilerin kosgeb desteği almalarıyla ilgil detaylı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

(1) İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır. 
(2) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 (onsekiz bin) TL destek sağlanır.
(3) İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 (otuz bin) TL destek sağlanır.
(4) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50 (elli)’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 (yirmiyedibin) TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 (kırkbeş bin) TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 (kırksekiz bin) TL’yi geçemez.  
(5) Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000  (yüz bin) TL destek sağlanır.
(6) Teminat Giderleri KOSGEB Teminat Giderleri Desteği kapsamında %100 desteklenir.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla KOSGEB ile paydaş kurum/kuruluşların işbirliği ile düzenlenir.
Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartlarından biri bu Eğitimi tamamlamış olmaktır.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak sağlanmaktadır.
İş Planı Ödülü
Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde girişimciliğin ayrı bir ders olarak verilmesi halinde, bu dersi alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili üniversite işbirliği ile düzenlenen ödüllü yarışmalar sonucunda, hazırladıkları iş planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden işletmesini kurmuş olmaları kaydı ile en başarılı iş planı sahibine 25.000 (yirmi beşbin) TL, ikinciye 20.000 (yirmi bin) TL, üçüncüye 15.000 (on beşbin) TL ödül verilir.
İş Planı Ödülü Almaya Hak Kazananlar Listesi için lütfen tıklayınız.
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumları, Özel İdareler, Meslek Kuruluşları ve İnkübatörler tarafından münferiden veya müştereken kurulacak bir İşletici Kuruluşvasıtası ile KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlanmaktadır.
kosgeb-destegi

Kaynak: Konuyla ilgil ayrıntılı bilgiye http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi adresinden bakabilirsiniz. Sormak istediklerinizi yorum yaparak sorabilirsiniz.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement