Reklam Alanı

YGS Coğrafya Konuları

YGS Coğrafya Konuları

YGS Coğrafya Konuları

Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için YGS Coğrafya konularını maddeler halinde paylaştık. YGS Coğrafya konuları yeni müfredata uygun olarak hazırlanmıştır. Bu sayede ders çalışma planınızı bu doğrultuda hazırlayabilirsiniz. YGS Coğrafya konularıyla ilgili sormak istediklerinizi yorum yaparak sorabilirsiniz.

Güncel YGS Coğrafya Konuları :

DOĞAL SİSTEMLER

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Yerin Şekillenmesi
 • Doğanın Varlıkları

BEŞERİ SİSTEMLER

 • Beşeri Yapı
 • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • Geçim Tarzları

MEKANSAL BİR SENTEZ:TÜRKİYE

 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye İklimi ve Özellikleri
 • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
 • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç

KÜRESEL ORTAM BÖLGELER VE ÜLKELER

 • Bölge Türleri ve Sınırları
 • Konum ve Etkileşim
 • Coğrafi Keşifler

ÇEVRE VE TOPLUM

 • Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
 • Doğal Afetler

Hiç yorum yok

★Yorum yapan herkes kendi yaptığı paylaşımlardan sorumludur.

★Google Hesabınız üzerinden rahatlıkla yorum yapabilirsiniz.
★Adı/URL veya Anonim seçenekleriyle hiçbir hesaba giriş yapmadan kolaylıkla yorum yapabilirsiniz.