Endüstri Mühendisliği Staj Defteri - Üretim

Endüstri Mühendisliği Staj Defteri - Üretim

Efes Pilsen Staj Defteri

Bu staj defteri Anadolu Efes Bira ve Malt Sanayi A.Ş’de çalışılırken hazırlanmıştır.Efes Pilsen firmasında staj yapmak isteyen öğrenciler Anadolu Efes’in resmi sitesine girip kariyer bölümünden staj başvurusu yapabilirler.

Staj raporundan çalışma çizelgesi:
-Efes Pilsen İzmir Fabrikası Oryantasyonu , Hijyen ve İş Güvenliği Eğitimlerine Katıldım ve Üretim Departmanında Stajıma Başladım.
-Kaynatma binasının gezilmesi ve kaynatma hakkında kısa bilgilerin alınması.
-Bira hammaddelerinin tanınması ve kaynatma prosesinin bilgisayar destekli anlatılması.
-Mayşelemenin yapılması ve şıra elde edilmesi.
-Fermantasyon hakkında bilgilerin alınması, prosesin incelenmesi ve balling ölçümü yapılması.
-Mayalama ünitesinin gezilmesi.
-Balling değerlerinin ölçülmesi.Fermantasyonun takip edilmesi.
-Filtrasyon ünitesinin gezilmesi ve prosesin incelenmesi.
-Organizasyon Şemasının incelenmesi ve fabrika hakkında bilgiler.
-Dolum Ünitesinin gezilmesi ve Şişeleme prosesinin incelenmesi.
-Fıçılama ünitesinin incelenmesi.
-Kutulama ünitesinin incelenmesi.
-Şirkette ki Endüstri Mühendisleri ile görüştüm ve şirketin Endüstri Mühendislerine bakış açısını değerlendirdim.
-Kalite Güvence Departmanının gezilmesi ve bira kalite kriterlerinin laboratuvar ortamında incelenmesi.
-Üretim sonucu elde edilen ürünün ilişkili olduğu mamul depo, mali işler,satın alma,satış,merkez depo birimlerini ziyaret ettim.
Bira Nasıl Yapılır?

Bira üretimi ana hatlarıyla birkaç aşamadan meydana gelir. Bira üretim aşamaları staj defterinin sonraki bölümlerinde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bunlar:

1. Maltın öğütülmesi
2. Mayşeleme
3. Mayşenin süzülmesi
4. Şıranın şerbetçiotu ile kaynatılması
5. Şıranın soğutulması
6. Fermantasyon
7. Dinlendirme veya ikinci fermantasyon
8. Filtrasyon
9. Şişeleme ve pastörizasyon


Fermantasyon Sistemleri

Biracılıkta birbirinden farklı iki fermantasyon sistemi vardır:
1. Alt fermantasyon
2. Üst Fermantasyon


Üst fermantasyon biraları alt fermantasyon biralarına nazaran çok daha kısa sürede elde edildiğinden maliyetleri daha düşüktür. Fakat tüketici tarafından, genellikle alt fermantasyon birası tercih edildiğinden bütün dünyada büyük çoğunlukla alt fermantasyon birası üretilmektedir. Efes Pilsen’de alt fermantasyon birası üretilmektedir. Alt ve üst fermantasyon arasındaki farklar sıcaklık, süre, maya, cinsi, mayanın tutumu hususlarında gözlenmektedir.

Balling Değeri:

Ekstrakt edilebilen şeker miktarına balling değeri denir.Fermantasyonu devam eden şıraların günlük olarak balling değerleri kontrol edilerek fermantasyon işleminin ne durumda olduğu belirlenir.Eğer çıkan balling değerleri uygun değerlere ulaşırsa fermante edilen bira dinlenme tanklarına alınır.

Fermantasyon Derecesi ve Son Fermantasyon Derecesi:
Şıranın fermantasyona uğrayan ekstrakt miktarının toplam ekstrakt miktarındaki % oranına fermantasyon derecesi denir.

Şıradaki bütün fermente olabilir ekstrakttın toplam ekstrakt içindeki % miktarıdır. Diğer bir değişle şıradaki fermente olabilir şeker miktarıdır. Son fermantasyon derecesi başlıca mevcut enzimlerin miktarına, sıcaklığa, mayşenin asiditisine ve maya türüne bağlıdır.

 İNDİR

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

Sponsor Reklam

"

Sponsor Reklam

"
">Responsive Advertisement