Savcı Nasıl Olunur ?

Savcı Nasıl Olunur ?

Savcı Nasıl Olunur ?

Savcı, suç halinin kendisine ulaştırılması sonrasında devlet adına araştırma ve soruşturma halini yürüten kişiye verilen mesleki terimdir. Bu doğrultu da kamu davasının açılmasını gerektiren şartlar olgunlaştığında dava açmak, yürütmek, mahkemelerin vermiş olduğu kararları yerine getirmek ile birlikte kanunun kendisine verdiği yetki ve görevleri yapmak mecburiyetinde olan, yargı erki içinde yer alan 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa tabi olan devlet görevlisidir. 

Savcıların sorumlulukları bulundukları ülkelere göre çeşitlilik göstermekle birlikte, çoğu ülke sınırları içinde polis soruşturmasından temyiz aşamasına kadar olan bütün yargı sürecini kapsamaktadır. Bunun yanı sıra birçok ülke de hukuk davaları olduğunda devleti savcılar temsil etmektedir. 

Savcılığın mesleki anlamda ilk örnekleri Roma hukukuna rastlamak ile birlikte, çağdaş savcılık kurumunun şekillenmesi, biçimlenmesi yargısal suçlama evresi ve karar verme durumlarının birbirinden ayrılma zamanı ortalama 18. Yüzyıla rastlamaktadır. 

Ayrıca, devletin kolluk kuvvetlerinin, (zabıta, polis, jandarma vb.) emir komuta zinciri üzerinde olan savcılık kurumu, Osmanlı Devleti döneminde ilk olarak 1879’da Mehakimi Nizamiye Teşkilatı Kanunu ile oluşturulmuştur. Bunun sonrasında Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte tekrar revize edilmiştir.

Cumhuriyet döneminde yapılan yasal düzenlemeler sonrasında, savcılara verilen yetki ve görevler tekrar düzenlenmiş olup, yeniden belirlenmiştir.  Türkiye’de savcılık mesleğini icra edebilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak ile birlikte hâkimlik, savcılık için yapılan yazılı sınavda başarılı olmak ve ardından düzenlenen mülakatta da başarılı olup stajı tamamlamak gerekmektedir. 

2 Yorumlar

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement