Staj Sigortası Emekliliği Nasıl Etkileyecek?

Staj Sigortası Emekliliği Nasıl Etkileyecek?

İş hayatı herkesin içerisinde aktif olarak yer aldığı bir dünya. Birçoğumuz aslında iş hayatına ticaret lisesinde, meslek lisesinde,ç ıraklık eğitim merkezlerinde  yada zorunlu staja tabi okullarda okurken yaptığımız stajlarla başlıyoruz. İş hayatına girmekle de hemen sosyal güvenlikle tanışıyoruz, ancak,  emekliliğimiz yaklaştığında yada ne zaman emekli olacağımızı merak edip emeklilik hesabı yaptırdığımızda staja tabi çalışmalarımızın hizmet dökümlerine yansımadığını görüyoruz.

Staj sürelerindeki sigortalılığımız, emeklilik hesabında, sigortalılık günü olarak emeklilik günü hesabına dahil edilmiyor. SGK bilgisayar kayıtlarında işe başlama tarihi olarak staja başladığımız tarih gözükse bile staj dönemindeki çalışmalarımıza ait sigortalılık günlerini (prim günlerini)sistemden göremiyoruz. Yani stajyerler zorunlu staja tabi olarak çalışmış ve okulları sigortalılıklarını bildirmiş ve primini ödemiş olsa bile staja tabi bu süreler sigortalılık günlerinden sayılmıyor, çünkü staja tabi çalışmalarda okullar yada çıraklık eğitim merkezleri sadece kısa vadeli sigorta kollarından prim ödüyor.

Staj Sigortası Emekliliği Nasıl Etkileyecek?

Meslek lisesinde öğrenim görülen okullar tarafından yapılan staj sigortası, SGK işe başlama tarihi olarak kabul edilemeyeceği gibi, SGK prim gün sayısı olarak da dikkate alınmamaktadır. Çalışanların ilk defa normal sigortalı olarak primlerinin ödendiği tarihe göre emeklilik yaşı ve ödenmesi gereken prim gün sayısı belirlenmektedir.

Geçmiş dönemlerde bazı milletvekilleri tarafından staj döneminde ödenen sigorta primlerinin ilk sigorta başlangıç tarihi olarak dikkate alınması ve emeklilik yaşının öne çekilmesi yönünde Kanun Teklifleri verilmiş ise de bu tekliflerinin hiç birisi kanunlaşmamıştır. Bu yönde hükümet programında staj sigortasının SGK işe başlama tarihi olarak kabul edilmesi yönünde bir çalışma da bulunmamaktadır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement